Molitva prilikom oblačenja nove odjeće - Ahmadija muslimanski džamat
U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Molitva prilikom oblačenja nove odjeće

Molitva -prilikom oblačenja nove odjeće

ALLAHUMMA LAKAL HAMDU ANTA KASAO TA’NIHI  

ASALUKA MIN  HAJRIHI VA HAJRI MA SUNIJA LAHU

VA AUZUBIKA MIN ŠAR’RIHI VA ŠAR’RI MA SUNIJA LAHU

Prijevod: Sva hvala pripada Allahu. O Allahu Ti si mi dao ovu odjeću za nošenje, Od Tebe molim za sve dobro ove odjeće sve dobro u ovu svrhu u koju je predviđeno i molim za Tvoju zaštitu od zla ove odjeće i od sveg zla koje može proizići iz ove odjeće.

Freepik