U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Mirza Masroor Ahmad  je rođen 15 septembra 1950 godine u Rabvi, Pakistan, u sjedištu Ahmadija muslimanske zajednice. On je sin hazreti  Mirza Mansoor Ahmad  i ime njegove majke je hazreti Sahibzadi Nasira Begum Sahiba, kćerka hazreti Halifatul Mesiha II r.a. Hazreti Mirza Masroor Ahmad  je također praunuk Osnivača Ahmadija muslimanske zajednice, Hazreti Mirze Ghulam Ahmada iz Kadiana, Obećanog Mesije a.s., i unuk hazreti Mirze Sharif Ahmad  r.a. najmlađeg sina Obećanog Mesije a.s.

Hazreti Mirza Masroor Ahmad  je imao svoje prvo obrazovanje u Talim-ul-islam visokoj školi u Rabvi, dobio je svoju B.A. diplomu iz Talim-ul-islam (TI) koledža Rabva, Pakistan. U 1976. godini stekao je diplomu za svoj magistarski rad iz nauke u agrokulturnoj ekonomiji sa Univerziteta agrokulture Faislabad, Pakistan.

Hazreti  Mirza Masroor Ahmad se oženio 31. januara 1977. godine sa Syeda Amtul Sabooh (Begum Sahiba), kćerkom rahmetli Begum Sahibzadi Amtul Hakeem i gospodina Syed Daud Muzaffar .

Otac je kćerke gospođe Amtul Waris Fateh koja je udata za gospodina Fateh Ahmad Dahiri iz Nawabshaha, i sina gospodina Mirze Wakas Ahmada.

U mladim godinama, sa tek sedamnaest, Hazreti Mirza Masroor Ahmad  je postao Musi (to znači da je potpisao Oporuku), pod planom pokrenutim od Obećanog Mesije a.s. U 1977. godini on je posvetio svoj život za islam, i kao što je bio usmjeren od hazreti Mirze Nasir Ahmada, Halifatul Mesiha III, Hazreti Mirza Masroor Ahmad  je otišao u Ganu po Nusrat Jehan programu.

Ovaj program društvenog obrazovnog i ekonomskog razvoja potpomaže ogroman broj bolnica i škola u zapadnoj Africi. Hazreti Mirza Masroor Ahmad  je bio direktor u osnivanju Ahmadija srednje škole Salaga, u sjevernoj oblasti Gane, gdje je radio dvije godine.

Njegov uspjeh u ovoj školi ga je učinio razumljivim izborom za direktora Ahmadija srednje škole u Essarkyiru gdje je radio četiri godine. Hazreti Mirza Masroor Ahmad  je bio postavljen za menadžera Ahmadija farme agrokultura u Depaliu, u sjevernoj oblasti Gane.

Njegovi eksperimenti su pokazali da pšenica može rasti u Gani. Jedan za drgim predsjednici Gane su pohvalili Ahmadija zajednicu za ove visoko uspješne eksperimente. U 1985. godini, Hazreti Mirza Masroor Ahmad  je bio usmjeren da se vrati u Pakistan i 17. marta 1985. godine bio je postavljen za  predstavnika Wakil Maal II, odjeljenje zaduženo za poslove oporuka.

8.juna 1994. godine bio je postavljen za Nazir Ta'leem. 10. decembra 1997. godine, hazreti Mirza Tahir Ahmad, Halifatul Mesih IV, odredio je Hazreti Mirzu Masroor Ahmad  za Nasir A'la (glavnog izvršnog direktora) Sadr Anjuman (administrativnog savjetodavnog tijela) Ahmadija Pakistana i Amir Muqami. Do izbora za Halifu, Hazreti Mirza Masroor Ahmad  je ostao Nasir A'la i Amir muqami.

U administrativnim stvarima i disciplinovanom pristupu radu, on nema ravnog. On ima jednistvenu odliku da uđe u srži stvari i da se time bavi izravno. Ali ove odlike nisu postignute tek zbog prethodnog nego temeljitog odgoja kao što je niže izloženo.

Hazreti Mirza Masroor Ahmad  je služio u mnogim drugim svojstvima (nadležnostima). Kao Nazir A'la, on je također služio kao Nazir zijafet (gostoprimstva) i Nazir Zir'at (agrokulture). U augustu 1988. godine on je bio određen za Sadr (predsjedinika) Majlis Karpardaz Masalih Qabristan (izvršnog komiteta vođenja Bahishti Maqbarah i stvari vezanih za to). Od 1994. do 1997. godine on je također bio predsjedavajući Nasir fondacije.

