Molitva prije spavanja - Ahmadija muslimanski džamat
U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Molitva prije spavanja

Molitva prije spavanja

ALLAHUM’MA BI’ISMIKA A’MUTU VA AHJ’A

Prijevod: O Allahu, sa Tvojim imenom umirem i sa Tvojim imenom oživim.

Freepik