Hadisy: Prorok Muhammad (saw) o Ramadanie - Przykład Proroka saw
W imię Allaha Miłosiernego Litościwego
Nie ma nikogo godnego czci oprócz Allaha i Muhammad jest Jego Posłańcem
Muzułmanie którzy wierzą w Mesjasza,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)
Powiązane treści
Prorok Muhammad (saw) o Ramadanie

Prorok Muhammad (pokój i błogosławieństwa Allaha będą z nim) o Ramadanie

Hadisy: Prorok Muhammad (saw) o Ramadanie –

,,Od pierwszej nocy miesiąca Ramadanu szatańskie siły są zakute w łańcuchy, buntujące się żywioły okiełznane, a podwoje piekieł zaciągnięte bez wyjątku. Wszystkie bramy Raju zostają otwarte, a herold wykrzykuje: ,,O poszukiwacze sprawiedliwych uczynków przybądźcie, O opętani złymi zamiarami odstąpcie. Wielu grzesznikom darowane jest Piekło, a to wszystko pojawia się każdej nocy w tym miesiącu”. (Bukhari & Muslim)

,,Kiedy Ramadan nadchodzi, bramy Raju zostają otwarte, bramy Piekła zamknięte, a Szatan zakuty w łańcuchy.” (Bukhari & Muslim)

Hadhrat bin Abbas (niech zadowolenia Allaha będzie z nim) relacjonuje, że Prorok (pokój i błogosławieństwa Allaha niech będą z nim) był najbardziej szczodrym spośród ludzi, a najbardziej hojny był w czasie Ramadanu, kiedy Anioł Gabriel odwiedział go każdej nocy i recytował mu Koran. W tym czasie hojność Proroka powiększała się szybciej niż niosąca deszcz bryza. (Bukhari & Muslim)

,,Poszczenie i Koran wstawiają się u Allaha w imieniu sługi. Post powie: ,,O mój Panie, powstrzymuję tego człowieka od jedzenia oraz pozostałych wygód fizycznych przez cały dzień, więc proszę o Boże, przychyl się do mojego wstawiennictwa, które czynię w jego imieniu.” A Koran błaga: ,, Powstrzymuje  tego człowieka  od snu w czasie nocy, więc proszę przyjmij moje sugestie’’. Oba te wstawiennictwa zostaną zaakceptowane.’’ ( Ahmad bin Hanbal)

,,Dobre dzieła człowieka niosą ze sobą wielokrotność nagród, od dziesięciu do siedmiuset razy. Allah mówi: ,,Poszczenie jest wyjątkowe, bowiem jest czynione jedynie ze względu na Mnie, a Ja ześlę nagrodę za to. Ten, który przestrzega postu, porzuca swoje żądze i jedzenie jedynie ze względu na Mnie.’’ Dla takiej osoby istnieją dwie radości: radość kiedy kończy post i radość kiedy spotyka swego Pana. W odczuciu Allaha oddech takiej osoby  jest czystszy niż zapach piżma. Post jest tarczą. Jeśli ktokolwiek z was pości powinien porzucić luźną rozmowę i głośną wymianę zdań. Jeśli ktokolwiek lży go lub poszukuje kłótni z nim, powinien odpowiedzieć: ,,Przestrzegam postu.” (Bukhari & Muslim)

,,Jeśli osoba naprawdę powstrzymywałaby się przed obłudą i fałszywym postępowaniem, Allah nie widziałby potrzeby nakazywanie jej aby powstrzymywała się od jedzenie i picia.’’ (Bukhari)

,,Istnieje taka brama w Raju, która nazywa się Rajjan [tzn. Ten, który daje to co gasi pragnienie], przez którą przejdą tylko ci i nikt więcej w Dniu Sądu, którzy regularnie przestrzegali Postu. Na początku będzie zawołane: ,,Gdzie są ci, którzy regularnie przestrzegali postu?” A oni wystąpią, i nikt oprócz nich nie wejdzie przez tą bramę. Kiedy wejdą, brama zostanie zamknięta i nikt więcej przez nią nie przejdzie.’’ (Bukhari & Muslim)

,,Jeśli ktokolwiek z was z powodu zapomnienia zje lub wypije w poście, powinien kontynuować swój post aż do końca, bowiem to Allah go nakarmił i napoił.’’ (Bukhari & Muslim)

,,Mój naród przylega do dobrego tak długo jak długo nie opóźnia przerwania postu. (Bukhari & Muslim)’’


Czytaj

Udostępnij