Zla suvremenog društva i kako se zaštititi od njih
U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Zla suvremenog društva i kako se zaštititi od njih

suvremeni život

Pisao je Omar Farooq, student fakulteta Jamia Ahmadija u Kanadi

Časni Kuran

„Zbog onih zala koje su ljudi zaradili svojim rukama, nered je zavladao kopnom i morem, da im On dadne da okuse (kaznu) za neka svoja djela, da se možda vrate.“ [1]

mobitel - facebook - Twitter - Instagram

Glave spuštene poput grane prepune zrelog voća, pobjedonosni vladar ujaše na svom konju u grad koji ga je progonio, odbacio i izopćio. No ne izusti grube riječi, ne podigne mača i ne poželi bogatstva jer to nikada nije bio njegov cilj. Uistinu, njegovi su protivnici pretrpjeli grozan poraz, no njegova je istinska pobjeda bila u ispunjenju proročanstva nastalog puno prije njega, kada je „zasjao s gore Paran, došao usred deset tisuća svetih anđela“. [2]

U samo deset godina jedna se nacija ustala iz pepela mrtvog društva, zlog i pokvarenog svijeta, lišenog svega svjetla, nalik možda crnoj rupi koja guta svjetlo moralnosti i pravednosti u svoju beskrajnu rupu ništavila i zaborava. Nijedno drugo društvo osim ovoga nije toliko zapanjujuće slično našem suvremenom globalnom selu moralne i duhovne oronulosti, gdje su Sotonine kandže ispružene, grabeći moralnost, vrlinu i vjeru za gušu.

S druge strane, takva se pojava manifestirala na arapskom pijesku prije više od 1.400 godina, kada su mrtvi oživjeli, slijepi progledali, a gluhi proslušali. Stoga je potpuno dolično da se, kako bismo pronašli izgubljeno svjetlo i život usred bjesnila tame i smrti u našem svijetu, moramo još jednom vratiti 1.400 godina unatrag. Upravo se na arapskom pijesku prije mnogo vremena čudesno pojavilo rješenje svih zala, problema i poroka dotad neviđene siline i razmjera, koji su se poput pošasti ponovno izrodili u društvu, i to u obliku brižnog i moralnog učenja našeg gospodara, Pečata proroka, Svetog Poslanika Muhamedas.a.v.s. U pogledu tog predivnog čuda Obećani Mesijaa.s. prekrasno piše:

„Spoznali ste da su oni skupina ljudi vrijedna [zbog njihovih grijeha] prijezira poput smeća; no [svojom duhovnom moći] pretvorili ste ih u polugu čistog zlata.“

Možda nije moguće vjerno prikazati ovu široku temu pokušajem razmatranja svakog moralnog problema i zla s kojim se naše društvo suočava. Ljudska bića ustvari uopće ne mogu pojmiti bezbrojne načine na koje vječno i sve snažnije padamo u određenu moralnu i duhovnu propast. Stoga samo možemo pogledati u Jedinog koji zna i vidi sve, Svemogućeg Allaha.

Najmilostiviji Allah blagoslovio nas je pojednostavljivanjem jednog složenog pitanja u tri riječi u sljedećem stihu:

Časni Kuran

„Zaista, Allah naređuje pravednost, i dobročinstvo, i da dajete kao (što dajete) bližnjim svojima; i zabranjuje bestidnost, i ružan govor, i prekoračenje.“ [3]

Navedeni nam ajet lucidno definira različite vidove sveg zla i grijeha: fahša (razvrat), munkar (sve što je odvratno) i baghj (nasilje)Časni Kur’an također nas uči koje korake moramo poduzeti kako bismo se borili protiv raznih zala.

Islam nastoji pružiti cjelovit lijek za ta zla, stoga se dotiče i specifičnih zala i poroka te nam pojašnjava kako bismo na njih trebali odgovoriti i koje je njihovo rješenje. Nadalje, najveća je kvaliteta islamskih učenja to što istinski zatiru u korijen svih problema i rješavaju sve probleme i pitanja uništavanjem njihovog korijena i temelja. Dakle, kako bismo mogli razumjeti i pronaći funkcionalnu i pragmatičku metodu zaštite od moralnih zala suvremenog svijeta, moramo razmotriti sve te vidove.

Obećani Mesijaa.s. objasnio je u više navrata kako je korijen svih grijeha nedostatak dubokog uvida (ma‘rifat). Stoga, kako bismo iskorijenili zla i poroke, najprije moramo spoznati i shvatiti njihovu pravu prirodu i loše učinke na naše tijelo i duh. Kada dosegnemo stanje razumijevanja i spoznaje svih štetnih djela, po prirodi ćemo izbjegavati takva djela i sve puteve koji vode do njih. Primjerice, ako smo sigurni da kobre žive na određenom mjestu, nitko se neće usuditi poći putem koji tamo prolazi. Dakle, spoznaja i razumijevanje leže u korijenu naše zaštite od takvih zala.

Hazrat Mirza Baširudin Mahmud Ahmadr.a., Drugi Kalif Obećanog Mesije tvrde:

„Da bismo se zaštitili od zlih djela, moramo savršeno spoznati Boga.“ [4]

Razvrati (fahša) predstavljaju one nedoličnosti i moralna zla koja se odnose na pojedinca i njegove osobne neispravne postupke. Drugi Kalif Obećanog Mesijer.a. ispod tog stiha u egzegezi Tafsir-e-Kabir objašnjava kako toj kategoriji pripadaju sva zla koja možda ne utječu na druge članove društva, već se mogu izvršiti u tajnosti, pa se krug njihovog utjecaja proteže na osobu koja ih počini.

U našem društvu ne nedostaje takvih sramotnih nemoralnih djela. Štoviše, svugdje se očituje takva odvratna propaganda, koja tjera na skok u ponor i sve poštene osobe izvrgava sramoti. Ta kategorija moralnih zala obuhvaća sva pitanja povezana sa seksualnim prijestupima, primjerice hiperseksualnost te predbračne i izvanbračne odnose, a može obuhvaćati i druge ovisnosti.

Sve što je odvratno (munkar) odnosi se na ona zla koja ne samo da utječu na pojedinca, već imaju i negativne posljedice za druge ljude. Najprije trebamo razumjeti loše posljedice tih moralnih zala za naše tijelo i duh. Kako je Hazrat Musleh-e-Maudr.a. objasnio, manjak razumijevanja i istinske spoznaje jest majka svih zala.

Nedavna istraživanja, koja se uvijek iznova ponavljaju, pokazuju da se do 20. godine života 75% Amerikanaca upušta u predbračne odnose, a do 44. godine taj postotak skače na 95%. Od onih 25% Amerikanaca koji su apstinirali do 20. godine života, njih 81% više nije bilo u celibatu do 44. godine. [5] Otprilike 30-60% svih vjenčanih osoba u SAD-u imalo je izvanbračnu vezu i nije bilo vjerno svojim partnerima. [6]

Predbračni su odnosi snažno povezani s izvanbračnim odnosima zbog toga što, s obzirom na kulturu romantičnih veza s drugim osobama i njihovog prekidanja, obezvrjeđuju bračne veze, koje je moguće prekinuti kada god poželimo. Stoga se povećava i stopa razvoda, što uništava obitelji, a djeca koja odrastaju u takvim razorenim obiteljskim sustavima često ponavljaju ista pogrešna ponašanja kada odrastu, čime ponovno započinju taj ciklus.

Islam pridaje veliku važnost obiteljskim sustavima jer su oni kamen temeljac društva i središnja točka moralnog učenja za buduće generacije. Kako se taj kamen temeljac raspada pod nonšalantnim, „razigranim“ i nemarnim ponašanjem u romantičnim vezama i varanju partnera, to samo pojačava nemoralnost, a domino efekt moralnog uništenja nastavlja prisvajati generaciju za generacijom. Kako raste učestalost predbračnih odnosa i izvanbračnih veza, tako, naravno, raste i stopa razvoda. U nekim se istraživanjima procjenjuje da je početkom 20. stoljeća stopa razvoda bila manja od 5%, dok današnja istraživanja ukazuju na to kako stope razvoda u SAD-u dosežu čak 40-50%. [7]

Što se tiče pornografije, statistika nije ni potrebna. Radi se o toliko raširenoj bolesti da je pojedinac rijetko kad siguran od nje. Ako samo promislimo o učincima tog zla, možemo primijetiti da je i ono izravno povezano s razvodom, hiperseksualnošću, objektivizacijom žena i, što je najgore, slučajevima napada i nasilja nad ženama. U istraživanju objavljenom u časopisu Rolling Stone, 1960-ih godina otkrilo se da je 11% muškaraca i 44% žena bilo seksualizirano, što znači da ih se namjerno prikazivalo na očigledno pretjerano seksualiziran način. U prvom desetljeću 21. stoljeća ti su brojevi porasli na 17% muškaraca i zapanjujućih 83% žena prikazanih na taj način. [8]

To je katastrofalan porast od 55%, pa kako možemo zamisliti da neće imati nikakve loše posljedice?

