Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëbërësit.
Nuk ka të adhuruar tjetër përveç Allahut, Muhammedi është i Dërguari i Allahut.
Muslimanët që besojnë se Hazret Mirza Ghulam Ahmedi a.s.,
është Imam Mehdiu dhe Mesihu i Premtuar.

Kalendari i ramazanit, Tiranë, 2015

ramazani kalendari
Xhemati Musliman Ahmedia i Shqipërisë

Xhemati Musliman Ahmedia i Shqipërisë

Xhemati kombëtar

Pjesë e Xhematit ndërkombëtar musliman ahmedia. Sot ky Xhemat është vendosur në më shumë se 200 vende të botës.

Më shumë rreth autorit

Xhemati Musliman Ahmedia ju uron përzemërsisht muajin e bekuar të ramazanit! Zoti ju pranoftë agjërimet, adhurimet, veprat dhe lutjet dhe ju mundësoftë pëlqimin e Tij dhe afrimin me Të! Amin

Kalendari i Ramazanit per Tiranen - 2015

Send this to a friend