Islam o krizi identiteta - Bog je stvorio nacije i različite oblike društava
U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Islam o krizi identiteta – Bog je namjerno stvorio plemena, nacije i različite oblike društava

čovječanstvo

U posljednjoj smo kolumni raspravljali na koji je način religija ili vjerovanje u Jednoga Boga jedino sredstvo za postizanje istinskog jedinstva. Dok govori o jedinstvu, učenje islama jasno pokazuje da ono nije oblik jedinstva koje zahtijeva bilo kakve svjetovne parametre jer svoje temelje čvrsto gradi na duhovnoj razini. Da to bude jasno, nijedna nacija ili država neće moći ujediniti čovječanstvo pod jednim stijegom suprotstavljajući vlastite vrijednosti drugim vrijednostima. To je jednostavno nemoguće. Razlike u nastajanju su tako velike, ali ipak niti jedna od njih ne mora biti pogrešna u svojoj prirodi.

Čitali smo u Časnom Kur’anu:

“A među Njegovim znakovima je i stvaranje nebesa i Zemlje, i različitost jezika vaših i boja vaših. U tome su sigurno mnogi znakovi koje će shvatiti oni koji imaju  znanje.”[i]

Istinsko značenje jedinstva ne zahtijeva da čovječanstvo govori jedan jezik ili da svi ljudi jednako izgledaju. Istinsko jedinstvo je puno više od toga, transcendencija očitog i vidljivog.

Uzmimo za primjer obitelj s djecom, što je zajedničko? Da, djeca izgledom donekle nalikuju svojim roditeljima, ali snaga je ta koja ih ujedinjuje. Mislim da bi se većina ljudi složila da ih nevidljiva snaga ljubavi, naklonosti i suosjećanja s elementima brige spaja da djeluju kao jedna cjelina koju nazivamo obitelj. Izvanredan status obitelji kao uporišta dobro je uspostavljen u svim društvima diljem svijeta. Pa ipak, niti jedan zakon ne propisuje obvezu voljenja članova vaše obitelji. Međutim, samo je Bog taj koji je ovo formulirao kao „zakon“ da iznova voli i voli druge putem svojih poslanika svim narodima na svijetu[ii]. To je duhovno jedinstvo koje je samo Bog usadio u naša srca kako bi moglo procvjetati i ukloniti mržnju s ovog svijeta.

Pa zašto nas je Bog stvorio u različitim narodima s različitim sposobnostima da nastavimo svjetovni život?

Čitali smo u Svetom Kur’anu:

“O ljudi, Mi smo vas stvorili kao muškarce i žene i Mi smo vas podijelili u narode i plemena da biste se upoznali (jedni druge)…”[iii]

Faktor prepoznavanja vrlo je važan. Bog nam je objasnio da ga je namjeravao stvoriti u različitim oblicima i bojama. Bog kaže da mu je bila namjera pružiti nam različite oblike kulture i različite načine razmišljanja. Da bih to dalje razradio, dozvolite mi da prvo citiram drugi dio gore spomenutog stiha:

“… uistinu, kod Allaha je najplemenitiji onaj među vama tko je najbogobojazniji. Sigurno, Allah koji sve zna uvijek je obaviješten.“[iv]

Ako pročitate ovaj stih Časnog Kur’ana, odmah dolazite do zaključka da nas je Bog stvorio u muškim, ženskim i plemenskim, podplemenskim skupinama, kako bismo bolje razumjeli život. Važna je ta različitost u životu što je zasigurno još jedan znak veličanstvene snage svojstva Boga kao Stvoritelja.

Zamislite svijet bez razlike muškaraca, žena ili podjele čovječanstva u plemena ili naroda, zar to ne bi slikalo sivu sliku bez boje i impulsa za osjećaje ili napredak? Izgubili bismo sposobnost da cijenimo ljepotu života u njegovom varijabilnom pokazivaču smjera.

Časni Poslanik Muhammeds.a.v.s. rekao je jednom prilikom da je obaveza svakog muškarca i žene težiti znanju[v]. Zar ne mislite da bi, da nema razlike u kulturi, cijelo poglavlje povijesti i društvenih znanosti nestalo u tren oka? Bilo bi nemoguće da kultura napreduje učeći od onih koji nisu napredovali.

Bog kaže u Svetom Kur’anu:

“A svatko ima cilj prema kojem se kreće; nadmećite se onda jedan s drugim u dobrim djelima. Gdje god budete, Allah će vas sve dovesti zajedno. Sigurno je Allah uvijek kadar nad svakom stvari činiti što On želi.”[vi]

nadmećite se onda jedan s drugim u dobrim djelima -

“nadmećite se jedan s drugim u dobrim djelima”

U svijetu postoji velika rasprava o tome što je uspjeh u životu. Neki mogu reći da je sjajna karijera ili izvanredna plaća varijabla kojom se potvrđuje uspjeh. Neki drugi mogu reći da sreća i sloboda misli i slobodna volja predstavljaju sredstvo za uspješan život. Iz perspektive vjere i učenja islama, djelomično se svi ovi argumenti smatraju istinitima.

Dopustite mi da objasnim, u prvom gore spomenutom stihu čitamo da nam je Bog dao različite jezike ili boje kože kako bismo razmišljali o njima i stekli znanje. U drugom je stihu spomenuto da nas je Bog stvorio u plemenima tako da stječemo mudrost o tome tko pokazuje dobra djela, a tko je pravedan u Božjim očima. I na kraju u trećem stihu čitamo da je jedini način za postizanje jedinstva napredovanje u dobrim djelima.

Drugim riječima, prije svega moramo prihvatiti da je Bog naš Stvoritelj. Bog nije samo stvoritelj više svemira[vii], već je i Stvoritelj različitih oblika ljudskog života. Stvorio nas je s različitim bojama kože, ali svejedno pripadamo istoj vrsti – Božjem stvaranju.

Drugo, moramo prihvatiti činjenicu da smo različiti u svom izgledu i načinu na koji razgovaramo ili razmišljamo. U ovome nema ničeg lošeg. Zašto? Zato jer je to jedini način da se poveća znanje o tome tko smo mi kao ljudi.

Treće, nakon stjecanja znanja o tome tko smo, moramo se boriti da razumijemo druge koji se razlikuju od nas. Zlatno pravilo je ovdje taj pogled na ono što drugi čine bolje u odnosu na vas same.

I konačno, nakon što primite zrake mudrosti, učite od drugih i djelujte prema onome što ste primijetili da je bolje u drugim civilizacijama i kulturama.

To islam opisuje kao istinski uspjeh na individualnoj osnovi, ali i na kolektivnoj razini. Bog kaže da se bogata osoba, sretna osoba ili zagovornik slobode govora može smatrati uspješnom samo ako slijedi vrijednost pravednosti.

Čitali smo u Časnom Kur’anu:

“O vjernici! Budite čvrsti radi Allaha, svjedočite u ime pravde i nemojte da vas neprijateljstvo nekog naroda navede da ne postupate pravedno. Budite pravedni, to je najbliže bogobojaznosti. I bojte se Allaha. Zaista je Allah uvijek obaviješten o onom što vi radite.“[viii]

Bog objašnjava da, iako se neka neslaganja mogu pojaviti u prijelazu misli, međutim nikada ne prelaze vrijednosti jednakosti i pravde. Bog nam nije samo dao sposobnost da vidimo što je dobro i što je loše, nego nam je objasnio što je zapravo dobro, a što loše. Bog nam je objasnio da osoba mora vratiti svoje osobne želje, dobre želje, pa čak i gorčinu da bi održala načelo pravde. Tko god djeluje protiv ovog zlatnog pravila ne može se smatrati pravednikom. Na isti način nacija koja ne daje prednost pravdi nad svojim osobnim interesom nikada ne može napredovati na način da postane uzor drugima.

Peti Kalif, Hazreti Mirza Masroor Ahmada.t.b.a. rekao je u svom govoru u Europskom parlamentu:

“Ne bismo trebali tolerirati nepravdu prema drugima ili za uzurpiranje njihovih prava. Na isti način na koji ne bismo prihvatili da se uzimaju naša vlastita prava, ne bismo trebali biti spremni prihvatiti ih ni za druge.”[ix]

Ono što je Kalif htio utvrditi učenjem islama je da se morate boriti i drugima dodijeliti ista prava koja želite sebi dodijeliti. To je nešto dodatno uz ono što je Isusa.s. rekao, volite druge na isti način kao što volite sebe.

To uistinu odražava jedinstvo i bratstvo na njegov najljepši način. Ovih su dana mnoge kulture i društva izgubili suosjećanje da prihvaćaju ili vole druge. Umjesto toga, oni su samo usredotočeni na materijalni napredak. Bog s druge strane obećava da najviše voli pojedinca koji je pravedan, pun ljubavi, brižan i daje prava drugima, a sve u svemu služi Bogu i njegovom stvorenju. Bog kaže da ove moralne osobine i duhovni napredak može postići bilo tko, siromašan ili bogat, crnac ili bijelac, s istoka ili zapada

Obećani Mesija, Hazreti Mirza Ghulam Ahmada.s. dao nam je izvrstan savjet o tome kako postići jedinstvo i mir u svijetu:

“Postupajte sa svim vrstama Božjeg stvaranja s tako dubokom ljubavlju kao da je to vaša vlastita obitelj.”

Neka nam Bog pomogne da otvorimo oči, umove i srca kako bismo prepoznali ljepotu u Božjoj kreaciji.

Povezan:


[i] Časni Kur‘an, 30:23
[ii] „Zaista, Mi smo svakom narodu poslali jednog poslanika“ Časni Kur‘an, 16:37
[iii] Časni Kur‘an, 49:13
[iv] Časni Kur‘an, 49:13
[v] Hadis, Ibn Madža
[vi] Časni Kur‘an, 2:149
[vii] Časni Kur‘an, 1:2
[viii] Časni Kur‘an, 5:9
[ix] https://www.reviewofreligions.org/8733/the-key-to-peace-global-unity/