Sva takva nemoralna ponašanja stvaraju društvo koje prihvaća i slavi bludne misli i ponašanja, bilo u glazbi, medijima ili zabavnim sadržajima. To zauzvrat uništava moralnu osnovu društva i prekida vezu sa Svemogućim Bogom. Stoga Islam naglašava skromnost i čistoću misli. Časni Kur‘an preljub naziva odvratnim grijehom i zabranjuje ga te nas, zatirući u korijen svih djela, vodi k sprječavanju ulaska takvih misli u um. Prije upute ženama da pokriju svoju ljepotu i ne prikazuju je, navodi se sljedeće:

„Reci vjernicima da obore svoje poglede i čuvaju svoja stidna mjesta. To je čestitije za njih. Sigurno je Allah uvijek obaviješten o onom što oni rade.“ [9]

Međutim, problem moramo riješiti na njegovoj najopćenitijoj razini kako bi se moglo pronaći lijek koji neće biti primjenjiv samo u specifičnim situacijama, već učinkovit protiv svih problema. Svemogući Allah u Njegovoj blagoslovljenoj riječi kaže:

Časni Kuran

„Ti uči Knjigu koja je tebi objavljena,i obavljaj namaz. Zaista, namaz zaustavlja od sramotnih i ružnih stvari, a spominjanje Allaha zaista je najveće od svih (spominjanja). A Allah zna šta vi radite.“ [10]

Najjednostavnije rečeno, odgovor na naše pitanje kako se zaštititi od zala prilično je jasno naveden u prethodno citiranom stihu: molitva. Molitva je odgovor koji nam je Svemogući Bog dao da se zaštitimo od razvrata i svega što je odvratno. Dakle, ona je najmoćniji lijek koji nam je dostupan u borbi protiv svih oblika moralnih zala našeg društva jer te dvije kategorije obuhvaćaju većinu problema suvremenog društva.

Neki žanrovi glazbe slave nemoralnost i hiperseksualnost.

Da bi se lijek mogao smatrati vrijednim primjene na tako velik problem, dvije su stvari nužne da bismo svjedočili njegovoj moći i učinku: prvo – je li izvor tog lijeka pouzdan i dobar; i drugo –  je li dokazano da funkcionira. U pogledu prvog pitanja, izvor je Svemogući i Sveznajući Bog svih svjetova, Stvoritelj i Gospodar svega, stoga se moramo složiti da se radi o najboljem mogućem izvoru. Da bismo odgovorili na drugo pitanje, trebamo pogledati samo 23 godine povijesti nekoć beznačajnog, napuštenog poluotoka poznatog kao Arabija, čiji su se ljudi uzdigli i postali vođe i učitelji čitavog svijeta jer ih je Božji čovjek poučio tom jednostavnom lijeku. Ne samo da je preoblikovao njihove osobne živote, već i njihov nacionalni identitet. Tamo gdje su nekoć pet puta na dan pili alkohol kao vodu, sada se nalazi pet dnevnih doza lijeka, a rezultati su očigledni svakoj osobi, prijatelju ili neprijatelju. Obećani Mesijaa.s. kaže:

„Što je namaz [salat]? To je oblik molitve koja štiti osobu od svih zala i razvrata, čineći ih vrijednima dobrote i primateljima božanskih blagoslova.“ [11]

Dakle, kada govorimo o bilo kojoj vrsti razvrata i moralnog zla koje se može širiti našim društvom, kao i o raznim načinima na koje se od njih možemo zaštititi, poruka Svemogućeg Boga, Njegovog Poslanikas.a.v.s. i Imama doba čista je kao suza – molitva je odgovor. Obećani Mesijaa.s. dalje objašnjava:

Namaz je takvo djelo kojim se, ako ga se pridržavamo, osoba spašava od svih vrsta zlih djela i razvrata.“ [12]

Tu činjenicu također potkrepljuje najveći sluga Obećanog Mesijea.s., Hazrat Hakim Maulvi Nurudinr.a., Prvi Kalif Obećanog Mesije. On u komentaru navedenog stiha kaže:

Namaz je postao obvezan u svrhu zaštite od svega što je odvratno (munkar) i razvrata (fahša).“ [13]

Sada kada je iz svih ovih navoda sasvim jasno da je molitva ustvari naš najsnažniji štit od svih zala, moramo razumjeti kako. Kako se običan sklop pokreta – stajanje, klanjanje i padanje ničice, uz izricanje nekih riječi na arapskom jeziku – uopće može smatrati štitom od svih poroka i zala? Da bismo to razumjeli, moramo razumjeti istinu i bit molitvi te njihovih raznih dijelova.

