Molitva za Božiju milost i oprost - Učenja islama iz Kur'ana
U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Molitva za Božiju milost i oprost

Molitva za Božiju milost i oprost

RABBANA AMANNA FAGFIR LANA VAR HAMNA VA ANTA HAJRUR RAHIMIN

Prijevod: Naš Gospodaru, mi vjerujemo; oprosti nam zato, i smiluj nam se; jer Ti si Najbolji među milostivim.

(Časni Kur’an, 23:110)