U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija
Bosanac

Uvod

19 aprila 2003. nebo i zemlja su osvjedočili čudan događaj. Smrt jednoga od najbližih i najdražih mnoge je ražalostila i natjerala na izraz svoje duboke saučesti.Bilo kako bilo bio je to na neki način čudan gubitak.Milioni Ahmadija koji žive u 175 zemalja svijeta , bila to djeca stari ili mladi, muškarci ili žene bili su duboko razžalošćeni i šokirani zbog smrti njihovog voljenog Imama Hazreti Mireze Tahira Ahmada -IV halife.Bilo je vrlo važno biti kao što je on bio pravi  Božji čovjek koji je volio sva živa bića iz dna svoga srca. On je volio sva božja stvorenja nezavisno od porijekla rase, boje ili zemlje iz koje dolazi. Njegov moto je bio ljubav za sve a mržnja ni  za koga i on je radio po tom motu do svog zadnjeg daha.

Stručno znanje o problemima/prijettnjama sa kojima se islamski svijet susretao

Kao dodatak svoje ljubavi prema ljudskoj rasi on je istinski volio cijeli islamski umet. Shodno tome  on je imao vrlo duboko stručno znanje o problemima i prijetnjama sa kojima se suočavao muslimanski svijet.Takvo istinsko znanje ga je napravilo jednim od smijelih i iskrenih govornika za čitav svijet Islama.

Prije mnogo godina 1990. on je ukazao na moguće prijetnje po Islamski svijet, a takođe je i dao i vrlo korisne savjete kako se nositi sa tim problemima. Njegova štiva na aktuelne teme bila su odličan rad za vodstvo Islama. U tim štivima on je elaboratorski objasnio unutareligiski  mir i harmoniju. Načine i sredstva za ostvarenje socijalnog mira. Teme socio-ekonomskog i ekonomskog mira su bile izložene u detalje. Kako se može postići politički mir a takođe kako neko može doći do unutrašnjeg mira kao individua obilježavali su njegov rad. On je jasno ukazivao čitavom svijetu a pogotovo islamskom svijetu da se mačem mogu osvajati teritorije i zemlje ali ne i srca. Sila može sputati nečije ruke ali ne i umove. On je upućivao da bogatije nacije obezbijede pomoć siromašnijima a ipak su bogatstva i dobra nastavila da teku u pravcu bogatih a siromašni su i dalje tonuli.

On je kristalno objasnio da se bez Boga ne može postići mir u svijetu. On je eksplicitno razotkrio ulogu Izraela, SAD i Engleske u tzv. Novom svijetskom poretku. U svojih 17 petkovnih hutbi on je vrlo blisko objasnio konflikte i spornosti sa kojima se susreće islamski umet. Ove hutbe su se posebno fokusirale na krizu u Perzijskom Zaljevu i Iraku ali su davale I STRUČNU SLIKU SVIH PROBLEMA SA KOJIMA SE SUSREĆE ISLAMSKI SVIJET. Počevši od augusta 1990. do sredine marta 1991. on je kontinuirano usmjeravao pažnju islamskog svijeta na njihove odgovornosti. Čak je i državama bivšeg Sovjetskog Saveza koje su se otcijepile 1991. i 1992. davao ekstremno korisne savjete. Oni koji su poslušali ove savjete bili su pošteđeni dok su ovi drugi jako propatili. Crna Gora i Slovenija su one države bivše Jugoslavije koje su poslušale njegove savjete te su shodno tome i pošteđene.

Veliki pomoćnik humanosti

Gdje god u svijetu humanost bila ugrožena patnjama Mirza Tahir Ahmad se zauzimao za pomoć ljudskoj vrsti. Bilo da su to zemljotresi i tragedije u Turskoj, Salvadoru, Japanu Alžiru ili gladovanja u Africi ili druge vrste patnje u Indiji, Džemat Ahmadija pod vodstvom svog Imama je uvijek bio tu da pomogne ljudskoj vrsti. 1993. on je osnovao regularnu organizaciju pod imenom «Prvo Humanost« na internacionalnom nivou, tako da se pomoć mogla sprovesti do ljudi u nuždi bez kašnjenja.

Nagon za pomoć muslimanskom umetu

Njegov nagon za pomoć muslimanskom umetu je bio vanredan. Gdjegod su Muslimani patili on im je pristizao u pomoć i lavovski se borio za njihova prava. Njegova obraćanja svijetu o brutalnostima učinjenim nad Muslimanima u Kašmiru, Palestini, Afganistanu, Čečeniji i Iraku su i dalje aktuelna. U tom smislu on je nastavio da razotkriva tajne planove velikih svjetskih sila koji su pravljeni i i dalje se prave protiv islamskog svijeta. Sve ovo je radio kao istinski pomoćnik Muslimana.

Duboka naklonjenost i ljubav za bosance

Njegova ljubav za humanošću i istinska naklonjenost prema Muslimanioma  bila je ta koja je Mirzu Tahira Ahmada natjerala da privlači pažnju cijeloga svijeta na brutalnosti koje su učinjene Bosanskim Muslimanima u aprilu 1992. kada je Bosna objavila svoju nezavisnost i kada je 200000 ljudi masakrirano i više stotina hiljada napustilo svoju otadžbinu. On je bio prvi od islamskih vođa u svijetu koji je ocijenio rat Bosanaca kao Džihad i na taj način digao moral Bosanskih boraca.

