Oświadczenie Społeczności Muzułmańskiej Ahmadiyya w sprawie niedawnej eskalacji konfliktu izraelsko-palestyńskiego - Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya
W imię Allaha Miłosiernego Litościwego
Nie ma nikogo godnego czci oprócz Allaha i Muhammad jest Jego Posłańcem
Muzułmanie którzy wierzą w Mesjasza,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)

Oświadczenie Społeczności Muzułmańskiej Ahmadiyya w sprawie niedawnej eskalacji konfliktu izraelsko-palestyńskiego

Khalifatul Masih V, Piąty Następca Obiecanego Mesjasza

KOMUNIKAT PRASOWY

10 PAŹDZIERNIKA, 2023

Poniższe oświadczenie zostaje opublikowane zgodnie z wytycznymi Światowego Przywódcy Muzułmańskiej Wspólnoty Ahmadiyya, Jego Świątobliwości, Hadhrat Mirzy Masroora Ahmada.

Oświadczenie w imieniu Wspólnoty Muzułmańskiej Ahmadiyya:

W ciągu ostatnich kilku dni setki Izraelczyków i Palestyńczyków, w tym kobiety, dzieci i osoby starsze, zostało zabitych lub rannych w wyniku bezsensownej przemocy i rozlewu krwi. Zabijanie lub krzywdzenie niewinnych cywilów stanowi bezpośrednie pogwałcenie nauk Świętego Proroka islamu (niech pokój i błogosławieństwa Allaha będą z nim ), który nauczał, że nawet w stanie wojny żadna kobieta, dziecko ani osoba starsza nie powinna być celem ani krzywdą w jakikolwiek sposób. Nie należy też atakować żadnego przywódcy religijnego ani miejsca kultu.

Społeczność Muzułmańska Ahmadiyya składa najgłębsze wyrazy współczucia i modlitwy wszystkim osobom, które pogrążyły się w żałobie lub zostały w jakikolwiek sposób dotknięte tą sytuacją. Nasze serca kierują się do nich wszystkich.

Modlimy się i nalegamy na natychmiastowe zakończenie działań wojennych i pokój, aby nie było już więcej ofiar śmiertelnych. W tym celu konieczne jest, aby kanały komunikacji między właściwymi stronami i narodami pozostały otwarte.

Do czasu zawieszenia broni wszelkie podjęte działania wojskowe muszą zapewniać, że ludność cywilna nie odniesie żadnych obrażeń.

Co więcej, kraje muzułmańskie w regionie powinny zjednoczyć się w wysiłkach na rzecz zaprowadzenia pokoju i zapewnienia ochrony praw niewinnego narodu palestyńskiego, który nie ma powiązań z ekstremistami.  

Wzywamy Stany Zjednoczone i inne wpływowe kraje do powstrzymania się od wszelkich działań lub oświadczeń, które mogą jeszcze bardziej zaognić niestabilną sytuację. Zamiast tego, wraz z właściwymi organizacjami międzynarodowymi, powinny one dołożyć wszelkich możliwych starań, aby pilnie ograniczyć rozwój konfliktu i jak najszybciej zapewnić pokój.

Sprawiedliwość i równość mają ogromne znaczenie dla osiągnięcia trwałego i zrównoważonego pokoju. Zatem wszystkie główne mocarstwa muszą skupić się na ustanowieniu długoterminowego i trwałego pokoju opartego na zasadach uczciwości i prawdziwej sprawiedliwości.’’

Udostępnij