Molitva za pobožnu djecu i supružnike
U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Molitva za pobožnu djecu i supružnike

Molitva za pobožnu djecu i supružnike

Molitva za pobožnu djecu i supružnike

RABBANA HAB LANA MIN AZVADŽINA VA ZURRIJJATINA KURRATA A’JUNIN VADŽALNA LIL MUTTAKINA IMAMA

Prijevod: O Gospodaru naš, podari nam u našim bračnim drugovima i djeci radost očima našim i učini nas vođama bogobojaznim.

(Časni Kur’an 25:75 )