Shahid Ahmad Butt

Shahid Ahmad Butt


Shahid Ahmad Butt është misionar i Xhematit Musliman Ahmedia. Ai është lindur në Indi dhe ka kryer fakultetin e teologjisë në “Jamia Ahmadiyya” në Kadian. Ai është diplomuar edhe në Fakultetin e Historisë dhe Filologjisë në Universitetin e Tiranës. Për më shumë se 10 vjet ka shërbyer si misionar në Shqipëri e Kosovë. Ai edhe përkthen literaturën e xhematit në gjuhën shqipe.

Para se të vinte në Shqipëri, ka punuar në departamentin e botimeve të Xhematit në Indi si përkthyes e redaktor. Ai shkruan në Twitter @Deshmitar

Shpërndaje

Send this to a friend