Idolopoklonstvo - što je učenje islama ?
U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Idolopoklonstvo – što je učenje islama ?

Idolopoklonstvo

Svi kršćani, ako nisu svjesni svih 10 zapovijedi danih Mojsiju, barem znaju za prve dvije:

Prvo, postoji samo Jedan Bog, a drugo nema bogova pored Jednog Boga.[i]

Ove dvije zapovijedi imaju toliko veliko značenje da su uvijek imale ključnu ulogu u životima svih proroka koje je poslao Svemogući Bog. Zbog toga bih želio podijeliti islamsku perspektivu na temu idolopoklonstva, bolesti koja je utjecala na čovječanstvo kroz povijest.

Prema učenju islama idolopoklonstvo je najteži grijeh u očima Allaha Uzvišenog. Allah navodi da se svi grijesi mogu oprostiti, ali idolopoklonstvo se ne može oprostiti.

Na primjer čitamo u Časnom Kur’anu:

“Ne pridružuj Allahu (nikoga). Zaista je širk [idolopoklonstvo] velika nepravda.”[ii]

Rekao je drugi Kalif Hazreti Mirza Baširudin Mahmud Ahmadr.a.:

“Ovo [idolopoklonstvo] je zlo koje postoji od početka vremena do danas. Širk [idolopoklonstvo] nije odustalo od čovjeka, a čovjek nije odustao od svojih idola. U svakoj eri, Svemogući Bog poslao je proroke da iskorijene širk i uspostave Božju Jednakost po cijelom svijetu. Čovjek, kojemu je Svemogući Bog dao određeni stupanj slobode, uvijek je gajio to zlo u svom srcu. I premda su mnogi ljudi dobili smjernice, a neki od njih su postali mučenici i postali istinoljubivi tj. borili se za istinu, na svijetu je još uvijek postojao velik broj ljudi koji nisu prestali udruživati se ili svoje bliske osobe s Bogom. … Stoga, svaki prorok koji je poslan na reformu čovječanstva mora se prvo natjecati protiv širka i ovo je Sotonino najveće oružje protiv čovjeka.”[iii]

U islamu se idolopoklonstvo može podijeliti u dvije kategorije. Širk jali [manifest idolopoklonstva] i širk kafi [skriveni ili skriveni oblik idolopoklonstva].

Širk Jali je očiti širk, na primjer štovanje idola ili ljudi, štovanje grobova, štovanje sunca i mjeseca, itd. Ljudi koji prakticiraju ovaj oblik širka to otvoreno priznaju i smatraju dobrim djelom. Od ovog oblika širka se lakše može maknuti odnosno lakše ga je napustiti.

Širk kafi, idolopoklonstvo koje je skriveno, može čak utjecati na vjernika i dovesti ga u veliku opasnost. Osoba koja usvoji ovaj oblik širka smatra Svemogućeg Bogom Jednoga, ali ipak je idolopoklonik. Takva osoba štovanje idola i drugih stvari smatra zlom, ali je istodobno uključena u razne oblike idolopoklonstva.

Ova vrsta širka ima mnogo oblika. Primjerice, kada osoba misli da ako joj takva i takva osoba ne pomogne, njezin problem neće biti riješen (zapravo se trebao pouzdati u Boga); ili ako netko pokušava ugoditi svom prijatelju, ali na taj način djeluje protiv zapovijedi Svemogućeg Boga. Takva osoba potpuno previđa činjenicu da bi u stvarnosti trebala udovoljiti Svemogućem Bogu, za razliku od brige da će udovoljiti svom prijatelju i time počiniti širk u procesu.

Ponekad se ljudi oslanjaju na svoje bogatstvo ili vole svoju djecu do te mjere da ono potpada pod definiciju širka. Oni su opet zauzeti samo zadovoljavanjem i ispunjavanjem potreba svojih najmilijih, bez obzira na to što način na koji pokušavaju ugoditi drugima može biti protiv Božjeg učenja.

Peti Kalif Hazrat Mirza Masroor Ahmada.b.a. koji je govorio o raznim načinima širka i udruživanju partnera s Bogom objasnio je da sve počinje na vrlo niskoj razini:

“Neki ljudi lažu kad misle da je to beznačajna ili mala stvar, ali to ne pripada istinskom vjerniku. Odstupanje od istine o naizgled beznačajnim pitanjima često se ne smatra oblikom laganja, ali to je pogrešno. Svakako je svaka vrsta laži nemoralna i udaljava osobu od vjere u Božju Jednakost.[iv]

Sjajan primjer takvog nedoličnog ponašanja i sudjelovanja u idolopoklonstvu obilježili su protivnici Proroka. Ovi protivnici koji su ustali protiv proroka kao Mojsijea.s., Isusa.s. ili Poslanik Muhammeds.a.v.s., davali su prednost svojim bogovima i idolima ili su bili krajnje nepovezani sa istinskim Bogom jer su bili uvjereni da jedina snaga koja postoji na svijetu je bogatstvo i njihove časne titule. Nisu se klonili laži ili lažne optužbe protiv sluga Božjih, niti su se suzdržavali da napadaju i vode ratove protiv ovih svetih ljudi. Ono što nisu mogli razumjeti je da su bili pod zaštitom Jedinog Boga, Svemogućeg. Kroz ruke ovih proroka ugašene su sve vrste idolopoklonstva i istinski vjernici uzdignuti su na nove duhovne visine.

