Uroczyste otwarcie meczetu Ahmadiyya w Karben w Niemczech przez Przywódcę Wspólnoty Muzułmańskiej Ahmadiyya - Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya
W imię Allaha Miłosiernego Litościwego
Nie ma nikogo godnego czci oprócz Allaha i Muhammad jest Jego Posłańcem
Muzułmanie którzy wierzą w Mesjasza,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)

Uroczyste otwarcie meczetu Ahmadiyya w Karben w Niemczech przez Przywódcę Wspólnoty Muzułmańskiej Ahmadiyya

Khalifatul Masih V, Piąty Następca Obiecanego Mesjasza

Informacja Prasowa 31 SIERPNIA 2023 R

 

W dniu 30 sierpnia 2023 r. Światowy Przywódca Wspólnoty Muzułmańskiej Ahmadiyya, Piąty Kalif, Jego Świątobliwość Hadhrat Mirza Masroor Ahmad wygłosił przemówienie na specjalnym przyjęciu zorganizowanym z okazji otwarcia meczetu Sadiq w Karben w Niemczech.

Przed przyjęciem Jego Świątobliwość dokonał oficjalnego otwarcia Meczetu poprzez odsłonięcie tablicy pamiątkowej i złożenie cichej modlitwy w podziękowaniu Bogu Wszechmogącemu. Następnie Jego Świątobliwość poprowadził modlitwy Zuhr i Asr w meczecie oraz dokonał inspekcji nowego obiektu.

Później ponad 90 gości, w tym dygnitarze, politycy i lokalni sąsiedzi meczetu, wzięło udział w specjalnym przyjęciu, które odbyło się w ratuszu w Karben.

Podczas swojego przemówienia programowego Jego Świątobliwość mówił o znaczeniu meczetów i nacisku, jaki islam kładzie na pomoc potrzebującym.

Mówiąc o położeniu Meczetu w pobliżu centrum miasta, Hadhrat Mirza Masroor Ahmad powiedział:

„Ten meczet znajduje się w centrum miasta i to bardzo dobrze, bo tam, gdzie w miastach są udogodnienia do celów materialnych, powinno być też miejsce dla tych, którzy pragną pamiętać o Bogu, aby mogli się zgromadzić i oddać cześć Jedynemu Bogu. W miastach powinien znajdować się meczet, kościół i inne miejsca kultu. Kiedy wszystkie wyznania zejdą się, okaże się, że religie uczą swoich wyznawców, jak łączyć się i żyć ze sobą w harmonii. Żaden założyciel którejkolwiek z głównych religii nie uczył swoich wyznawców bycia ekstremistami ani powodowania nieporządku”.

Hadhrat Mirza Masroor Ahmad stwierdził dalej:

„Według naszej wiary wszyscy prorocy pochodzili od Boga Wszechmogącego i zostali posłani z nauką, aby informować ludzi o czczeniu Boga i wypełnianiu praw innych. W ten sposób dobrze się stało, że znaleźliśmy miejsce na meczet w centrum miasta, abyśmy mogli informować otaczających nas ludzi o pięknych naukach islamu”.

Mówiąc o nacisku, jaki islam kładzie na wypełnianie praw innych, Hadhrat Mirza Masroor Ahmad nakreślił złotą zasadę przedkładania praw innych nad własne prawa.

Hadhrat Mirza Masroor Ahmad powiedział:

„Respektowanie praw innych jest podstawową nauką islamu. Islam nie mówi, że powinieneś jedynie zabiegać o swoje własne prawa. Islam nakazuje nam szanować prawa innych. Kiedy będziesz próbował wypełniać prawa innych, na świecie zapanuje pokój i zapanuje środowisko spójności i harmonii. Tego właśnie potrzebujemy w dzisiejszym świecie.”

Jego Świątobliwość nawiązał do uwag jednego z wcześniejszych gości, w którym wspomniał, że w niektórych miejscach na świecie w imię religii dopuszczają się niesprawiedliwości.

