Molitva poslije buđenja - Ahmadija muslimanski džamat
U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Molitva poslije buđenja

Molitva poslije buđenja, spavanje

ALHAMDU LIL  LAHIL’LAZI AHJA’NA BA’DA MA AMA’TANA VA ILEJ’HIN NUŠUR

Prijevod: Sva hvala pripada Allahu, koji nas je poslije umiranja ponovo oživio, i Njemu ćemo se vratiti.

Freepik