Molitve za vrijeme pandemije i oslobođenje od patnji i bolesti
U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Molitve za vrijeme pandemije

U Časnom Kur’anu često se može naći da Svemogući Allah šalje kazne kako bi upozorio ljude na njihove grijehe, te kako bi im pružio priliku za pokajanje (Časni Kur’an 6:43-44).

Na sličan način, Svemogući Allah upućuje ljude da se pokaju na način na koji je to učinio narod Junusaa.s. (10:99).

Uzevši u obzir trenutnu situaciju za koju nam je Hazreti Kalifatul Masih V (neka mu Allah pomogne) preporučio mjere opreza, pozvao nas je da se okrenemo Allahu u pokajanju i molimo se.

Prema tome, ispod su navedene neke dove iz Časnog Kur’ana, hadisa i  dove Obećanog Mesijea.s.

MOLITVA HAZRETI EJJUBAas

Hazreti Ejjuba.s.  je u svojim dovama tražio izlječenje od bolesti koje su ga morile,  te je Allahu predstavio svoje slabo zdravstveno stanje kako bi zadobio Njegovu milost. Njegova dova je bila prihvaćena i čudom su mu otklonjene sve bolesti.

 ‘ANNI MAS’SANIJ’A  ZUR’RU VA ENTA ERHAMUR RAHIMIN’

Prijevod: Velika patnja me zadesila, a Ti si Najmilostiviji od milostivih. (Časni Kur’an 21:84)

MOLITVA HAZRETI MUSAas

Kada je Hazreti Musaa.s. mislio o potresu, kao znaku Allahova nezadovoljstva, pomolio se izgovorivši:

‘ENTA VELI’JUNA FAG FIRLENA VER HAMNA VE ANTA HEJRUL GAFIRIN’

Prijevod: Ti si naš pomagač, zato nam oprosti i smiluj nam se, jer Ti si najbolji od onih koji opraštaju. (Časni Kur’an 7:156)

MOLITVA ZA ZAŠTITU OD SVIH ZALA I ŠTETE

Hazreti Osman ibn Afanr.a. rekao je: Čuo sam Časnog Poslanikas.a.v.s. kako govori: “Onom koji izgovori ovu dovu svaki dan tri puta ujutro i ponovi je navečer, Bog će ga zaštiti od svih šteta”

‘BISMILLAHIL LEZI LA’A JEZUR’RU MA’A ISMIHI ŠEJ’JUN FIL ARDE VE LA’A FIS SEMAJ’E VE HUV’AS SEMIJUL ELI’M’

Prijevod: U ime Allaha, Čije ime ništa na nebu i Zemlji ne može povrijediti, On sve čuje, ima trajno znanje. (Sunan Abi Davud 5088)

MOLITVE ZA ZAŠTITU OD PANDEMIJE

Za vrijeme pandemije, Svemogući Bog je prenio vijest Obećanom Mesijia.s. da se lijek nalazi u zikru.

‘JA HAFIZU JA AZIZU JA REFIK’

Prijevod: O Zaštitniče, O Moćni, O Prijatellju! (Tadhkirah, str.660)

MOLITVA ZA OSLOBOĐENJE OD PATNJI I BOLESTI

‘SUBHAN’A ALLA’HI VE B’I HAMDI’HI SUBHAN’A ALLAH’IL AZIM

AL’LAHUM’MA SEL’LE A’ALA MUHAMMEDIN VE A’ALA A’ALE MUHAMMAD’

Prijevod: Slavljen je Allah   i dostojan svake hvale. Čist  je Allah, Veličanstven. O Allahu, blagoslovi Muhammeda i naroda njegov.  (Tiryaqul-Qulub, str. 36–37, Ruhani Khaza’in, vol. 15, str. 208–209)

‘JA HEJ’JU JA KEJ’JUMU BI RAHMA’TIKA ASTA’GIS’

Prijevod: O Vječni i Samoodržavajući, molim za Tvoju milost! (Tadhkirah, str.439)

Obećani Mesijaa.s. je rekao kako mu je prenijeto da je ovo veličanstveno ime Božje, te da će svako ko prouči ove riječi biti oslobođen od svih nezgoda.

‘RAB’BI KUL’LI ŠEJ’JIN HADIMU’KA RAB’BI  FAH’FAZNI VEN’SURNI VER’HAMNI’

Prijevod: O Gospodaru moj, sve je podređeno Tebi. Gospodaru, zaštiti me, pomozi mi i imaj milosti prema meni. (Tadhkirah, str. 601)

Freepik / Pixabay