Njegov glavni argument je bio taj da je odbrambeni rat kojeg vode Bosanci pravi Džihad pošto su oni ubijani samo zbog vjere i religije. Preko jednog diplomate – Ahmadije, kjoi je prije služio u Jugoslaviji, uspostavljeni su kontakti na visokom nivou sa Bosanskim vodstvom , pa su im na taj način dati mnogi korisni savjeti. Što god je bilo potrebno u smislu materijalne i moralne podrške bilo je dato Bosancima koji su se borili za svoju zemlju. 1992. osnovan je krizni fond za pomoć djeci Bosne od kojeg su mnogi imali korist. 1993. osnovan je ekskluzivni fond za Bosnu  na koji su svoje doprinose uplaćivali članovi džemata iz cijelog svijeta.  Kasnije su mnogi dobrotvorni programi bili pokrenuti upravo od tog novca.

U više zemalja kao što je Njemačka obezbjeđena je puna pomoć za liječenje i tretman ranjenih bosanskih vojnika.  Uprkos ratu stotine tona materijalne pomoći u vrijednosti više stotina hiljada njemačkih maraka je poslato za Bosnu iz Njemačke i Engleske.  Ta se pomoć dijelila u više izbjegličkih kampova napravljenih u i oko Bosne. Ja se sjećam da je pod određenim uslovima konvoj iz Njemačke jednom zapao pod neprijateljsku vatru ali je uprkos tim poteškoćama pomoć nastavila ići bosanskoj braći.

Pod dinamičkim vodstvom Hazreti Mirze Tahira Ahmada  timovi Ahmmadi braće i sestara su pravile posjete gotovo svim poznatim izbjegličkim kampovima u Njemačkoj, Švedskoj Danskoj, Norveškoj, Engleskoj, Americi i Kanadi i djelili pomoć svim osobama u nuždi. Program bratstva sa svakom ožalošćenom familijom, usvajanje neke djece bez roditelja, regularne obrazovne školarine i mnogi drugi dobrotvorni koraci bili su poduzeti od strane Džemata po instrukcijama i vodstvom Hazreti Mirze Tahira Ahmada. Jedna familija koja je bratstvom vezana za HMTA je živi primjer.

To je familija sestre Fahire koja stanuje u Londonu  i koja ovih dana radi na bosanskom prevodu za džematsku televiziju MTA. Kroz diplomatske veze i uz pomoć kontakata na visokom nivou ulaže se trud kako bi se bosansko pitanje stavilo na dnevni red Evropskog parlamenta i Ujedinjenih nacija. Od 1993. do svoje smrti tokom svojih posjeta Njemačkoj Hazreti Mirza Tahir Ahmed  se sastajao sa hiljadama Bosanaca. On je koristio svaku priliku da ohrabri bosanske ljude i djecu i podari im istinsku ljubav. Na kraju ovog govora vidjet ćete plodove ovih sastanaka. Iz čiste ljubavi Hazreti Mirza Tahir Ahmad je napisao specijalnu pjesmu o Bosni koja je prezentovana 28. augusta 1994. na godišnjem sastanku njemačkog Ahmadija Muslimanskog Džemata.

Možete poslušati ovu pjesmu i sami prosuditi koliko ljubavi i blagonaklonosti je Hazrtei Mirza Tahir Ahmad imao prema vama. Kako u ovoj pjesmi tako i  na svim sastancima sa Bosancima on ih je podržavao na putu da postanu pravi Muslimani.  Muslimani ne samo po svom imenu nego i po djelima.

Zaključak

Učenja o Ahmadijatu koja je davao IV halifa rahmetli na raznim sastancima sa Bosancima su kristalno jasna. U stvari to su prava učenja Islama. Danas ako neko ustvrdi da je pravi Musliman bez prihvaćanja Imama tog vremena on zasigurno nije u pravu. ALLAH je poslao svog poslanika –obećanog Mehdiju tačno na vrijeme. Već 115 godina njegove halife i njegovi sljedbenici  zovu svijet da prihvate tog Imama poslatog od Allaha.  Vaša nacija je sretna što je primila poruku ahmadijata direktno od halife ovog vremena. Momenat kada ga vaša nacija prihvati i počne djelovati po pravim učenjima Islama je momenat kada će vaši problemi biti  riješeni i vi ćete postati jedna od slavnih i uspješnih nacija u svijetu dok je suprotno ponašanje veoma opasno.

Bez obzira koliko gorke ove riječi bile vaše prihvatanje ahmadijata će biti u vašu korist i u korist vaše zemlje a ako ga iznevjerite mogli biste zapasti u teškoće. Ovo je istina za cijeli islamski svijet. Odbijanje Imama svog vremena će vjerovatno rezultirati ratom koji će biti popraćen drugim ratom. Nestabilnosti će se izmjenjivati i prouzrokovat će krvoprolića u ljudskom društvu kao i remećenje mira u Islamskom svijetu. Biti dijelom islamskog umeta je vaš izbor sada. Mi vas iz najdublje iskrenosti naših srca pozivamo da prihvatite prava učenja Islama  koja nudi ahmadijat i da time profitirate. Neka vam Allah omogući da prepoznate pravi islam i sačuva vas štetnih posljedica.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp