V imenu Allaha, Milostnega, Vseusmiljenega.
Čaščenja ni vreden nihče razen Alaha, Mohamed je Alahov poslanec.
Muslimani, ki verjamejo, da je Mirza Ghulam Ahmad (as),
Obljubljeni Mesija in Imam Mahdi.

Je bilo vesolje ustvarjeno po naključju?

Čeprav podoben, je peti dokaz, ki ga podaja Koran v podporo obstoju Boga, precej močnejši argument.

Alah pravi:

تَبٰرَکَ الَّذِیۡ بِیَدِہِ الۡمُلۡکُ ۫ وَ ہُوَ عَلٰی کُلِّ شَیۡءٍ قَدِیۡرُ ۣۙ﴿۲﴾ الَّذِیۡ خَلَقَ الۡمَوۡتَ وَ الۡحَیٰوۃَ لِیَبۡلُوَکُمۡ اَیُّکُمۡ اَحۡسَنُ عَمَلًا ؕ وَ ہُوَ الۡعَزِیۡزُ الۡغَفُوۡرُ ۙ﴿۳﴾ الَّذِیۡ خَلَقَ سَبۡعَ سَمٰوٰتٍ الَّذِیۡ خَلَقَ سَبۡعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا ؕ مَا تَرٰی فِیۡ خَلۡقِ الرَّحۡمٰنِ مِنۡ تَفٰوُتٍ ؕ فَارۡجِعِ الۡبَصَرَ ۙ ہَلۡ تَرٰی مِنۡ فُطُوۡرٍ ﴿۴﴾ ثُمَّ ارۡجِعِ الۡبَصَرَ کَرَّتَیۡنِ یَنۡقَلِبۡ اِلَیۡکَ الۡبَصَرُ خَاسِئًا وَّ ہُوَ حَسِیۡرٌ ﴿۵﴾[1]

Blagoslovljen je Ta, v čigar rokah je kra­ljestvo in ima moč nad vsemi stvarmi; Ta, ki je ustvaril smrt in življenje, da bi vas preizkušal – kdo od vas je najboljši v de­janjih; in On je Vsemogočni in najbolj od­pušča. Ki je ustvaril sedem nebes v har­moniji. V stvaritvi Milostnega Boga ne vi­dite nobenega neujemanja. Potem poglej še enkrat: vidiš kakšno napako? In še en­krat poglej, tvoj pogled te bo le zmedel in utrudil.

Obstajajo tisti, ki pravijo, da je celotno vesolje na­stalo po naključju iz materije, ki se je oblikovala spontano in prinesla vse, kar je nastalo. Obračajo se k znanosti, da bi pokazali, da je mogoče, da je svet tako nastal in se vrti na svoji osi sam od sebe, ne da bi ga kdo poganjal in ga vrtel. V zgornjih ver­zih pa Vzvišeni Alah odgovarja tej trditvi, ko pravi, da ni sistema zasnove za stvari, ki pridejo skupaj po naključju, ampak jih zaznamuje nered. Slika je ustvarjena z različnimi barvami, ampak če so brez­ciljno nanesene na platno, se slika še vedno ustvari? Hiše so zgrajene iz zidakov; če pa bi kup zidakov vrgli skupaj, bi se zgradila stavba? Čeprav je hipotetično sprejeto, da nekatere stvari nastanejo naključno, sta sistem in delovanje vesolja takšna, da ne more nihče sklepati, da sta začela obstajati sama od sebe. Za trenutek domnevajmo, da je zem­lja samovoljno nastala iz materije in človeštvo iz­vira iz naključja, pa še takrat, če od blizu pogle­damo človeka, je nemogoče sklepati, da je tako po­polna geneza nastala iz naključnega vzroka.

V svoji splošni izkušnji sveta ugotovimo, da neka­tere lastnosti ali značilnosti stvari vodijo do njiho­vega stvarnika. Ko posameznik gleda veličastno umetniško delo, vidi, da ga je ustvaril vešč umetnik, in ko posameznik bere dobro literaturo, lahko pre­pozna delo priznanega pisatelja. Bolj ko je tako delo razumljivo, bolj očitni sta veličina in veličastnost njegovega ustvarjalca ali pisatelja. Kako si lahko potem ljudje zamišljajo, da tako lepo urejen svet nastane samovoljno in sam od sebe?

