Kako TV i Internet dovode do zanemarivanja štovanja
U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Kako TV i Internet dovode do zanemarivanja štovanja

TV i internet

O vi, koji vjerujete! Ne slijedite korake šejtana, a ko god slijedi šejtanove korake, (neka zna da) on, zaista, naređuje bestidnost i ružne stvari. A da nije Allahove blagodati i Njegove milosti prema vama, nijedan od vas nikada se ne bi očistio; ali Allah čisti koga On hoće. A Allah je Onaj koji sve čuje, Sveznajući. Časni Kur’an[i]

Namaz (molitva) je jedan od 5 temeljnih stupova islama. Musliman koji ne klanja svojih pet dnevnih molitvi ostaje bez duhovnog života koji je Bog podario čovjeku da bi služio cilju njegovog stvaranja. S druge strane, osoba koja, nesvjesna važnosti molitve, gubi Božju zaštitu od raznih zala na koje utječemo u svom svakodnevnom životu. Zbog toga u jednoj predaji Časnog Poslanika Muhammedas.a.v.s. čitamo da je klanjanje pet dnevnih namaza poput kupanja u rijeci. Poslaniks.a.v.s. je istaknuo da će takva osoba nakon što se pet puta okupa u rijeci biti bez ikakve prljavštine. Na isti način molitva ispire naše grijehe tražeći oprost od Milostivog Boga i istovremeno nam pruža zaštitu od bilo kojeg budućeg iskušenja.

Peti Kalif, Hazreti Mirza Masroor Ahmada.b.a. u vezi sa gore spomenutim ajetom iz Časnog Kur‘ana objasnio je što je postalo vrlo čest problem u većini domaćinstava.

On je rekao:

“Važno je podići obranu od Sotone u našim domovima koja nas ne samo štiti od svakog napada već i može pokrenuti protunapad. Ne dopustite Sotoni da uđe u vaš život prihvaćajući njegovu ljubav kao [istinsku] ljubav. Umjesto toga, svaki Ahmadi (Musliman) bi se trebao potruditi da traži Allahovu zaštitu čineći cijelo vrijeme Istighfār (pokajanje). Uzvišeni Allah je najveća obrana od šejtana. Dakle, u ovom zalutalom svijetu treba tražiti zaštitu od Allaha čineći Istighfār jer je Istighfār jedini način da se dođe pod Allahovu zaštitu.

Nijedan čovjek svjesno ne pristupa zlu. Čovjeku je protivno učiniti nešto za što netko zna da će mu naštetiti. Uzvišeni Allah je istinskom vjerniku jasno objasnio dobro i zlo. Treba poistovjetiti dobro i zlo u skladu sa učenjima Allaha Uzvišenog i treba postupati ili apstinirati u skladu s tim. Sotona zna da ne može nauditi čovjeku koji je u zaštiti i utvrdi Allaha Uzvišenog. Stoga šejtan izvlači čovjeka iz ove zaštite i izvodi ga iz Allahove utvrde i tjera da ga čovjek slijedi. Očito je da da bi čovjeka uzeo iz Allahove zaštite, i tada on ga iskušava kreposnim djelima. Ili se može reći da se vjernik može izuzeti iz Allahove zaštite samo dajući mu iskušenje dobrih djela.”

Nakon toga je rekao peti Kalifa.b.a.:

„Zla ovih dana uključuju televiziju i Internet. To možete primijetiti u većini domova da najstariji do najmlađi ne nude Fajr (molitva rano ujutro) na vrijeme jer su ili gledali televiziju ili su bili na internetu do kasno, gledajući neki program i, kao rezultat toga, nisu se mogli probuditi na vrijeme. U stvari, takvi ljudi ni ne shvaćaju da ujutro moraju ustati. Internet i TV i slične beskorisne stvari ne samo da uzrokuju da jednom ili dva puta propuste Fajr, već oni koji postanu žrtve takvog ponašanja naviknu se gledati programe do kasno u noć ili sjediti na Internetu. Tada postaje teško ustati na molitvu ujutro i [takvi se ljudi] možda neće ni probuditi [u razumno vrijeme]. Neki ljudi na kraju ne daju nikakvu važnost namazu. Fajr ili molitva je temeljna obaveza; njeno je poštivanje neophodno u svim okolnostima, čak i u ratu, poteškoćama i bolestima. Mora se obaviti čak i ako osoba mora klanjati namaz sjedeći, ležeći, ili u slučaju rata ili putovanja mora se moliti kao qasr (smanjeni oblik). Ali mora se moliti. U uobičajenim okolnostima muškarcima je naloženo da to ponude u džematu, a i ženama također. Međutim, Sotona odvraća osobu od molitve radi jedinstvenog svjetovnog programa. Uz to, Internet je takav da nastavlja sudjelovati u različitim programima i aplikacijama koristeći telefon ili iPad. Njegova je privlačnost takva da se u početku gledaju dobri programi, a zatim gledaju sve vrste prljavih i destruktivnih nemoralnih programa koji uništavaju moral. Nemir je u mnogim domovima jer se ne brinu o pravima supruga i ne ispunjavaju dječja prava jer su muškarci tijekom noći zauzeti gledanjem vulgarnih programa na TV-u i Internetu. Prema tome, djeca ovih domova obojena su u istoj nijansi i gledaju isto. Stoga bi se Ahmadijeva kuća trebala truditi da se kloni svih tih nevolja. Časni Poslaniks.a.v.s. bio je toliko zabrinut da spasi vjernike od napada Sotone da je podučio svoje pratioce molitvama da ih spasi od sotone, a on ih je podučio opsežnim molitvama. Poslanik Muhammeds.a.v.s. nas je podučio ovoj molitvi:

‘O, Allahu, stvori ljubav u našim srcima, reformiraj nas i učini nas da koračamo stazama sigurnosti, i izvedi nas na svjetlo spašavajući nas od tame, i spasi nas od otvorenih i prikrivenih nepristojnosti, i stavi nam blagodati u uši, u naše oči, u našim srcima, u našim suprugama i u našoj djeci i obraćajte nam se s milošću. Vi ste prihvaćatelj pokajanja i onaj koji oprašta uvijek iznova. Učini nas onima koji su zahvalni na tvojoj usluzi i cijene ih i prihvaćaju. I, Allahu, usavrši nam svoje usluge.’[ii][iii]

Iskreno govoreći, rastući negativni učinak interneta i društvenih medija i njegova pogrešna uporaba nisu samo prekinuli vezu između čovjeka i Boga, već i uništili odnos između obitelji i prijatelja. Koliko se često iznenadimo vlastitim lošim navikama da, kad odvojimo pogled s ekrana mobilnog telefona, otkrijemo još 3 osobe koje sjede pored nas, također zalijepljene za svoje ekrane i poručuju drugima koji nisu u sobi, umjesto toga da imaju zdravu razgovor s prisutnima? A kad jedan od nas četvorice napusti stol, poručuje ostalima vani “jednostavno su se dobro zabavili s prijateljima”. Pitanje je, kakvi prijatelji i koja društva? Sjediti za istim stolom ne znači da ste dio skupa ili da je to znak da ste prijatelji. Onaj tko komunicira s drugim postaje dio društvene obitelji i stječe poštene prijatelje, a ne obrnuto. Isto se događa ljudima koji vjeruju u postojanje Boga, ali zaboravljaju zapovijedi istog Boga. Da biste trebali pokušati steći Božju ljubav. A tu ljubav možete dobiti samo ulaganjem vremena u naše molitve i brigom za Boga za kojeg vjerujemo da postoji. I da, to je i njegovo obećanje da će mu onaj tko pokuša komunicirati sa sigurnošću podariti svoju milost i zaštititi ga u svim situacijama.

Neka nam Bog omogući da shvatimo važnost molitve i osvijestimo kako koristiti suvremenu tehnologiju u korist čovječanstva, umjesto da riskiramo svoju životnu energiju zbog pogrešnog cilja.

Povezan:


Završne bilješke:

[i] Časni Kur’an, 24:22
[ii] Sunnan Ebu Daud Kitabus namaz. Bab Al-Tashahud Hadith 969
[iii] Propovijed u petak održana 20. svibnja 2016. u džamiji Gottenberg u Švedskoj