Podkreślając praktykę Wspólnoty Muzułmańskiej Ahmadiyya w świetle nauk islamu, Hadhrat Mirza Masroor Ahmad powiedział:

„Religia nigdy nie pozwala ludziom na rozlew krwi. Religia raczej nakazuje ludziom służyć innym. Gdziekolwiek powstała Wspólnota Muzułmańska Ahmadiyya, służymy ludziom niezależnie od ich wiary… W Afryce zakładaliśmy szkoły i szpitale oraz modelowe projekty wiejskie zapewniające infrastrukturę, np. wodę. Co najmniej 80% osób, które korzystają z tych inicjatyw, nie są muzułmanami Ahmadi”. 

Mówiąc o trudnościach, z jakimi borykają się ludzie w niektórych częściach świata, Hadhrat Mirza Masroor Ahmad powiedział:

„W krajach rozwiniętych nie możemy zrozumieć wartości czystej wody, mimo że rząd regularnie przypomina nam, jak ważne jest korzystanie z wody z należytą ostrożnością. Są ludzie [w krajach rozwijających się], którzy nie mają dostępu do wody, więc ich dzieci muszą pokonywać kilka kilometrów, aby zdobyć wodę. Wodę noszą na głowach w wiadrach na podstawowe potrzeby. Dlatego, aby zapewnić takim ludziom pomoc, nasi muzułmańscy wolontariusze Ahmadi podróżują do tak odległych miejsc i instalują wodociągi w swoich wioskach”.

Malując obraz tego, jak ludzie się czują, gdy zaopatrzono ich w wodę, Hadhrat Mirza Masroor Ahmad powiedział:

„Kiedy ludzie widzą kran na wyciągnięcie ręki, z którego mogą uzyskać dostęp do czystej wody pitnej, ich radość jest nie do zmierzenia. Być może ludzie w krajach rozwiniętych nie będą odczuwali takiej radości, nawet gdyby wygrali dużą sumę pieniędzy, jak ci ludzie, gdy zobaczą dostępną wodę pitną. Cieszą się, że nie muszą już pokonywać długich dystansów po wodę wypełnioną brudem i przyczyną chorób. Zamiast tego zostają pobłogosławieni czystą wodą na wyciągnięcie ręki”.

Jego Świątobliwość odniósł się także do wypowiedzi jednego z prelegentów na temat braku przysługujących kobietom w Afganistanie należnych im praw.

Wyjaśniając nauki islamu, Hadhrat Mirza Masroor Ahmad powiedział:

„Islam i Święty Koran uczą nas okazywać życzliwość kobietom. W rzeczywistości nakazują nam okazywać najwyższą moralność kobietom. Islam jasno stwierdza, że ​​kobiety mają te same uczucia i pragnienia co mężczyźni, dlatego mężczyźni powinni patrzeć na nie z szacunkiem i starać się zaspokajać ich potrzeby. Przestrzegając nauk islamu, kobiety cieszą się wolnością i równością. Wiele muzułmanek Ahmadi jest lekarkami, inżynierami, rolniczkami, ekonomistkami i zajmuje się różnymi innymi dziedzinami. Służą ludziom i poświęcają swój czas oraz życie w służbie ludzkości. Islam dał kobietom wszystkie prawa, łącznie z dziedziczeniem”.

Przed przemówieniem przewodniczący Wspólnoty Muzułmańskiej Ahmadiyya w Niemczech Abdullah Wagishauser przedstawił Meczet. Nathalie Pawlik, posłanka do niemieckiego parlamentu federalnego, Tobias Utter, członek parlamentu stanu Hesji i Guido Rahn, burmistrz Karben przemawiali o swoim uznaniu dla meczetu i o wysiłkach Wspólnoty Muzułmańskiej Ahmadiyya w tej lokalnej społeczności.

Udostępnij