Lutja e Profetit Ejub (a.s.) për të gjetur shërim
Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëbërësit.
Nuk ka të adhurueshëm tjetër përveç Allahut, Muhammedi është i Dërguari i Allahut.
Muslimanët që besojnë se Hazret Mirza Ghulam Ahmedi a.s.,
është Imam Mehdiu dhe Mesihu i Premtuar.

Lutja e Profetit Ejub (a.s.) për të gjetur shërim

Kur Hazret Ejubira ishte në gjendje tejet të dhimbshme, i kërkoi mëshirë Zotit të Madhërishëm me lutjen e mëposhtme. Lutja iu pranua dhe ai u shërua mrekullisht.

21-84-lutja e ejubit

(O Zoti im!) Mua më ka zënë një dhimbje e madhe, kurse Ti je më i Mëshirshmi nga të gjithë mëshiruesit.[1]


[1]. Kurani Famëlartë 21:84.

Image: Courtesy of Ali Mir; under Creative Commons License

Shpërndaje
Na kontaktoni ne Whatsapp :)
Shtypni këtu ju lutemWhatsApp