U isto vrijeme,  hazreti Mirza Masroor Ahmad  je bio predsjednik Tazaeen Rabva komiteta (komitet za uljepšavanje Rabve). On je proširio Gulshan-e-Ahmad rasadnik i njegovi lični napori su doveli do preuređenja Rabve u njen bujni zeleni izgled.

Hazreti Mirza Masroor Ahmad  je također služio kao član Kada (pravosudnog) vijeća od 1988. do 1995. U Khudam-ul-Ahmadija, pomoćnom tijelu, koje obuhvata muškarce od 15 do 40 godina starosti, Hazreti Mirza Masroor Ahmad  je služio kao Muhtamim (sekretar) Sehat-e-dzismani (fizičkog zdravlja) 1976-77., Muhtamim Tajneed (popis i zabilješke o članstvu) 1984-85, od 1985-86 do 1988-89 Muhtamim Majalis Bairon (sekretar vanjskih ogranaka), i u 1989-90 Naib Sadr (zamjenik predsjednika) Khudam-ul-Ahmadija Pakistan.

U Majlis Ansarulah Pakistan, pomoćnoj organizaciji koja obuhvata muškarce od 40 godina starosti, Hazreti Mirza Masroor Ahmad  je služio kao Kaid Zahant (Intelektualac) i Sehat-e-dzesmani (fizičkog zdravlja) u 1995., i Qaid Talim-ul-Kur'an (Kur'ansko obrazovanje) od 1995. do 1997. U 1999., Hazreti Mirza Masroor Ahmad  je imao dodatnu čast da postane zatvorenik u ime Allaha, u Pakistanu, kad je, skupa sa Col. Ayaz Mahmood, Generalnim službenikom ustanove, bio zatvoren pod optužbom vjerolomstva pod rastućim valom proganjanja Ahmadi muslimana u Pakistanu.

Sin Maulvi Manzoor Chiniotia, fanatični vjerski mračnjak samostalan, prigovarao je lokalnoj policiji da su dva gore navedena službenika bila odgovorna za izobličavanje ajeta Časnog Kur'ana. Maulvi M. Iljas, sin Maulvi Manzoor Chinioti je prijetio policiji  sa nemuslimanskim zahtjevima da će započeti štrajk glađu u znak protesta ako nikakav postupak ne bude pokrenut. Policija je odmah podnijela tužbe protiv ove dvojice.

Naprijed spomenuti ugledni članovi Ahmadija muslimanske zajednice u Pakistanu su bili uhapšeni skupa sa drugima koji su otišli na sud da im pomognu u postizanju sporazuma ‘ograničenog kretanja prije zatvora’. Maulvi M. Iljas sin Maulvi Manzoora Chinioti MPA ( član provinciskog parlamenta) je skovao ovu opakost i smislio plan. Maulvi Manzoor Chinioti, lično je bio podstrekaš i glavni vođa kampanje da se promijeni ime grada Rabve. Svi oni su čalnovi Majlis Tahafaze Khatme Nabuwwat, organizacije koja se zakleli da će uništitu Ahmadija muslimansku zajednicu.

Gospodin Refik Tarar, tadašnji predsjednik Pakistana i Raja Zafrul Haq ministar za vjerske poslove, također su pripadali savjetodavnom vijeću ove organizacije. Kada je ova odbrana stigla na sudsko zasjedanje u Chiniot oblasti da potvrde svoje dozvole za ograničeno kretanje (prethodno odobrene od Visokog suda), sudac koji je predsjedavao odbio je to i umjesto toga izdao nalog za hapšenje. Kao rezultat toga, sva četvorica su bili uhapšeni i poslani u zatvor, prije nego što je bilo kakva istraga bila provedena u pogledu istinitosti prigovora.

Ovaj izumljeni slučaj je bio registrovan pod PPC-295B (izobličavanje ajeta Časnog Kur'ana), što je moglo voditi doživotnom zatvoru. Značajno je da su se ova hapšenja dogodila uskoro poslije proglašavanja sporne Anti-terorističke odluke (amandmana) zakona 1999.

Novine u Pakistanu su o ovoj priči naširoko obavještavali u svojim prvomajskim izdanjima. Nawa-i-Waqt dnevnik (ugledne novine Lahora na urdu jeziku) su napisale:

‘Vršilac dužnosti poglavara Ahmadija zajednice u Pakistanu je bio uhapšen skupa sa trojicom kolega. Oni su optuženi da su izobličili ime Chanab Nagar (sadašnje Rabva) riječi koje također sadrže Kur'anski ajeti. Sudac koji je predsjedavao otkazao je ‘ograničeno kretanje’ i izdao naloge da se optuženi uhapse.

