U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Molitva za roditelje

VA KUR RABIR HAMHU’MA KEMA RAB’BAJANI SEGIRA

Prevod: “I ti reci, Moj Gospodaru, smiluj im se oboma, kao što su njih oboje mene podizali dok sam bio dijete”

Freepik