U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija
Božija objava

U proglasu od 20 februara 1886., hazreti Obećani Mesija a.s. kaže:

‘Bog Milostivi, Plemeniti, Visoki, Uzvišeni, Koji ima moć da čini sve što hoće (neka Mu je slava i neka je uzvišeno Njegovo ime), dao mi je slijedeću objavu:

‘Ja tebi prenosim Svoj znak milosti prema tvojim dovama i molbama. Ja sam čuo tvoje molbe i počastio sam tvoje dove Svojim primanjem kroz Moju milost i blagoslovio sam ovo tvoje putovanje. Tebi je dat znak moći, milosti i blizine Meni. Ti si nagrađen znakom samilosti i dobrotvornosti i podaren ti je ključ uspjeha i pobjede. Neka je mir tebi, pobjedniče. Tako Bog govori zato da oni koji žele život budu izbavljeni iz zahvata smrti i da oni koji su zakopani u grobovima mogu iskrsnuti odatle i tako da superiornost islama i dostojanstvo Božije riječi mogu postati manifestovani ljudima i zato da istina stigne sa svim svojim blagoslovima, a da laž ode sa svim svojim bolestima, i zato da ljudi mogu razumjeti da sam Ja Gospodar moći, Ja činim šta Ja hoću, i zato da oni vjeruju da sam Ja s tobom, i zato da oni koji ne vjeruju u Boga i poriču, i odbijaju Njegovu vjeru, i Njegovu Knjigu i Njegovog Poslanika Muhammeda Odabranog s.a.v.s. mogu biti suočeni sa jasnim znakom i da put krivih može postati očit.

‘Raduj se, zato, što će ti biti podaren lijep i čist dječak. Ti ćeš primiti svijetlog mladića koji će biti od tvog sjemena i bit će od tvog potomstva. Lijep i čist dječak će doći kao gost. Njegovo ime je Emmanuel i Bašir. On je opremljen Uzvišenim duhom i bit će čist od svake nečistoće. On je Allahovo svjetlo. Blagoslovljen je onaj koji dolazi od Boga. On će biti u pratnji milosti (Fazl) koja će stići s njim. On će se odlikovati veličinom, veličanstvenošću i imetkom. On će doći na svijet i izliječit će mnoge od njihovog poremećaja kroz svoje mesijanske odlike i kroz blagoslove Uzvišenog duha. On je Allahova riječ, jer su ga Allahova milost i čast opremili sa riječju  uzvišenosti. On će biti izuzetno inteligentan i pun razumijevanja, i bit će mehkog srca i bit će ispunjen svjetovnim i duhovnim znanjem. On će okrenuti tri u četiri (značenje ovoga još nije jasno). Ponedjeljak je, blagoslovljeni ponedjeljak. Sin, radost srca, visokog položaja, plemenit; manifestacija Prvog i Zadnjeg, manifestacija Istine i Visine; kao da se Allah spustio s nebesa. Njegov dolazak će biti veoma blagoslovljen i bit će izvor manifestacije Božije veličanstvnosti. Vidi! Svjetlo dolazi, svjetlo koje je Bog namazao parfemom Svog zadovoljstva. Mi ćemo uliti Svoj duh u njega i on će biti zaklonjen pod Božijom sjenom. On će naglo rasti u stasu  i bit će sredstvo postizanja oslobađanja onih koji su vezani u lance. Njegova popularnost će se širiti do krajeva Zemlje i ljudi će biti blagoslovljeni kroz njega. Onda će biti uzdignut ka svom duhovnom položaju na nebo. Ovo je stvar određena.”

Magazin ‘Ahmadija Gazette’ (Ovo je prijevod teksta o predskazanju vezanog za Musleh Mauda, kojeg je na engleski preveo sir Zafrullah Khan, a ovo je bosanski prijevod istog teksta sa engleskog jezika; uzeto iz knjige Tadhkirah, engleska verzija).

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp