Obećani Mesija Hazreti Mirza Ghulam Ahmad (a.s.) Archives - Ahmadija muslimanski džamat
U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Obećani Mesija Hazreti Mirza Ghulam Ahmad (a.s.)

Hazreti Mirza Ghulam Ahmad, mir njemu, rođen je 1835. godine u Kadianu, Indija. Još od rane dobi posvetio se molitvi, proučavanju Časnog Kur’ana i ostalih spisa. Duboko ga je pogodilo što je islam bio napadan sa svih strana. Kako bi ga obranio i predstavio svoja učenjau njihovoj izvornoj čistoći, napisao je više od devedeset knjiga, tisuće pisama i sudjelovao u mnogim vjerskim debatama. Za islam je tvrdio da je to živa vjera, koja može voditi čovječanstvo do postignuća moralnog i duhovnog savršenstva uspostavljanjem zajedništva s Bogom.

Hazreti Mirza Ghulam Ahmad, mir njemu, počeo je doživljavati božanski nadahnute snove, vizije i otkrivenja još u mladoj dobi. U 1889. pod božjim vodstvom, počeo je prihvaćati ljude u novostvorenu Ahmadijsku muslimansku zajednicu. Nastavio je primati božja otkrivenja te mu je nakon toga zapovjeđeno od Boga da proglasi da je od Njega postavljen kao Reformator sudnjeg dana, kao što je prorečeno u raznim religijama ali pod drugim nazivom.

On je tvrdio da je isti Obećani Mesija i Mahdi čiji je drugi dolazak prorekao Časni Poslanik Muhamed (s.a.v.s.). Ahmadijska muslimanska zajednica je sada uspostavljena u gotovo svim državama svijeta. Nakon smrti Obećanog Mesije, 1908. godine, osnovana je institucija Khilafat (hilafet; nasljedništvo) kako bi se njegova misija mogla nastaviti, sukladno s proročanstvima nagovještenim u Časnom Kur’anu i onima Časnog Poslanika Muhameda. Hazreti Mirza Masroor Ahmad (a.b.a.) je Peti Kalif Obećanog Mesije i trenutni vođa Ahmadijske muslimanske zajednice.

za više informacije posjetite našu web stranicu na engleskom jeziku Link