Islamska molitva poznata kao salat nije jednostavna vježba, nego svaki njezin dio u sebi nosi veliku mudrost te nudi rješenja za sve vrste i oblike problema koje pojedinac može iskusiti u bilo kojem trenutku života u bilo kojem društvu na svijetu.

Govori se kako je Časni Poslaniks.a.v.s. rekao da je čistoća jedna polovica vjere, stoga nam se time ističe kako ona mora utjecati i na naše moralno stanje. Čistoća je ustvari duboko povezana s čistoćom uma i uzdržavanjem od bludnih misli te, u konačnici, seksualnih prijestupa. Islam jasno naglašava čistoću u svim dnevnim aktivnostima pojedinca, što ustvari počinje u prilično ranoj fazi života.

Prema jednom hadisu, sedmogodišnjaci se trebaju učiti molitvi, a ona postaje obvezna u dobi od 10 godina. [14] U toj dobi dijete općenito uči o svojim intimnim dijelovima tijela, a djevojčice u nekim slučajevima dobivaju prvu mjesečnicu. Dakle, kod molitve je potrebno u obzir uzeti i naglasak na čistoću.

Što se tiče čistoće djeteta i njezinog utjecaja na djecu, Hazrat Mirza Baširudinr.a., Drugi Kalif Obećanog Mesije u knjizi Minhaj-ut-Talibin („Put tragača“) kaže:

„Neka dijete ima čisto tijelo. To će imati velik utjecaj na njegov um. Dijete će posljedično imati čist um i postat će imuno na grijehe uzrokovane nečistoćom. Medicinska istraživanja potkrepljuju to da dijete čini svoj prvi grijeh jer je prljavo. Prljavština iritira analne kanale, koje dijete češe i dotiče rukama. U tom procesu osjeti užitak i postaje svjesno spolnosti. Moguće ih je zaštititi od seksualnih grešaka u vrlo velikoj mjeri ako održavaju čistoću. S tom se praksom mora započeti na sam dan njihova rođenja.“ [15]

U pogledu važnosti čistoće, kada se govori o molitvama, Obećani Mesijaa.s. objašnjava:

„Dokle god nečistoća ostaje u osobi, Sotona je voli.“ [16]

Postoje razni drugi načini na koje nas molitva štiti od moralnih zala. Drugi Kalif Obećanog Mesije u komentaru navedenog stiha (sura 29, ajet 46) objašnjava da molitva zasigurno spašava pojedinca od nečistoća i razvrata. Ne spašava nas samo na individualnoj, već i na kolektivnoj razini jer vrijeme koje provodimo u molitvama, pogotovo kongregacijskim, oduzima vrijeme za druge aktivnosti i održava usredotočenost našeg uma na Boga. Isto tako, Kalif r.a. spominje kako salat sadrži mnoštvo dova, koje trebaju biti izvor ne samo osobnog, već i kolektivnog preobražaja. Nadalje, namaz također sadrži recitacije Kur‘ana te iskazivanje Božje slave i hvale, što snažno utječe na srce. Međutim, najsnažniji je učinak salata to što „ljudskom srcu daje blistavu svjetlost i uz njegovu pomoć, osoba se može uzdržati od zala i loših djela“.

Zatim, Drugi Kalif Hazrat Musleh-e-Maudr.a. nastavlja da je to posljedica molitvi koje salat sadrži, „kroz koje se slava Svemogućeg Allaha i On koji je uistinu dostojan ljubavi ukazuju osobi.“ [17]

Što se tiče ovisnosti, ništa se ne mora reći u vezi njihovih štetnih tjelesnih i duhovnih posljedica. To je očita i sasvim jasna činjenica. Ovisnosti narušavaju pojedinca na svim razinama i  onemogućavaju proces svjesnog razmišljanja. Iz tog se razloga ljudima govori da ne mole u stanju opijenosti (Časni Kur’an 4:44). Kada nešto utječe na nečiju molitvu, to također umanjuje njihovu sposobnost obrane od drugih zala, stoga ovisnosti na taj način stvaraju brojna zla.

Salat i za to nudi rješenje. Kada se razmatraju drugi učinci navedeni iznad, vrlo je zanimljivo kako je salat usklađen s popularnim tehnikama i znanjem o preoblikovanju navika i promjeni ponašanja. Pretpostavka većine tehnika preoblikovanja navika prilično je jednostavna, s obzirom na to da se navike zasnivaju na petljama navika, koje počinju od znaka, preko rutine do nagrade.

