Sehur i Iftar - Kada muslimani počinju i prekidaju post za vrijeme Ramazana?
U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Sehur i Iftar – Kada muslimani počinju i prekidaju post za vrijeme Ramazana?

Sehur i Iftar u Ramazanu

Jedna od ključnih komponenti tijekom svetog mjeseca Ramazana je post; drugim riječima, suzdržavanje od jela i pića od zore do mraka. Simbolizira oblik odvojenosti od svijeta kako bih se mogao više usredotočiti na odnos s Bogom.

Dakle, post u Ramazanu nadilazi puku apstinenciju od hrane i pića jer to predstavlja nešto mnogo veće. Međutim, što se tiče fizičkog aspekta posta, može se postaviti pitanje; kada točno osoba treba prestati jesti i piti i kada točno može ponovno početi jesti i piti i kako se određuje ovo vrijeme?

Tijekom Ramazana postoje dva pojma koja postaju vrlo česta tijekom mjeseca: Sehur i Iftar.

Sehur

Sehur se odnosi na obrok koji se jede prije zore kako bi se započeo post. U osnovi, ovo je posljednje što se jede prije posta ostatka dana. U stvari, čak i obrok za sehur izvor je blagoslova, kao što je rekao Časni Poslanik Muhammeds.a.v.s.: „Uzmi sehur, jer u njemu postoji blagoslov.“[i] Ali kada točno prije zore treba prestati jesti? Svemogući Bog sam odgovara na ovo pitanje kada izjavljuje u Časnom Kur’anu:

„I jedite i pijte sve do sabaha i dok bijela nit ne bude odvojena od crne niti (noći). Onda postite do noći.“[ii]

Što se podrazumijeva pod crnom niti i bijelom niti? Časni Poslanik s.a.v.s. objasnio je upravo ovaj stih kad je rekao:

„Taj stih znači tamu noći i bjelinu zore“[iii]

Stoga se, prema uputama Svemogućeg Boga, može nastaviti jesti do zore prije nego što se posti ostatak dana. Zapravo, vrijeme je još dodatno precizirano u kazivanjima. Na primjer, prenosi ga Sahl bin Sadr.a.:

„Znao sam uzimati sehurske obroke sa svojom obitelji, a zatim požurio da se predstavim na (Fajr) molitvu [molitvu pred zoru] kod Allahovog Poslanikas.a.v.s.[iv]

Stoga se može jesti do zore prije nego što se posti ostatak dana.

Iftar

Iftar se odnosi na prekidanje posta. Kao što je naznačio Svemogući Bog u gore spomenutom stihu, osoba treba postiti „sve dok ne padne noć“. Što se tiče točnog vremena kada post treba biti prekinut, rekao je Časni Poslanik Muhameds.a.v.s.:

„Kad noć napreduje i dan se povuče, a sunce sakrije, tada se post treba prekinuti.“[v]

Ovdje opisano vrijeme podudara se s vremenom namaza Akšama, a to je molitva koja se klanja odmah nakon zalaska sunca. Stoga se post prekida neposredno prije klanjanja namaza Akšama.

Također je bila praksa Časnog Poslanikas.a.v.s. da jednom kad dođe vrijeme, neće se odgoditi otvaranje posta. Prenosi se da je jednom Hazreti Aišar.a., supruga Časnog Poslanikas.a.v.s., pitana od dvoje ljudi; jedan bi prekidao post čim bi došlo vrijeme za to, dok bi drugi prekidao post nakon određenog vremena. Hazrat Aišar.a. rekla je u vezi s osobom koja je odmah prekinula post:

„Ovako je to učinio Allahov Poslanik.“[vi]

Rekao je sam Časni Poslanik Muhameds.a.v.s.:

„Ljudi će ostati na pravom putu sve dok ne ubrzavaju prekidanje takve brzine prekidanja posta.“[vii]

Također nalazimo predaje u kojima se navodi kako bi točno Časni Poslanik započeo  s prekidom posta. Zabilježeno je da bi Časni Poslaniks.a.v.s. prekidao post datuljama, a ako datulje nisu bili dostupni, tada bi popio nekoliko gutljaja vode.[viii]

Otuda nalazimo da su datulje postali gotovo sinonimi mjeseca Ramazana, jer predstavljaju način na koji je Časni Poslaniks.a.v.s. otvarao svoj post. Rekao je sam Časni Poslaniks.a.v.s.:

„Tko ima suhe datulje, neka s tim prekine post, a tko nema, neka prekine post vodom, jer doista voda pročišćava.“[ix]

Dakle, eto vam; ovo je način na koji muslimani diljem svijeta počinju i prekidaju post tijekom mjeseca Ramazana.

Povezan:


Završne bilješke

[i] Sahih al-Bukhari Kitabus Saum Hadith #1923
[ii] Časni Kur’an, 2:188
[iii] Sahih al-Bukhari Kitabus Saum Hadith #1916
[iv] Jami` at-Tirmidhi Kitabus Saum Hadith #698J
[v] Sahih al-Bukari Kitabus Saum Hadith # 1920
[vi] Jami` at-Tirmidhi Kitabus Saum Hadith #702
[vii] Sahih al-Bukhari Kitabus Saum Hadith #1957
[viii] Jami` at-Tirmidhi Kitabus Saum Hadith #696
[ix] Jami` at-Tirmidhi Kitabus Saum Hadith #694