Molitva prije i poslije jela - najbolji način za početak
U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Molitva prije i poslije jela

Molitva prije jela

Molitva prije jela - Dova

BISMIL’LAHI VA BARAKATIL’LAHI

Prijevod: Sa Allahovim imenom i Allahovim blagoslovom.

Molitva poslije jela

Molitva poslije jela - Dova

ALHAMDULILAH HIL’LAZI AT A’MANA VA SAKA’NA VA DŽA’ALNA MINAL MUSLIMINA

Prijevod: Sva hvala pripada Allahu, koji nam je dao da jedemo i pijemo i učinio nas muslimanima.