Meczet Mahmood: Meczet w Malmo
W imię Allaha Miłosiernego Litościwego
Nie ma nikogo godnego czci oprócz Allaha i Muhammad jest Jego Posłańcem
Muzułmanie którzy wierzą w Mesjasza,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)

Meczet Mahmood: Meczet w Malmo

Khalifatul Masih V, Piąty Następca Obiecanego Mesjasza

Hadhrat Khalifatul Masih rozpoczął od recytacji poniższych dwóch wersetów:

Tylko ten może zatrzymać Meczety Allaha, kto wierzy w Allaha i Dzień Ostatni, przestrzega Modlitwy, płaci Zakat i nie okazuje bojaźni przed nikim z wyjątkiem Allaha – tacy właśnie mogą być właściwie prowadzeni. (09:18)

Tym, którzy- jeśli umieścimy ich na ziemi- będą przestrzegać Modlitwy, płacić Zakat i zachęcać do dobra, zabraniać zaś zła. W rękach Allaha spoczywa ostateczne rozstrzygnięcie wszystkich spraw.(22:42)

Allhamdulillah, Bóg umożliwił szwedzkiemu Dżama’at wybudowanie ich drugiego meczetu, który został nazwany Meczet Mahmood. Zarówno mężczyźni jak i kobiety wykazali wielką szczerość w zadaniu budowy tego meczetu. Ze względu na nie duży rozmiar Dżama’at w Szwecji, był to ogromny projekt. Wielu ludzi w Dżama’at jest bezrobotnych. Są też osoby starsze, dzieci i gospodynie domowe. Choć pracujący członkowie, którzy zarabiają pieniądze, poczynili wielkie ofiary, to kobiety i dzieci nie pozostawały w tyle i pokazały wspaniały przykład dawania pierwszeństwa wierze przed kwestiami doczesnymi, w budowaniu tego domu Bożego.

Każdy ma życzenia i pragnienia i zaiste, własne potrzeby. Szczególnie w tym wieku, kiedy ziemskie i materialne rzeczy przykuwają uwagę człowieka, jesteśmy zdumieni widząc ducha poświęcenia finansowego Ahmadi. Budowanie jak i również nabywanie meczetów, domów i ośrodków misyjnych oraz centrów salat toczy się na całym świecie, a regularne wypłaty czanda idą z tym w parze. Po wypełnieniu swych własnych potrzeb, zamożni Ahmadi mieszkający w rozwiniętych krajach również pomagają i wspierają Ahmadi, którzy są nieuprzywilejowani oraz pomagają Dżama’at, które potrzebują wsparcia finansowego, na całym świecie. Dzięki łasce Boga, wielu ludzi w Dżama’at chętnie skłania się do finansowych poświęceń. To jest duch wydawania na cele Boże i na Dżama’at, czego nauczył nas prawdziwy wielbiciel Proroka (saw). Podobnie jak Obiecany Mesjasz (as) zdumiony był finansowani wyrzeczeniami swojego Dżama’at, tak dzisiejsze ofiary nadal zadziwiają, a wszystko to dzieje się dzięki łasce Samego Boga. Jest to przejaw wypełnienia Bożej obietnicy danej Obiecanemu Mesjaszowi (as), mówiącej, że Bóg zaspokoi wszystkie jego potrzeby.

Konstrukcja tego meczetu, a także zakwaterowania, biura i biblioteki kosztowała 37,5 mln koron, czyli 3,2 mln funtów szterlingów. Dom murrabi i kuchnia nie są jeszcze całkowicie ukończone i zarząd myśli, że będzie to dodatkowy koszt 8 do 10 milionów koron. Jak dzieje się to w przypadku wszystkich projektów Dżama’at, dużo pracy zostało wykonanej w ramach A’mal  Łaqar(system samopomocy), co mocno odciążyło koszty. Wolontariusze pracowali bez wytchnienia, udając się do domu tylko na krótkie okresy czasu, tak, aby praca mogła być ukończona szybko i aby mogła odbyć się inauguracja. Jednak niektóre elementy nie są jeszcze zakończone. Po rozpoczęciu prac budowlanych, budowniczy opuszczają pracę, kiedy im to odpowiada. Zarząd powinien był uwzględnić to przed zaproszeniem Hadhrat Khalifatul Masih.

Niechaj Bóg wynagrodzi tych, którzy dokonali poświęceń finansowych lub brali jakikolwiek udziału w budowie meczetu! Jest to piękny meczet i lokalni mieszkańcy również doceniają jego estetykę. Dwa dni temu przedstawiciele gazety i radia odwiedzili to miejsce i powiedzieli, że jest to piękny meczet, który wzbogacił piękno okolicy. Poniżej przedstawione są przykłady ducha ofiary pokazanego przez dorosłych i dzieci.

Jedenastoletnia dziewczynka dała kilkaset koron i powiedziała, że oszczędzała swoje kieszonkowe od dłuższego już czasu. Inna dziesięcio lub   dwunastoletnia letnia dziewczynka ofiarowała 500 koron. Powiedziała, że ​​miała dwie papugi, które sprzedała w celu uzyskania pieniędzy na budowę meczetu. Dzieci, w tych krajach, bardzo chętnie trzymają zwierzęta, ale ta dziewczynka Ahmadi dała pierwszeństwo domu Bożemu ponad ziemskie kwestie. Zaiste, poprawną preferencją jest poszukiwanie zadowolenia Boga, co dzieci Ahmadi rozumieją. Posiadają, od samego początku wgląd na to, że Prorok (saw) powiedział, że osoba, która bierze udział w budowie meczetu, buduje, dla siebie, dom w raju. Prorok (saw) powiedział również, że meczety są najlepszą częścią miast i dodał również, aby budować meczety wśród plemion. Dlatego też staramy się budować meczety wszędzie. Dziennikarze często pytają o cel budowania meczetów w ich okolicy i odpowiedź im udzielana jest taka, że budujemy meczety, aby Ahmadi mogli gromadzić się i wielbić Boga.

Młoda kobieta wykonywała I’tikaf i oddała swoją biżuterię na cele meczetu. Biżuteria tej niebyło wiele, ale było wszystko, co miała. Poprosiła, aby nie powiadamiać o tym jej rodziców, ponieważ to oni obdarzyli ją tą biżuterią. Inna młoda kobieta, będąca Łaqfe Nau, napisała list do swego ojca i umieścił go pod poduszką wraz ze swą biżuterią i jej kieszonkowym. Napisała, że nie posiada nic poza tym, co mogłaby oddać w sprawie Boga. Nowo zamężne, młode kobiety, które były jeszcze w fazie cieszenia się noszeniem swej biżuterii, oddały ją całą na budowę meczetu. Panie, których mężowie obiecali i ofiarowali swoje składki, również ofiarowały swoją biżuterię i oszczędności. Dwie kobiety nie miały nic do zaoferowania, ale posiadały nieruchomość w Pakistanie, którą otrzymały od swego ojca. Sprzedały ją, a dochód z tego przeznaczyły na budowę meczetu. Pewien Khadim obiecał dużą sumę pieniędzy w imieniu swoim i swojej żony. Niestety rozwiedli się. Gdy nawiązano kontakt w sprawie płatności, ojciec Khadim powiedział, że skoro rozwiedli się to żona zapłaci swoja część oddzielnie. Jednak Khadim odpowiedział, że skoro to on podjął się tego zobowiązania to chciałby je wypełnić. Są ludzie, którzy nie wywiązują się ze swych obowiązków wobec kobiet i są też tacy, którzy, jak tu wspomniano, pomimo separacji, wypełniają swoje zobowiązania. Prawdę mówiąc to właśnie te osoby godne są miana prawdziwych wierzących. Khadim ten był zatrudniony tylko na pół etatu, ale gdy zaapelowano o zwiększenie obietnic to zobowiązał się on do ofiarowania 1 miliona koron (pierwotnie oferował on 100000 koron). W następnym tygodniu dokonał wpłaty 50 000 koron. Na pytanie, jak udało mu się tego dokonać, wyjaśnił, że sprzedał swój samochód i dołożył trochę ze swych oszczędności. Później, nie tylko został obdarzony stałą pracą, ale również był w stanie zakupić lepszy samochód. Taki duch poświęcenia można zaobserwować wśród Ahmadi w różnych częściach świata!

Projekt budowy meczetu po raz pierwszy rozpoczął się w 1999 roku, kiedy Ahsan Ullah Sahib nabył ziemię i podarował ją Dżama’at. Teren budowli położony jest w pobliżu ruchliwej autostrady i nasz piękny meczet widoczny jest z daleka. Niechaj Bóg dopomoże każdemu Ahmadi wypełniać ich obowiązki po wybudowaniu meczetu i niechaj meczet ten, poprzez wysiłki Tabligh, będzie zawsze źródłem rozprzestrzeniania Jedności Boga i prawdziwego piękna nauk islamu.

Kompleks meczetu położony jest na 2000 metrach kwadratowych i składa się z pięciu dużych budynków. Jest tam meczet oraz hala sportowa. Meczet ten posiada dwie sale modlitewne – jedną dla mężczyzn i drugą dla kobiet. Niektórzy ludzie wnoszą zastrzeżenia, że w islamie kobiety nie są umieszczane w tym samym budynku, więc tutaj jest dla nich odpowiedź. Sale dla pań i dla panów są w tym samym budynku oraz są dokładnie tej samej wielkości. Obydwie sale pomieścić mogą 500 wiernych, podczas gdy sala sportowa może pomieścić 700 wiernych. Tak więc łącznie może odprawiać tutaj swój Salat 1700 osób.

Z powodu obecności wielu gości, meczet ten był dziś zapełniony, ale biorąc pod uwagę codzienne użytkowanie, to nawet, jeśli cały szwedzki Dżama’at zabierze się tutaj, to wypełni ten meczet tylko do połowy. Jest to odpowiedzialnością szwedzkich Ahmadi, aby zwiększyć rozmiar tutejszego Dżama’at i rozwiać przesąd rodzimych Szwedów dotyczący islamu oraz przywieść ich do Jedności Boga. Jest to prawem Szwedów zrodzonym z naszej sympatii do nich oraz ze względu na to, że nas zaakceptowali, abyśmy odpłacili im się w doskonały sposób, którym może być przyciągnięcie ich do Boga. Nasze powinności wobec tego meczetu zostaną wykonane, kiedy będzie wypełniony jak największą liczą Ahmadi.

Obiecany Mesjasz (as) powiedział:

„ W tym czasie nasz Dżama’at jest w wielkiej potrzebie meczetów. Meczety są domami Boga. Gdy nasz meczet budowany jest na wsi lub w mieście, należy uznać, że został wylany fundament postępu Dżama’at. Jeśli istnieje wieś lub miasto, w którym nie ma żadnych lub jest tylko kilku muzułmanów i istnieje tam zapotrzebowanie na rozwój islamu, to w miejscu tym należy zbudować meczet. Bóg Sam przyciągnie muzułmanów do niego. Jest to jednak uzależnione od powodu budowy meczetu- powinno być to uczynione tylko dla Allaha. Bóg go pobłogosławi, jeśli w zamiarach ludzi nie było złych elementów. Dżama’at powinien mieć swój własny meczet z imamem z Dżama’at, który mógłby przedstawiać kazania, etc. a ludzie z Dżama’at powinni zbierać się w meczecie, aby zaoferować modlitwy zbiorowe. Istnieje wielkie błogosławieństwo w kongregacji i w zgodzie. Dyspersja powoduje niezgodę, a teraz jest czas, aby utrzymać jedność oraz zgodę i zignorować trywialne sprawy, które mogą być przyczyną niezgody.” (Malfudhat, t. 7, s. 119-120)

Podjęliśmy bai’at z rąk Obiecanego Mesjasza (as). Dlatego powinniśmy nauczyć się z błędów tych, którzy nie tylko zapomnieli nauki islamu, ale także przedstawili szkodliwe innowacje. Nie mówiąc już o tym, że zapomnieli o wartościach islamu, ale zapomnieli również o wartościach moralnych. Aby zabezpieczyć się przed tym i nie zostać uwikłanymi w kwestie osobowości, powinniśmy szukać zadowolenia Boga w taki sposób, jakiego nas On nauczył.

Obiecany Mesjasz (as) powiedział:

„Modlitwa zbiorowa jest bardziej godna chwały, ponieważ tworzy jedność. W celu dalszego wspierania tej jedności szczegółowe wskazówki i porady rozciągają do tego stopnia, że ​​mówią nam nawet, że w czasie Salat stopy powinny być wyrównane, a rzędy proste i ludzie powinny stać dosłownie ramię w ramię. Znaczenie tego jest takie, że podążają za jedną osobą i duchowe światło przenika się z jednego człowieka na drugiego oraz zanikają różnice, które rodzą egocentryzm i egoizm.

Należy o tym bardzo dobrze pamiętać, że człowiek ma zdolność do absorbowania duchowego światła innego człowieka. To dla tego celu nakazane jest oferowanie codziennej modlitwy w miejscowym meczecie i oferowanie cotygodniowej modlitwy w głównym meczecie miasta, a następnie zbieranie się raz w roku na Salat Iid . Wszyscy muzułmanie zamieszkujący ziemię zbierają się także, raz w roku, w Domu Boga (Ka’ba). Cel wszystkich tych przykazań jest taki sam; jedność.” (Malfudhat, t. 8, s. 247-248)

Obiecany Mesjasz (as) powiedział:

„Prawdziwe piękno meczetów nie leży w budynkach, ale w wiernych, którzy oferują szczere modlitwy. Skądinąd tak wiele meczetów stoi opuszczonych. Meczet Proroka (saw) był malutki, a jego dach wykonany był z liści palmowych i kiedy padał deszcz, dach ten przeciekał. Zachwyt meczetów leży w jego wiernych. Ludzie materialni zbudowali meczet w czasie życia Proroka (saw), ale został zniszczony na polecenie Wszechmogącego Boga. Meczet ten nazwano Masdżid Zarrar, co oznacza coś szkodliwego. Meczet został zrównany z ziemią. Jest nakazane, aby meczety budowane były z powodu prawości.” (Malfudhat, t. 8, str. 170)

W celu osiągnięcia przyjemności Boga powinniśmy mieć świadomość, że po osiągnięciu jakiegokolwiek celu nie zaniedbujemy podstawowego celu. Prawdziwa praca rozpocznie się po wybudowaniu tego meczetu i jest to coś, o czym każdy Ahmadi w Szwecji powinien pamiętać. Zawsze miejmy na uwadze przykazanie I stworzyłem jinn i ludzi, po to tylko, by Mnie czcili. (51:57) Nasze obowiązki wobec kultu Bożego najlepiej wypełniamy poprzez wypełnienie meczetów. Hadis relacjonuje, że ​​modlitwa zbiorowa jest 25 razy bardziej chwalebna niż modlitwa oferowana w domu lub na rynku. A to, dlatego, że gdy człowiek wykonuje ablucje prawidłowo i idzie do meczetu wyłącznie w celu zaoferowania modlitwy, to każdy jego krok podnosi go wyżej w hierarchii, a jego grzech jest usuwany z każdym następnym krokiem. Tak długo, jak człowiek jest na dywaniku do modlitwy, aniołowie zsyłają na niego ​​błogosławieństwa. Uważa się, że człowiek jest w stanie modlitwy tak długo, jak czeka na nią.

Innym hadis mówi, że dla ​​osoby, która idzie do meczetu rano i wieczorem, Bóg czyni przygotowania w Raju.

Dziękczynienie za budowę nowego meczetu w Szwecji powinno być wykonywane poprzez rozwinięcie, bardziej niż kiedykolwiek, wzajemnej miłości. Teraz, kiedy został wybudowany meczet, powinniśmy zademonstrować lepsze modele nauk islamu. Jak powiedział Obiecany Mesjasz (as), meczety są źródłem czynienia ludzi muzułmanami. Jeśli nasze praktyki nie będą zgodne z islamem i nie będziemy nieśli jego przesłania innym, to ludzie będą przyciągnięci tylko do jasnej kopuły meczetu, którą można zauważyć z daleka, ale będzie to tylko w zewnętrznym, fizycznym sensie. Natomiast prawdziwa atrakcja istnieje tylko w pięknie duchowym. Ofiary uczynione na budowę meczetów są godne uwagi, zwłaszcza te wykonane przez dzieci i młodzież. Jednak, faza ciągłej ofiary właśnie się rozpoczęła w wyniku, czego fizyczne piękno meczetu musi być przenoszone na piękno duchowe. Jest to ogromne zadanie, które wymaga kontynuacji. Każdy Ahmadi powinien zobowiązać się do kontynuowania utrzymywania tego duchowego piękna.

Pierwszy werset Koranu zarecytowany na początku kazania stwierdza, że ​​tylko ci, którzy wierzą w Boga są godni utrzymywania meczetów. Zatem celem budowania meczetów jest wiara w Boga i wiara ta jest doskonalona, kiedy człowiek chroni się wszystkimi sposobami przed szirk (łączenie partnerów z Bogiem) i uważa tylko Boga za Dawcę wszystkiego. Ponadto istnieje wiara w życie ostateczne. Jednakże, nawet, jeśli człowiek zastanowi się tylko nad jednym aspektem tego przekonania, a mianowicie, że życie ​​ostatecznego jest lepsze niż życie doczesne, to zamiast podejmować starania w sprawach doczesnych, będzie działać w kierunku stania się odbiorcą nagrody życia ostatecznego. Bóg mówi: (…)I z pewnością mieszkanie Życia Przyszłego jest lepsze dla tych, którzy są sprawiedliwi.(…) (06:33) Jednym, ze zgodnych z tym aktów, które ​​prawdziwie wierzący czyni, jest budowanie meczetu, ale utrzymanie oraz zapełnienie tego meczetu związane z prawością, a Obiecany Mesjasz (as) powiedział o prawości:

„Aby stać się prawym człowiekiem, ważne jest, aby po zdecydowanej rezygnacji z podstawowych grzechów jak nierząd, kradzież, uzurpowanie praw innych, obłuda, egoizm, pogarda i skąpstwo, człowiek unikał podstawowej/bazowej moralności, a wręcz przeciwnie – rozwijał w sobie wysokie morały. Powinien traktować ludzi z uprzejmością, grzecznością i współczuciem, okazywać prawdziwą lojalność i szczerość wobec Wszechmogącego Boga oraz szukać chwalebnej pozycji służenia innym. Postępując tak człowiek zyskuje miano prawego. Ludzie, którzy posiadają wszystkie te atrybuty są prawdziwie prawi. Oznacza to, że jeśli dana osoba posiada tylko jeden z tych atrybutów nie będzie nazwana prawą. Nie może być prawą chyba, że posiądzie w sobie wszystkie wysokie morale.”

Zaiste nasze obowiązki wzrastają i w celu wywiązania się z tych powstałych w związku z tym nowym meczetem, potrzebna będzie rewolucyjna zmiana.

Wersety zarecytowane na początku zwracają również uwagę na zakat i na wywiązywanie się z obowiązków wobec osób pokrzywdzonych. Nikt inny jak tylko Ahmadi posiada prawdziwy wgląd w kwestie poświęcenia finansowego. Koran zwraca uwagę na zakat. Niektórzy mówią, że Dżama’at nie skupia się na zakat, ale robi to wobec innych czanda. Wielokrotnie zwraca się uwagę tych, dla których jest on obowiązkowy, na zakat. Hadhrat Khalifatul Masih mówił na ten temat również w swoich piątkowych kazaniach. Zakat ma wielki związek z systemem Kalifatu. W Koranie, w wersetach następujących po wersetach o Kalifacie, znanych jako Ayat Istakhlaf (24:56), zwraca się uwagę na przestrzeganie modlitwy i zakatZakat nie jest obowiązkowy dla wszystkich. Ma on swoje warunki i regulamin. Zakat nie pokryłby wszystkich wydatków Dżama’at, dlatego ważne jest również regularne płacenie czanda i czanda Łasijjat. Zaiste, Obiecany Mesjasz (as) ustanowił system miesięcznej czanda.

Tak czy inaczej, wraz z budową meczetu powiększyły się nasze obowiązki i należy zwrócić uwagę, aby się z nich wywiązać. Można to osiągnąć poprzez kucie więzi z Bogiem i poprzez bycie świadomym życia przyszłego oraz poprzez podniesienie poziomu prawości. Możemy to spełnić poprzez czynienie wysiłków w osiągnięciu przyjemności Boga, poprzez modlitwę oraz służbę ludzkości.

Religia miała posiadać godność przyniesioną poprzez Obiecanego Mesjasza (as) i zaiste tak też jest, gdyż Bóg wysłał go w tym wieku, jako prawdziwego wyznawcę Proroka (saw) w celu przywrócenia wiarygodności islamu. Celem jego przyjścia było ukazanie światu piękna islamu.

Drugi werset zarecytowany na początku kazania wspomina, że ​​gdy Bóg udziela godności to pociąga to za sobą przestrzeganie modlitwy, płacenie zakat, nakazywanie dobra i zakazywanie zła. Godność w obecnym wieku miała zostać udzielona poprzez Obiecanego Mesjasza (as). System Kalifatu miał być utworzony na jego mocy i tak się stało. Dzisiaj sam Kalifat Społeczności Ahmadiyya rozprzestrzenia na świecie poprawne nauki islamu, buduje meczety dla odmawiania modlitwy (a nie dla rozprzestrzenia się zła), które tworzą szacunek, honor i siłę dla islamu. Jest to ogromną odpowiedzialnością dla każdego Ahmadi, aby zastanowić się nad tym. Podczas wywiązywania się z naszych obietnic, starać się kształtować nasze myśli zgodnie z poszukiwaniem przyjemności Boga. W związku z tym wersetem należy pamiętać, że ​​gdy prawdziwe sługi Boga szukają od Niego pomocy, to otrzymują ją. Poświęcają wszystkie swoje zdolności i mocne strony dla dobra ludzkości, a także spełniają swoje obowiązki wobec Boga. Boją się Boga, rozwijają się w wierze i spędzają życie w prawości oraz mówią innym, aby czynili dobro i powstrzymują ich od czynienia zła.

Niechaj Bóg sprawi abyśmy zrozumieli wszystkie te sprawy, abyśmy wywiązywali się z obowiązków wobec Boga, a także rozwinęli się we wzajemnej miłości. Bądźmy również zdolni do wypełniania naszych obowiązków wobec meczetów, a także w kwestiach Tabligh. Tak jak posiadamy pasję do poświęceń finansowych, tak przyjmijmy teraz nieustanną pasję do rozwoju duchowego, dzięki czemu będziemy w stanie spełnić nasze obietnice, które daliśmy prawdziwemu wyznawcy Proroka (saw).

W Imię Boga Miłosiernego, Litościwego.

Meczet Mahmood: Meczet w Malmo

Streszczenie Kazania Piątkowego

Wygłoszonego przez Jego Ekscelencja Mirza MAsroor Ahmad(aba), Przywódcę Światowej Muzułmańskiej Wspólnoty Ahmadiyya w meczecie Mahmood, w Malmo w Szwecji.

13 kwietnia, 2016

Hadhrat Khalifatul Masih rozpoczął od recytacji poniższych dwóch wersetów:

Tylko ten może zatrzymać Meczety Allaha, kto wierzy w Allaha i Dzień Ostatni, przestrzega Modlitwy, płaci Zakat i nie okazuje bojaźni przed nikim z wyjątkiem Allaha – tacy właśnie mogą być właściwie prowadzeni. (09:18)

Tym, którzy- jeśli umieścimy ich na ziemi- będą przestrzegać Modlitwy, płacić Zakat i zachęcać do dobra, zabraniać zaś zła. W rękach Allaha spoczywa ostateczne rozstrzygnięcie wszystkich spraw.(22:42)

Allhamdulillah, Bóg umożliwił szwedzkiemu Dżama’at wybudowanie ich drugiego meczetu, który został nazwany Meczet Mahmood. Zarówno mężczyźni jak i kobiety wykazali wielką szczerość w zadaniu budowy tego meczetu. Ze względu na nie duży rozmiar Dżama’at w Szwecji, był to ogromny projekt. Wielu ludzi w Dżama’at jest bezrobotnych. Są też osoby starsze, dzieci i gospodynie domowe. Choć pracujący członkowie, którzy zarabiają pieniądze, poczynili wielkie ofiary, to kobiety i dzieci nie pozostawały w tyle i pokazały wspaniały przykład dawania pierwszeństwa wierze przed kwestiami doczesnymi, w budowaniu tego domu Bożego.

Każdy ma życzenia i pragnienia i zaiste, własne potrzeby. Szczególnie w tym wieku, kiedy ziemskie i materialne rzeczy przykuwają uwagę człowieka, jesteśmy zdumieni widząc ducha poświęcenia finansowego Ahmadi. Budowanie jak i również nabywanie meczetów, domów i ośrodków misyjnych oraz centrów salat toczy się na całym świecie, a regularne wypłaty czanda idą z tym w parze. Po wypełnieniu swych własnych potrzeb, zamożni Ahmadi mieszkający w rozwiniętych krajach również pomagają i wspierają Ahmadi, którzy są nieuprzywilejowani oraz pomagają Dżama’at, które potrzebują wsparcia finansowego, na całym świecie. Dzięki łasce Boga, wielu ludzi w Dżama’at chętnie skłania się do finansowych poświęceń. To jest duch wydawania na cele Boże i na Dżama’at, czego nauczył nas prawdziwy wielbiciel Proroka (saw). Podobnie jak Obiecany Mesjasz (as) zdumiony był finansowani wyrzeczeniami swojego Dżama’at, tak dzisiejsze ofiary nadal zadziwiają, a wszystko to dzieje się dzięki łasce Samego Boga. Jest to przejaw wypełnienia Bożej obietnicy danej Obiecanemu Mesjaszowi (as), mówiącej, że Bóg zaspokoi wszystkie jego potrzeby.

Konstrukcja tego meczetu, a także zakwaterowania, biura i biblioteki kosztowała 37,5 mln koron, czyli 3,2 mln funtów szterlingów. Dom murrabi i kuchnia nie są jeszcze całkowicie ukończone i zarząd myśli, że będzie to dodatkowy koszt 8 do 10 milionów koron. Jak dzieje się to w przypadku wszystkich projektów Dżama’at, dużo pracy zostało wykonanej w ramach A’mal  Łaqar(system samopomocy), co mocno odciążyło koszty. Wolontariusze pracowali bez wytchnienia, udając się do domu tylko na krótkie okresy czasu, tak, aby praca mogła być ukończona szybko i aby mogła odbyć się inauguracja. Jednak niektóre elementy nie są jeszcze zakończone. Po rozpoczęciu prac budowlanych, budowniczy opuszczają pracę, kiedy im to odpowiada. Zarząd powinien był uwzględnić to przed zaproszeniem Hadhrat Khalifatul Masih.

Niechaj Bóg wynagrodzi tych, którzy dokonali poświęceń finansowych lub brali jakikolwiek udziału w budowie meczetu! Jest to piękny meczet i lokalni mieszkańcy również doceniają jego estetykę. Dwa dni temu przedstawiciele gazety i radia odwiedzili to miejsce i powiedzieli, że jest to piękny meczet, który wzbogacił piękno okolicy. Poniżej przedstawione są przykłady ducha ofiary pokazanego przez dorosłych i dzieci.

Jedenastoletnia dziewczynka dała kilkaset koron i powiedziała, że oszczędzała swoje kieszonkowe od dłuższego już czasu. Inna dziesięcio lub   dwunastoletnia letnia dziewczynka ofiarowała 500 koron. Powiedziała, że ​​miała dwie papugi, które sprzedała w celu uzyskania pieniędzy na budowę meczetu. Dzieci, w tych krajach, bardzo chętnie trzymają zwierzęta, ale ta dziewczynka Ahmadi dała pierwszeństwo domu Bożemu ponad ziemskie kwestie. Zaiste, poprawną preferencją jest poszukiwanie zadowolenia Boga, co dzieci Ahmadi rozumieją. Posiadają, od samego początku wgląd na to, że Prorok (saw) powiedział, że osoba, która bierze udział w budowie meczetu, buduje, dla siebie, dom w raju. Prorok (saw) powiedział również, że meczety są najlepszą częścią miast i dodał również, aby budować meczety wśród plemion. Dlatego też staramy się budować meczety wszędzie. Dziennikarze często pytają o cel budowania meczetów w ich okolicy i odpowiedź im udzielana jest taka, że budujemy meczety, aby Ahmadi mogli gromadzić się i wielbić Boga.

Młoda kobieta wykonywała I’tikaf i oddała swoją biżuterię na cele meczetu. Biżuteria tej niebyło wiele, ale było wszystko, co miała. Poprosiła, aby nie powiadamiać o tym jej rodziców, ponieważ to oni obdarzyli ją tą biżuterią. Inna młoda kobieta, będąca Łaqfe Nau, napisała list do swego ojca i umieścił go pod poduszką wraz ze swą biżuterią i jej kieszonkowym. Napisała, że nie posiada nic poza tym, co mogłaby oddać w sprawie Boga. Nowo zamężne, młode kobiety, które były jeszcze w fazie cieszenia się noszeniem swej biżuterii, oddały ją całą na budowę meczetu. Panie, których mężowie obiecali i ofiarowali swoje składki, również ofiarowały swoją biżuterię i oszczędności. Dwie kobiety nie miały nic do zaoferowania, ale posiadały nieruchomość w Pakistanie, którą otrzymały od swego ojca. Sprzedały ją, a dochód z tego przeznaczyły na budowę meczetu. Pewien Khadim obiecał dużą sumę pieniędzy w imieniu swoim i swojej żony. Niestety rozwiedli się. Gdy nawiązano kontakt w sprawie płatności, ojciec Khadim powiedział, że skoro rozwiedli się to żona zapłaci swoja część oddzielnie. Jednak Khadim odpowiedział, że skoro to on podjął się tego zobowiązania to chciałby je wypełnić. Są ludzie, którzy nie wywiązują się ze swych obowiązków wobec kobiet i są też tacy, którzy, jak tu wspomniano, pomimo separacji, wypełniają swoje zobowiązania. Prawdę mówiąc to właśnie te osoby godne są miana prawdziwych wierzących. Khadim ten był zatrudniony tylko na pół etatu, ale gdy zaapelowano o zwiększenie obietnic to zobowiązał się on do ofiarowania 1 miliona koron (pierwotnie oferował on 100000 koron). W następnym tygodniu dokonał wpłaty 50 000 koron. Na pytanie, jak udało mu się tego dokonać, wyjaśnił, że sprzedał swój samochód i dołożył trochę ze swych oszczędności. Później, nie tylko został obdarzony stałą pracą, ale również był w stanie zakupić lepszy samochód. Taki duch poświęcenia można zaobserwować wśród Ahmadi w różnych częściach świata!

Projekt budowy meczetu po raz pierwszy rozpoczął się w 1999 roku, kiedy Ahsan Ullah Sahib nabył ziemię i podarował ją Dżama’at. Teren budowli położony jest w pobliżu ruchliwej autostrady i nasz piękny meczet widoczny jest z daleka. Niechaj Bóg dopomoże każdemu Ahmadi wypełniać ich obowiązki po wybudowaniu meczetu i niechaj meczet ten, poprzez wysiłki Tabligh, będzie zawsze źródłem rozprzestrzeniania Jedności Boga i prawdziwego piękna nauk islamu.

Kompleks meczetu położony jest na 2000 metrach kwadratowych i składa się z pięciu dużych budynków. Jest tam meczet oraz hala sportowa. Meczet ten posiada dwie sale modlitewne – jedną dla mężczyzn i drugą dla kobiet. Niektórzy ludzie wnoszą zastrzeżenia, że w islamie kobiety nie są umieszczane w tym samym budynku, więc tutaj jest dla nich odpowiedź. Sale dla pań i dla panów są w tym samym budynku oraz są dokładnie tej samej wielkości. Obydwie sale pomieścić mogą 500 wiernych, podczas gdy sala sportowa może pomieścić 700 wiernych. Tak więc łącznie może odprawiać tutaj swój Salat 1700 osób.

Z powodu obecności wielu gości, meczet ten był dziś zapełniony, ale biorąc pod uwagę codzienne użytkowanie, to nawet, jeśli cały szwedzki Dżama’at zabierze się tutaj, to wypełni ten meczet tylko do połowy. Jest to odpowiedzialnością szwedzkich Ahmadi, aby zwiększyć rozmiar tutejszego Dżama’at i rozwiać przesąd rodzimych Szwedów dotyczący islamu oraz przywieść ich do Jedności Boga. Jest to prawem Szwedów zrodzonym z naszej sympatii do nich oraz ze względu na to, że nas zaakceptowali, abyśmy odpłacili im się w doskonały sposób, którym może być przyciągnięcie ich do Boga. Nasze powinności wobec tego meczetu zostaną wykonane, kiedy będzie wypełniony jak największą liczą Ahmadi.

Obiecany Mesjasz (as) powiedział:

„ W tym czasie nasz Dżama’at jest w wielkiej potrzebie meczetów. Meczety są domami Boga. Gdy nasz meczet budowany jest na wsi lub w mieście, należy uznać, że został wylany fundament postępu Dżama’at. Jeśli istnieje wieś lub miasto, w którym nie ma żadnych lub jest tylko kilku muzułmanów i istnieje tam zapotrzebowanie na rozwój islamu, to w miejscu tym należy zbudować meczet. Bóg Sam przyciągnie muzułmanów do niego. Jest to jednak uzależnione od powodu budowy meczetu- powinno być to uczynione tylko dla Allaha. Bóg go pobłogosławi, jeśli w zamiarach ludzi nie było złych elementów. Dżama’at powinien mieć swój własny meczet z imamem z Dżama’at, który mógłby przedstawiać kazania, etc. a ludzie z Dżama’at powinni zbierać się w meczecie, aby zaoferować modlitwy zbiorowe. Istnieje wielkie błogosławieństwo w kongregacji i w zgodzie. Dyspersja powoduje niezgodę, a teraz jest czas, aby utrzymać jedność oraz zgodę i zignorować trywialne sprawy, które mogą być przyczyną niezgody.” (Malfudhat, t. 7, s. 119-120)

Podjęliśmy bai’at z rąk Obiecanego Mesjasza (as). Dlatego powinniśmy nauczyć się z błędów tych, którzy nie tylko zapomnieli nauki islamu, ale także przedstawili szkodliwe innowacje. Nie mówiąc już o tym, że zapomnieli o wartościach islamu, ale zapomnieli również o wartościach moralnych. Aby zabezpieczyć się przed tym i nie zostać uwikłanymi w kwestie osobowości, powinniśmy szukać zadowolenia Boga w taki sposób, jakiego nas On nauczył.

Obiecany Mesjasz (as) powiedział:

„Modlitwa zbiorowa jest bardziej godna chwały, ponieważ tworzy jedność. W celu dalszego wspierania tej jedności szczegółowe wskazówki i porady rozciągają do tego stopnia, że ​​mówią nam nawet, że w czasie Salat stopy powinny być wyrównane, a rzędy proste i ludzie powinny stać dosłownie ramię w ramię. Znaczenie tego jest takie, że podążają za jedną osobą i duchowe światło przenika się z jednego człowieka na drugiego oraz zanikają różnice, które rodzą egocentryzm i egoizm.

Należy o tym bardzo dobrze pamiętać, że człowiek ma zdolność do absorbowania duchowego światła innego człowieka. To dla tego celu nakazane jest oferowanie codziennej modlitwy w miejscowym meczecie i oferowanie cotygodniowej modlitwy w głównym meczecie miasta, a następnie zbieranie się raz w roku na Salat Iid . Wszyscy muzułmanie zamieszkujący ziemię zbierają się także, raz w roku, w Domu Boga (Ka’ba). Cel wszystkich tych przykazań jest taki sam; jedność.” (Malfudhat, t. 8, s. 247-248)

Obiecany Mesjasz (as) powiedział:

„Prawdziwe piękno meczetów nie leży w budynkach, ale w wiernych, którzy oferują szczere modlitwy. Skądinąd tak wiele meczetów stoi opuszczonych. Meczet Proroka (saw) był malutki, a jego dach wykonany był z liści palmowych i kiedy padał deszcz, dach ten przeciekał. Zachwyt meczetów leży w jego wiernych. Ludzie materialni zbudowali meczet w czasie życia Proroka (saw), ale został zniszczony na polecenie Wszechmogącego Boga. Meczet ten nazwano Masdżid Zarrar, co oznacza coś szkodliwego. Meczet został zrównany z ziemią. Jest nakazane, aby meczety budowane były z powodu prawości.” (Malfudhat, t. 8, str. 170)

W celu osiągnięcia przyjemności Boga powinniśmy mieć świadomość, że po osiągnięciu jakiegokolwiek celu nie zaniedbujemy podstawowego celu. Prawdziwa praca rozpocznie się po wybudowaniu tego meczetu i jest to coś, o czym każdy Ahmadi w Szwecji powinien pamiętać. Zawsze miejmy na uwadze przykazanie I stworzyłem jinn i ludzi, po to tylko, by Mnie czcili. (51:57) Nasze obowiązki wobec kultu Bożego najlepiej wypełniamy poprzez wypełnienie meczetów. Hadis relacjonuje, że ​​modlitwa zbiorowa jest 25 razy bardziej chwalebna niż modlitwa oferowana w domu lub na rynku. A to, dlatego, że gdy człowiek wykonuje ablucje prawidłowo i idzie do meczetu wyłącznie w celu zaoferowania modlitwy, to każdy jego krok podnosi go wyżej w hierarchii, a jego grzech jest usuwany z każdym następnym krokiem. Tak długo, jak człowiek jest na dywaniku do modlitwy, aniołowie zsyłają na niego ​​błogosławieństwa. Uważa się, że człowiek jest w stanie modlitwy tak długo, jak czeka na nią.

