Otwarcie nowego meczetu Ahmadiyya we Florstadt w Niemczech przez Przywódcę Wspólnoty Muzułmańskiej Ahmadiyya - Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya
W imię Allaha Miłosiernego Litościwego
Nie ma nikogo godnego czci oprócz Allaha i Muhammad jest Jego Posłańcem
Muzułmanie którzy wierzą w Mesjasza,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)

Otwarcie nowego meczetu Ahmadiyya we Florstadt w Niemczech przez Przywódcę Wspólnoty Muzułmańskiej Ahmadiyya

Informacja Prasowa

 

30 SIERPNIA 2023

 

Przyjęcie zorganizowane w związku z otwarciem nowego meczetu Ahmadiyya we Florstadt w Niemczech przez Przywódcę Wspólnoty Muzułmańskiej Ahmadiyya.

„Kiedy wypełniamy prawa Boga, tworzy się w nas duch pomagania ludzkości” – Hadhrat Mirza Masroor Ahmad

 W dniu 28 sierpnia 2023 r. Światowy Przywódca Wspólnoty Muzułmańskiej Ahmadiyya, Piąty Kalif, Jego Świątobliwość Hadhrat Mirza Masroor Ahmad wygłosił przemówienie programowe na specjalnym przyjęciu zorganizowanym z okazji otwarcia meczetu Mubarak w Florstadt w Niemczech.

Przed przyjęciem Jego Świątobliwość dokonał oficjalnego otwarcia Meczetu poprzez odsłonięcie tablicy pamiątkowej i złożenie cichej modlitwy w podziękowaniu Bogu Wszechmogącemu. Następnie Jego Świątobliwość poprowadził modlitwy Zuhr i Asr w meczecie oraz dokonał inspekcji nowego obiektu.

Później 120 gości, w tym dygnitarze, politycy i lokalni sąsiedzi meczetu, wzięło udział w specjalnym przyjęciu, które odbyło się w Aralia Hall we Florstadt.

Podczas swojego przemówienia programowego Jego Świątobliwość mówił o tym, jak islam chroni prawa wszystkich ludzi i gwarantuje wolność religijną dla wszystkich wyznań.

Wyjaśniając prawdziwy cel meczetów, Hadhrat Mirza Masroor Ahmad powiedział:

„Według islamu meczet jest domem Allaha. Meczet to miejsce, w którym ludzie gromadzą się, aby oddawać cześć Jedynemu Bogu i inspirować się nawzajem do okazywania sobie życzliwości i miłości, zgodnie z naukami Boga Wszechmogącego… Osoba, która naprawdę wypełnia prawa meczetu, nie jest w stanie podejmować wszelkich działań sprzecznych z prawem do kultu Allaha Wszechmogącego i prawami ludzkości”.

Jego Świątobliwość odniósł się do rozdziału 22 wersetu 41 Świętego Koranu, w którym pierwsi muzułmanie otrzymali pozwolenie na wojnę obronną i powiedział, że następujące słowa wersetu Koranu: „z pewnością zostałyby zburzone krużganki, kościoły i synagogi i meczety, w których często upamiętnia się imię Allaha”, świadczyło o tym, że islam chroni prawa wszystkich religii.

Wyjaśniając werset, Hadhrat Mirza Masroor Ahmad powiedział:

„Podstawową nauką islamu jest ochrona wszystkich religii i szanowanie każdej wiary. Dlatego mówimy, że szanujemy proroka Mojżesza, proroka Jezusa, proroków hindusów i Buddę (pokój z nim). Szanujemy każdą wiarę, która przyszła na świat. Nakazano nam szanować wszystkich ludzi. Święty Koran mówi, że nie powinniście oczerniać nawet bożków tych, którzy ich czczą, ponieważ w odwecie znieważą Jedynego Boga. Jeśli więc będą obrzucać Boga obelgami, wywoła to niepokój i atmosferę konfliktu. To jest nauka islamu leżąca u podstaw prawdziwych meczetów.”   

Komentując lokalizację meczetu, Hadhrat Mirza Masroor Ahmad powiedział:

„Ten meczet jest zbudowany w centrum miasta, gdzie znajdują się sklepy i większy poziom materialistycznego handlu. Jednakże w takich miejscach powinna znajdować się także reprezentacja wiary, aby ludzie poznali prawdziwe nauki duchowe i zaznajomili się z tym [duchowym bogactwem], jakim obdarza ludzi Bóg Wszechmogący. Umieszczanie meczetu w takim miejscu przypomina ludziom, że choć czerpią korzyści z bogactw materialnych, powinni być także wdzięczni swemu Stwórcy i zawsze mieć Go w pamięci, ponieważ islam naucza, że ​​jeśli okazuje się wdzięczność Allah Wszechmogący, On pomnoży Jego łaski dla ciebie. Dlatego, uważam, że ważne jest również, aby meczety i inne miejsca kultu znajdowały się w ruchliwych miejscach, gdzie ludzie zajmują się handlem i zajęciami materialnymi, aby nie pogrążyli się całkowicie w materializmie i aby mogli zwrócić się do Boga”.

Na zakończenie swojego przemówienia Jego Świątobliwość odniósł się do wszechstronnego charakteru nauk islamu i tego, jak starają się one chronić ludzi w każdych okolicznościach.

Hadhrat Mirza Masroor Ahmad powiedział:

„Święty Prorok Muhammad (niech pokój i błogosławieństwa Allaha będą z nim) powiedział, że musimy potępić niesprawiedliwość i że należy pomóc zarówno ciemiężycielowi, jak i uciśnionym. Jego Towarzysze powiedzieli, że rozumieją, jak pomóc uciśnionym, ratując ich przed ciemiężycielami, ale zapytali, jak mogą pomóc ciemiężycielowi. Święty Prorok Muhammad (niech pokój i błogosławieństwa Allaha będą z nim) powiedział, że muszą pomóc ciemiężycielowi, powstrzymując go od dokonywania okrucieństw, ponieważ jeśli będzie nadal dopuszczał się niesprawiedliwości, spotka go gniew Boży. W ten sposób zrujnuje siebie w tym życiu i w następnym”.

Hadhrat Mirza Masroor wyjaśnił dalej i powiedział:

„Tak więc osoba religijna nie patrzy tylko na to życie. Jej wzrok jest również mocno skierowany na życie, które ma nadejść. Osoba religijna nie troszczy się tylko o siebie, lecz troszczy się o to, aby chronić ludzi przed karą przyszłego życia i uchronić ich przed ściągnięciem na siebie niezadowolenia Bożego. Z tego właśnie powodu staramy się wypełniać obowiązki związane z oddawaniem czci Bogu. Kiedy wypełniamy prawa Boga, tworzy się w nas duch pomagania ludzkości. Rodzi chęć niesienia pomocy zarówno uciśnionym, jak i ciemiężycielowi”.   

Przed przemówieniem krajowy przewodniczący Wspólnoty Muzułmańskiej Ahmadiyya w Niemczech, Abdullah Wagishauser, przedstawił Meczet, po czym Herbert Unger, burmistrz Florstadt, Michael Hahn, burmistrz sąsiedniego miasta Niddatal i Tobias Utter, członek parlamentu krajowego Hesji opowiedzieli o swoim uznaniu dla Meczetu i wysiłków Wspólnoty Muzułmańskiej Ahmadiyya na rzecz społeczności lokalnej.

Wydarzenie zakończyło się cichą modlitwą prowadzoną przez Jego Świątobliwość.

Udostępnij