Pomislimo za trenutek; ker so človeška bitja dobila sposobnost razvoja, so dobila tudi inteligenco, da lahko svoje misli spremenijo v dejanja. Še več, ker morajo človeška bitja delati za svoj obstoj, so jim bila dana takšna fizična telesa, ki jim omogočajo premikanje, da se preskrbijo. Ker drevesa potrebu­jejo hrano iz tal, so dobila korenine, skozi katere se lahko hranijo; ker so levi mesojede živali, so jim bili dani kremplji, da lahko lovijo plen; ker konji in krave jedo travo, so jim bili dani vratovi, da se zlahka sklonijo in se pasejo; in ker je kamelam na­menjeno jesti trnje in listje z dreves, so jim bili dani dolgi vratovi. Je tak kompleksen sistem nastal samo­voljno? Ali naključje lahko zazna, da bodo ka­mele potrebovale dolge vratove, levi kremplje, dre­vesa korenine in človeška bitja noge? Je možno ver­jeti, da bi pojavi nastali iz naključja in bili ustvar­jeni v tako popolni obliki?

Če smo človeška bitja dobila pljuča, potem smo tudi dobila zrak za dihanje; ker so naša življenja odvisna od vode, nam je bila ta dana s soncem, oblaki in drugimi deli hidrološkega kroga; ker so nam bile dane oči, nam je v pomoč obstoj sončne svetlobe, da bi lahko videli; ker so nam bila dana ušesa, so bili ustvarjeni prijetni zvoki; odlična hrana je bila na voljo skupaj z našimi jeziki in dišave so nastale za stimulacijo naših nosov. Naša pljuča so morda nastala po naključju, vendar kaj je prineslo kisik v obstoj? Lahko bi rekli, da je naključje ustvarilo naše oči, ampak kako mogočna je možnost, da je sonce začelo obstajati milijone kilometrov stran, da bi jim omogočilo delovati. Naša ušesa so morda nastala po naključju, ampak katera sila je ustvarila zvok, da bi ga slišali; lahko mislimo, da so se psi in medvedi po naključju znašli v zasneženih deželah, ampak kako so dobili tako dolgo dlako, ki jih ščiti pred mrazom; če je po naključju nastalo na tisoče tegob, so tako nastala tudi potrebna zdravila; naključje je ustva­rilo koprivo, ki ob dotiku povzroča srbenje in je ustvarilo tudi špinačo kot zdravilo.

Naključja ateistov so zares nenavadna stvar. Dala so rojstvo in regeneracijo tistih stvari, ki jim je uso­jeno umreti, vendar niso zagotovila regenerativ­nega cikla tistim stvarem, ki se ne srečajo s smrtjo hitro. Če človeška bitja ne bi umrla po rojstvu, bi bilo sveta hitro konec, zato je smrt z njimi nelo­čljivo povezana. Medtem ko nebesna telesa, kot so sonca, lune in planeti, nimajo življenjskega cikla.

Nič manj neverjetno je dejstvo, da sta zato, ker imata sonce in luna tako močno silo gravitacije, tako daleč vsak sebi, da ne trčita. Ali vse to ne kaže, da je vesolje nastalo od Stvarnika, ki ni samo vse­veden(علیم) , ampak ima tudi neskončno znanje?

Njegovi zakoni so tako popolni, da ne vsebujejo kakršnih­koli nasprotij ali neujemanj. Celo moji lastni prsti so zame dokaz Njegovega obstoja. Če bi, z znanjem, ki mi je bilo dano, dobil levje kremplje, ne bi nikoli mogel pisati. Bog je dal levu kremplje namesto znanja, kot je meni dal znanje in prste, da ga zapišem.

Številni strokovnjaki in učenjaki so dan in noč za­posleni z izboljševanjem vodenja narodov, ampak včasih zagrešijo tako hude napake, da povzročijo veliko škode državi in celo uničenje. Če pa sprej­memo delovanje vesolja kot samo naključno, je čudno misliti, da tisoče inteligentnih glav dela na­pake, naključja pa delujejo brez napak. Resnica je: obstaja stvarnik vesolja, ki je Gospodar (مالک) celot­nega obsega in velikosti. Mogočen (عزیز) je. Če ne bi bil, tak namen in oblika nikoli ne bi bila očitna. Kot pravi Koran, ozrite se na vse strani in utrudili se boste od iskanja; red se bo videl povsod. Vrli dobijo svojo nagrado, medtem ko zli dobijo svojo kazen. Vse v vesolju deluje glede na svojo dodeljeno na­logo in ne poneha niti za trenutek. To je širok pred­met, ampak bom tukaj končal diskusijo. Za tiste, ki jim je bila dana modrost, bi preprost namig moral zadostovati.

[1] Koran, 67:2–5.