Spominjanje Boga zaista je najveće od svih dobrih djela
U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Spominjanje Boga zaista je najveće od svih dobrih djela

Spominjanje Boga

Sjećanje i spominjanje Boga

“U ime Allaha [Boga], Milostivog, Darovatelja bez traženja, Samilosnog” – ovo je jedna od najčešće korištenih rečenica muslimana diljem svijeta. Stoga je jedan od razloga što svako poglavlje (osim jednog) Svetog Kur’ana započinje gore spomenutom rečenicom.

Drugi razlog je taj što je to dio pet dnevnih namaza (molitva) koje muslimani svakodnevno obavljaju. I na kraju povrh toga, prema hadisu (izrekama) Časnog Poslanikas.a.v.s., kad god musliman nešto započne, treba to započeti riječima „u ime Allaha, Milostivog, Darovatelja bez traženja, Samilosnog“. U jednom se hadisu spominje da čak i ako imate vrlo mali zadatak, na primjer ako želite vezati cipele, izgovorite ove riječi prije nego što to učinite.

Velika lekcija i postignuće ove lijepe tradicije koju je uspostavio islam je da vam uvijek Bog mora biti u mislima. Ne biste se trebali odvojiti od Boga ni na trenutak.

Čitali smo u Časnom Kur’anu:

“O vi koji vjerujete! Spominjite Allaha često; i veličajte Ga ujutro i uvečer.”[i]

Kad čitamo ovaj ajet (stih), moramo biti svjesni da su muslimani propisali jedne molitve koje se klanjaju ujutro, a druge koje slijede navečer. Međutim, gornji se ajet odnosi na više od same molitve i motivira muslimana da se ne sjeća samo Boga za vrijeme tih namaza, već neprekidno, za vrijeme molitve, prije i nakon nje.

Čitamo u Časnom Kur’anu:

“A kad završite namaz (molitvu), spominjite Allaha stojeći, i sjedeći, i (ležeći) na svojim stranama.”[ii]

Bog kaže da je najvažniji zadatak čovjeka ostati u kontaktu s Bogom sjećajući ga se. Jednom je Časni Poslaniks.a.v.s. objasnio da su u društvu u kojem se ljudi okupljaju da bi se sjetili Boga, anđeli također prisutni i sudjeluju u takvom skupu.

Očito je da se na skupu na kojem se spominju i raspravlja o Bogu i Njegovim svojstvima ne može pojaviti nikakva zla misao. Rezultat takvog okupljanja je blagoslov. Stvoreno je nebesko ozračje koje motivira sve sudionike da čine pravedna djela da bi dobili nagradu od Boga.

Doista, niti jedna osoba koja je u stalnoj komunikaciji s Bogom neće učiniti ništa što bi moglo naštetiti njezinom odnosu s Bogom. Takva je osoba potpuno svjesna činjenice da što god čini, Bog ima znanje o tome. Ako će reći laž, Bog će je čuti. Ako će nepravedno napadati tuđa prava, Bog će to vidjeti.

U vezi s tim čitamo u Časnom Kur’anu:

“Zaista, namaz zaustavlja od sramotnih i ružnih stvari, a spominjanje Allaha zaista je najveće od svih (spominjanja). A Allah zna što vi radite.”[iii]

Drugim riječima, sjećanje na Boga najbolji je način da se zaštitite od bilo koje vrste zlog utjecaja. To je tako snažno oružje zbog kojeg se osjećate sigurnije od bilo kojeg drugog obrambenog sustava koji je stvorio čovjek. Jači je od najvećeg zida da zaštiti dušu od bilo koje vrste grijeha.

Kada osoba počne vjerovati u Boga vršeći svoje vjerovanje u obliku prisjećanja na Boga danju i noću i u njega se pouzda, tada i tek tada takva osoba doživi novi oblik mira koji je uvijek trajan. To je točno vrijeme kada pravi vjernik počinje vidjeti Božje znakove i usluge na njemu. Odnos s Bogom dolazi na potpuno novu pozornicu i osoba prepoznaje kako svijet postaje lijep ako se “hoda” s Bogom i „živi“ s Njim. Počinje se razumijevati svrha svog života koju je objasnio sam Stvoritelj.

Dijelite ljubav, poštujte sve, brinite se za slabe i nastojte biti jaki.

To su neki od elemenata Božjih svojstava koja On želi da primijenimo u svom životu. Što smo više vremena utrošili da bismo razumjeli ove osobine, to ćemo više moći razumjeti Božju prirodu i naša će vjera postati jača.

Čitamo u Časnom Kur’anu:

“Samo su oni vjernici čija srca zatrepere kad se Allah spomene, i kad uče Njegove ajete (znakove), povećava se njihovo vjerovanje, i koji se uzdaju u Gospodara svoga.”[iv]

Naš sav Bog je Jedan. Sjetimo ga se na najbolji mogući način. Pa neka prihvati naše molitve i podari nam svoje svjetlo i mudrost da donese mir u naš život i ovaj svijet. Tako bismo mogli naučiti voljeti druge kao što Bog voli nas.

Kao što je treći Kalif Obećanog Mesije, Hazrat Mirza Nasir Ahmadr.a. reako:

„Ljubav za sve mržnja ni za koga“

Koristim priliku i preporučujem čitanje knjige „Allahov zikr“ (spominjanje Boga).

Povezan:


[i] Časni Kur’an, 33:42-43
[ii] Časni Kur’an, 4:104
[iii] Časni Kur’an, 29:46
[iv] Časni Kur’an, 8:3