Maulvi Manzoor Chinioti je u svojoj hudbi u petak, odao poštovanje advokatu tužbe i sudcu za obavljanje njihovih dužnosti. On je obećao da će poslati advokata na umru (vjersku posjetu svetim mjestima u Saudi Arabiji) o svom vlastitom trošku. (Nepotvrđen izvještaj sugeriše da je vlada Saudi Arabije ponudila da pozove sve policajce i sudske službenike da obave umru kao gosti Kraljevske kuće kao nagradu za njihove usluge putu islama).

Dnevne novine Džurat (novine Lahora velikog tiraža na urdu jeziku) su napisale:

Najviši članovi Ahmadija muslimanskog rukovodstva su uhapšeni pod optužbom izobličavanja kur'anskih ajeta. Na prigovor Maulvi Iljas Chiniotia, četiri istaknuta člana Ahmadija muslimanske zajednice su bili uhapšeni pod PPC2950-B kad je predsjedavajući sudac otkazao njihovu  odluku ‘ograničenog kretanja prije hapšenja’. Optuženi uključuju Mirzu Masroor Ahmada, vršioca dužnosti poglavara Ahmadija muslimanske zajednice u Pakistanu, Col. (retd) Ayaz Mahmooda, generalnog predsjednika Rabva odsjeka, Muhammeda Akbar i učitelja po imenu Muhammed Husein.

Oni su već dogovorili svoje ograničeno kretanje kod Visokog suda, ali je predsjedavajući sudija to otkazao i umjesto toga izdao nalog za hapšenje. Ova vijest se u gradu proširila kao divlja vatra, ali je Ahmadija rukovodstvo odbilo da komentariše o ovom razvoju (događaja). Općenito, javnost misli da je ovo slučaj bez ikakvog osnova i da je to zavjera da se širi sektaška mržnja.’ Hazreti Mirza Masroor Ahmad  koji je bio optužen za vjerolomstvo bio je uhapšen tačno 30. aprila ali je bio oslobođen 10. maja 1999.

22.aprila 2003. godine u 11:30 po Londonskom vremenu, bio je najavljen izbor Mirze Masroor Ahmad za Halifatul Mesiha V (petog nasljednika Obećanog Mesije) koju je pročitao gospodin Ataul Mudžeeb Rashid, sekretar Majlis Shure, kako slijedi:

‘Najavljeno je za sve članove svjetski raširene Ahmadija muslimanske zajendice da je iza magrib i Iša namaza, Majlis Intikhab Hilafet (izborno tijelo) osnovano od Halifatul Mesiha II, Muslih Mauda (Obećanog reformatora) (da Allah bude zadovoljan s njim) sazvan u Fazl džamiji u Londonu danas, utorak 22. april 2003. pod predsjedavanjem uvaženog Chaudry Hameed Ullah . U skladu sa pravilima i uredbama, svaki član je dao zavjet odanosti Halifatu Ahmadija.
Poslije ovoga, oni su izabrali najuvaženijeg Sahibzadu Mirzu Masroor Ahmad Sahiba, da ga njegov Gospodar čuva u miru i sigunosti, za Halifatul Mesiha V.Članovi Majlis Intikhab Halifat je neposredno imao čast da dadne zavjet pristupa na ruci hazreti Amirul Mumunin Halifatul Mesiha V, da mu Allah bude od pomoći sa Svojom Moćnom pomoći i da mu Allah pokloni dug život, i da također su imali čast da pozdrave hazreti Amirul Muminin. Elhmadulillah (sva hvala pripada Allahu).
Da Uzvišeni Allah u odobravanju učini ovaj izbor krajnje blagoslovljenim. O naš milostivi i Samilosni Bože! O naš plemeniti i mili Gospodaru, mi smo zahvalni Tebi da si nas obdario Svojom milošću i drugom manifestacijom još jednom ponovo promijenio naše stanje straha u mir. O naš Posjedniče moći i vlasti i Samoodržavajući i Sveodržavajući Bože, mi svjedočimo da se jednom ponovo pretskazanje Tvog Mesije i Mehdija kao što je navedeno u knjizi Oporuka ostvarilo sa punom slavom i veličanstvenošću.
Sva hvala pripada Allahu. Ataul Mudžib Rashid, sekretar Majlis Shura 23:40 22. april 2003.godine.

Na kraju mi molimo da Allah ojača njegove ruke i pokloni mu dug, uspješan život vodeći Zajednicu. I da Allah nastavi da obasipa ovu zajednicu Svojim blagoslovima i učini da raste velikom brzinom. Amin.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp