Je li Časni Kur'an objavljen u ramazanu?
U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Je li Časni Kur’an objavljen u Ramazanu?

Ramazan i Kuran

Sarmad Naveed, Kanada

Jedno od mnogih obilježja tijekom mjeseca ramazana je povećano učenje i učenje Časnog Kur’ana. Mnogi nastoje završiti barem jedno potpuno čitanje Časnog Kur’ana tijekom ovog mjeseca. Značaj Časnog Kur’ana, posebno u odnosu na ramazan, je istaknut od strane Boga kada je rečeno:

Časni Kuran 2:186

Mjesec ramazan je onaj u kojem je Kur’an objavljen kao jedna uzvišena Uputa za ljude, u kojem je jasno objašnjenje Upute i Furkan (razlikovanje istine od neistine).“[i]

Znači li to da je cijeli Časni Kur’an objavljen odjednom samo u mjesecu ramazanu?

Prema povijesnim zapisima, poznato je da se Kur’anska objava Časnom Poslanikus.a.v.s. protegla kroz 23 godine njegovog poslanstva.

Dakle, što se točno misli pod ‘Mjesec ramazan je onaj u kojem je Kur’an poslan’ ?

Jedno značenje je da je objava Kur’ana započela za vrijeme mjeseca ramazana.[ii] Bila je to značajna noć tijekom ramazana kada se Časni Poslaniks.a.v.s. povukao u samoću u pećinu Hira kada mu je Bog objavio:

Časni Kuran 69:2-6

„Čitaj u ime Gospodara svoga koji je stvorio,
On je stvorio čovjeka od ljepljivog ugruška.
Čitaj! A Gospodar tvoj je najplemenitiji.
Koji je poučio perom.
Poučio je čovjeka onome što on nije znao.”[iii]

Bog je opisao ovu noć u Časnom Kur’anu kao  „Noć odredbe[iv] i „blagoslovljenu noć[v].

Ova ramazanska noć je zaista bila veličanstvena, jer je sa prvom objavom Časnog Kur’ana rođen islam.

Ovaj stih se također može odnositi na činjenicu da bi se tijekom mjeseca ramazana anđeo Džebril (Gabrijel) spustio do Časnog Poslanikas.a.v.s. i revidirao onoliko dijela Časnog Kur’ana koliko je objavljeno do tog trenutka.[vi] Za vrijeme posljednjeg ramazana u životu Časnog Poslanikas.a.v.s. kada je cijeli Kur’an bio objavljen, Gabrijel ga je dva puta ponovio Časnom Poslanikus.a.v.s..[vii]

Stoga,  „Mjesec ramazan je onaj u kojem je Kur’an poslan“ odnosi se na objavu Kur’ana koja počinje u ramazanu, a zatim na meleka (anđeo) Džibrila koji ponavlja Časni Kur’an sa Časnim Poslanikoms.a.v.s. tijekom ovog mjeseca. Iz tog razloga, za vrijeme ovog blagoslovljenog mjeseca, muslimani diljem svijeta nastoje dovršiti barem jedno potpuno čitanje Časnog Kur’ana.

Zapravo, zato što se sveta Riječ Božja počela otkrivati ​​tijekom ovog mjeseca, on je izabran da bude najsvetiji mjesec u islamu tijekom kojeg muslimani poste i nastoje povećati svoje štovanje kako bi uspostavili veću vezu s Bogom. U ovom istom stihu, nakon opisa objave Časnog Kur’ana u ramazanu, Svemogući Bog daje naredbu o postu za vrijeme tog svetog mjeseca.

O autoru: Sarmad Naveed je Imam Ahmadija muslimanske zajednice koji je diplomirao na Ahmadija Institutu za jezike i teologiju u Kanadi. Član je uredničkog odbora časopisa „The Review of Religions“ i koordinira odjeljak Facts from Fiction. Također se pojavio kao panelist i voditelj programa na Muslim Television Ahmadiyya (MTA) kao što je „Ahmadiyyat: Roots to Branches.“

Povezan:


Završne bilješke:

[i] Časni Kur‘an, 2:186
[ii] Pet tomova komentara Časnog Kur’ana od hazreti Mirze Bashiruddina Mahmuda Ahmada (2:186)
[iii] Časni Kur‘an, 96:2-6
[iv] Časni Kur‘an, 97:2
[v] Časni Kur‘an, 44:4
[vi] Sahih al-Buhari hadis #4998
[vii] Sahih al-Buhari hadis #3554