Istraživači poput Charlesa Duhigga, autora knjige The Power of Habits („Moć navika“)ukazuje na to da, kako bismo preoblikovali naviku, jednostavno trebamo zamijeniti rutinu i pritom zadržati isti ishod i znak. Razmotrimo sada salat. Ovisnici o drogi i alkoholu većinom se odaju ovisnostima jer žele olakšati stres ili neki drugi osjećaj u svom životu, a taj im čin pruža užitak i privremeno olakšanje. Dakle, što da je znak – stres, usamljenost, društvo itd. – popraćen nekom drugom rutinom koja dovodi do iste nagrade u obliku užitka ili smanjenja stresa, a u isto vrijeme predstavlja puno bolje društvo? Časni Kur‘an kaže: „Slušajte! Spominjanjem Allaha srca bivaju smirena“ [18]

To nije samo teorija. Ustvari, to je prekrasno prikazano u životima suputnika Časnog Poslanikas.a.v.s., kada je molitva postala njihovo utočište, njihov hobi i njihova strast. Uništila je sve druge želje. U tu svrhu Obećani Mesijaa.s. piše:

 „[Slijedeći tvoje upute, O, Proročea.s.] odustali su od svojih [navika] pijenja uvečer i, u zamjenu za užitak u piću, usvojili su [praksu pronalaska] užitka u molitvi u tužnim noćima“.

Zaključno, islamska filozofija morala prilično je jednostavna: ne čini stvari koje te udaljavaju od Boga i čini stvari koje te približavaju Bogu. Sva moralna zla udaljavaju osobu od Boga, stoga se trebaju u potpunosti odbaciti jer samog Boga treba voljeti iznad svega. Njegove atribute – ili, kako se navodi u Časnom Kur‘anu – „sibgatullah“ – pojedinci trebaju usvojiti u vlastitom životu kako bi Mu se približili i spasili se od zla. To je najsnažnije oružje protiv moralne propasti i društvenih zala.

Da bismo to postigli, Svemogući Bog podario nam je salat i druge oblike štovanja, kao što su post, zekat i hadž. Svi oni predstavljaju izraz ljubavi prema Bogu i uče nas kako prihvatiti Njegovu ljubav u našim životima. Stoga, oni nisu lijek sami po sebi, već nam omogućuju da dođemo do lijeka – Božje ljubavi.

Čitava islamska filozofija morala obuhvaćena je tim jednostavnim razumijevanjem. Završetak biblijskog stiha iz Ponovljenog zakona navedenog na početku kaže sljedeće: „s desne je ruke bio vatreni zakon njima“. Time je proročanstvo dovršeno i govori se kako će zakon koji nam je dao biti „vatren“. Nama Muslimanima to ne bi trebalo biti teško razumjeti. Za vrijeme gotovo svakog Ramazana podsjećamo se kako post i salat doslovno znače izgaranje jer oni spaljuju grijehe. To je bio zakon Časnog Poslanikas.a.v.s., spalio je sve zlo i nije samo teoretizirao što bi to učenje moglo postići. Praktički je pokazao njegovu snagu i stoljećima čistio hrđu i prljavštinu iz srca Arapa i ostatka svijeta.

Ono što nas štiti od zala nisu pokreti, riječi molitve ili post, već oblici štovanja koji nas povezuju s Bogom te nam omogućuju da Ga prepoznamo i volimo, pružajući nam potreban put do ostvarenja čistoće srca, uma i duše.

Povezan:


[1] Časni Kur’an, 30:42
[2] Ponovljeni zakon 33,2 [VKJ]
[3] Časni Kur’an, 16:91
[4] Tafsir-e-Kabir, svezak 7, str. 643
[5] dr. Lawrence B. Finer, Trends in Premarital Sex in the United States, 1954–2003 Public Health Reports [2007] National Centre for Biotechnology Information
[6] dr. David M. Buss and dr. Todd K. Shackelford, Susceptibility to Infidelity in the First Year of Marriage, Journal of Research in Personality [1997]
[7] www.politifact.com/new-jersey/statements/2012/feb/20/stephen-sweeney/steve-sweeney-claims-more-two-thirds-marriages-end/
[8] Patricia Donovan, Study Finds Marked Rise in Intensely Sexualized Images of Women, Not Men, University at Buffalo News Center [internetska stranica], 16. rujna 2018
[9] Časni Kur’an, 24:31
[10] Časni Kur’an, 29:46
[11] Malfuzat, svezak 3, str. 37
[12] Al Hakam, 10. siječnja 1908., str. 4
[13] Haqaiqul Furqan, str. 338
[14] Sunan Abi Daud, Kitab al-Salat
[15] Minhaj-ut-Talibin [„Put tragača“], str. 51
[16] Al Badr, 13. veljače 1903., str. 27
[17] Tafsir-e-Kabir, Vol. 6, p. 643
[18] Časni Kur’an, 13:29