Ako želimo biti uspješni u životu, moramo slijediti tragove ovih proroka. Stoga je jedini način da se postigne uspjeh zaštititi se od svih vrsta širka. Moramo se potpuno pouzdati u Boga i moliti s najvećom poniznošću: „Gospodaru moj! Spasi me ove fatalne bolesti.”

Ako nismo spremni tražiti od Boga zaštitu, bit ćemo među gubitnicima kao protivnici gore spomenutih proroka koji su nestali sa svim svojim bogatstvom i moći do te mjere da nitko, čak ni njihovo potomstvo ne želi biti povezano s njima.

Što znači potpuno se okrenuti od idolopoklonstva? Drugi Kalif dao je odgovor na ovo pitanje u svom govoru na godišnjem skupu 1906:

“Kad se osoba potpuno oslobodi širka, kako može biti moguće da počini bilo kakav grijeh? Jer kad vjeruje u sve osobine Svemogućeg Boga, ne može učiniti loše. Ako lopov namjerava ukrasti, ali vjeruje da Bog, koji bdije nad svim stvarima i kažnjava ljude zbog njihovih grijeha, postoji, tada nikada neće moći ukrasti bilo što. Slično tome, ako bi se oni uronjeni u druge grijehe bojali ne stvaranja Boga već Stvoritelja, tada bi napustili sve oblike poroka i nepristojnosti, koji bi inače postali čvrsto utkani u njihova srca. Dakle, nemoguće je da onaj tko potpuno izbjegava širk ikad svjesno počini grijeh. A što se tiče onih grijeha počinjenih nehotice, Bog ih neće kazniti. Iz gore navedenih razloga spominje se u hadisu [usmene predaje o Časnom Poslanikus.a.v.s. ]:

“Tko se u potpunosti kloni širka, bit će primljen u raj.”[v]

Razlog tome je taj što kada osoba napusti širk i uistinu svemogućeg Boga smatra Jedinstvenim i vjeruje u sve Njegove osobine, nikada neće počiniti novi grijeh, a to će nužno rezultirati božanskim nagradama.”[vi]

To nas vraća na početak, ako smo istinski vjernici i sljedbenici Božjih zapovijedi, shvatit ćemo svrhu svog života. Zbog toga je Obećani Mesija, Hazreti Mirza Ghulam Ahmada.s. savjetovao zajednicu Ahmadija da se njegovi sljedbenici suzdrže od štovanja bilo kojeg idola, bilo doslovnog ili simboličnog. Rekao je da nam je Allah jasno naznačio da je jedina svrha našeg stvaranja štovanje samo Njega; to također znači da se nikada ne trebamo klanjati ni pred kime kao ni pred bilo kime drugim u traženju pomoći.

Uzimajući u obzir riječi Obećanog Mesije, peti Kalif Obećanog Mesije je rekao:

“Svaki Ahmadija snosi odgovornost da prvo shvati svrhu našeg stvaranja, a zatim da je drugima obznani.”[vii]

U skladu s tim, savjetujem svima koji su imali priliku pročitati ovu kolumnu da dalje trebaju nastojati upoznati našeg istinskog Stvoritelja Jedinog Boga koji je najmilostiviji. To je moguće samo ulaganjem vremena i energije kako bismo povećali svoje znanje o Njemu. Tek tada ćemo moći izgraditi odnos s Njim. Veza koja će nam pružiti radost, sreću i konačno raj nakon naše smrti.

Neka nam Bog da snage da izdržimo sve oblike širka (idolopoklonstva), posebno nekih vrlo opasnih oblika današnih modernih tehnologija.

Povezan:


Završne bilješke:

[i] Izlazak, 20:2-3
[ii] Časni Kur‘an, 31:14
[iii] Govor drugog Kalifa na Jalsi Salani [godišnja konvencija u Kadianu, Indiji] 1906.
[iv] https://www.pressahmadiyya.com/press-releases/2018/11/head-ahmadiyya-muslim-community-delivers-friday-sermon-baitur-rahman-mosque-maryland/
[v] Abu Ya’la al-Mawsili, Al-Musnad, svezak 7, str. 9, Hadis br. .3899.
[vi] Govor drugog Kalifa na Jalsi Salani [godišnja konvencija u Kadianu, Indiji] 1906.
[vii] https://www.alhakam.org/breaking-all-idols/