Innym hadis mówi, że dla ​​osoby, która idzie do meczetu rano i wieczorem, Bóg czyni przygotowania w Raju.

Dziękczynienie za budowę nowego meczetu w Szwecji powinno być wykonywane poprzez rozwinięcie, bardziej niż kiedykolwiek, wzajemnej miłości. Teraz, kiedy został wybudowany meczet, powinniśmy zademonstrować lepsze modele nauk islamu. Jak powiedział Obiecany Mesjasz (as), meczety są źródłem czynienia ludzi muzułmanami. Jeśli nasze praktyki nie będą zgodne z islamem i nie będziemy nieśli jego przesłania innym, to ludzie będą przyciągnięci tylko do jasnej kopuły meczetu, którą można zauważyć z daleka, ale będzie to tylko w zewnętrznym, fizycznym sensie. Natomiast prawdziwa atrakcja istnieje tylko w pięknie duchowym. Ofiary uczynione na budowę meczetów są godne uwagi, zwłaszcza te wykonane przez dzieci i młodzież. Jednak, faza ciągłej ofiary właśnie się rozpoczęła w wyniku, czego fizyczne piękno meczetu musi być przenoszone na piękno duchowe. Jest to ogromne zadanie, które wymaga kontynuacji. Każdy Ahmadi powinien zobowiązać się do kontynuowania utrzymywania tego duchowego piękna.

Pierwszy werset Koranu zarecytowany na początku kazania stwierdza, że ​​tylko ci, którzy wierzą w Boga są godni utrzymywania meczetów. Zatem celem budowania meczetów jest wiara w Boga i wiara ta jest doskonalona, kiedy człowiek chroni się wszystkimi sposobami przed szirk (łączenie partnerów z Bogiem) i uważa tylko Boga za Dawcę wszystkiego. Ponadto istnieje wiara w życie ostateczne. Jednakże, nawet, jeśli człowiek zastanowi się tylko nad jednym aspektem tego przekonania, a mianowicie, że życie ​​ostatecznego jest lepsze niż życie doczesne, to zamiast podejmować starania w sprawach doczesnych, będzie działać w kierunku stania się odbiorcą nagrody życia ostatecznego. Bóg mówi: (…)I z pewnością mieszkanie Życia Przyszłego jest lepsze dla tych, którzy są sprawiedliwi.(…) (06:33) Jednym, ze zgodnych z tym aktów, które ​​prawdziwie wierzący czyni, jest budowanie meczetu, ale utrzymanie oraz zapełnienie tego meczetu związane z prawością, a Obiecany Mesjasz (as) powiedział o prawości:

„Aby stać się prawym człowiekiem, ważne jest, aby po zdecydowanej rezygnacji z podstawowych grzechów jak nierząd, kradzież, uzurpowanie praw innych, obłuda, egoizm, pogarda i skąpstwo, człowiek unikał podstawowej/bazowej moralności, a wręcz przeciwnie – rozwijał w sobie wysokie morały. Powinien traktować ludzi z uprzejmością, grzecznością i współczuciem, okazywać prawdziwą lojalność i szczerość wobec Wszechmogącego Boga oraz szukać chwalebnej pozycji służenia innym. Postępując tak człowiek zyskuje miano prawego. Ludzie, którzy posiadają wszystkie te atrybuty są prawdziwie prawi. Oznacza to, że jeśli dana osoba posiada tylko jeden z tych atrybutów nie będzie nazwana prawą. Nie może być prawą chyba, że posiądzie w sobie wszystkie wysokie morale.”

Zaiste nasze obowiązki wzrastają i w celu wywiązania się z tych powstałych w związku z tym nowym meczetem, potrzebna będzie rewolucyjna zmiana.

Wersety zarecytowane na początku zwracają również uwagę na zakat i na wywiązywanie się z obowiązków wobec osób pokrzywdzonych. Nikt inny jak tylko Ahmadi posiada prawdziwy wgląd w kwestie poświęcenia finansowego. Koran zwraca uwagę na zakat. Niektórzy mówią, że Dżama’at nie skupia się na zakat, ale robi to wobec innych czanda. Wielokrotnie zwraca się uwagę tych, dla których jest on obowiązkowy, na zakat. Hadhrat Khalifatul Masih mówił na ten temat również w swoich piątkowych kazaniach. Zakat ma wielki związek z systemem Kalifatu. W Koranie, w wersetach następujących po wersetach o Kalifacie, znanych jako Ayat Istakhlaf (24:56), zwraca się uwagę na przestrzeganie modlitwy i zakatZakat nie jest obowiązkowy dla wszystkich. Ma on swoje warunki i regulamin. Zakat nie pokryłby wszystkich wydatków Dżama’at, dlatego ważne jest również regularne płacenie czanda i czanda Łasijjat. Zaiste, Obiecany Mesjasz (as) ustanowił system miesięcznej czanda.

Tak czy inaczej, wraz z budową meczetu powiększyły się nasze obowiązki i należy zwrócić uwagę, aby się z nich wywiązać. Można to osiągnąć poprzez kucie więzi z Bogiem i poprzez bycie świadomym życia przyszłego oraz poprzez podniesienie poziomu prawości. Możemy to spełnić poprzez czynienie wysiłków w osiągnięciu przyjemności Boga, poprzez modlitwę oraz służbę ludzkości.

Religia miała posiadać godność przyniesioną poprzez Obiecanego Mesjasza (as) i zaiste tak też jest, gdyż Bóg wysłał go w tym wieku, jako prawdziwego wyznawcę Proroka (saw) w celu przywrócenia wiarygodności islamu. Celem jego przyjścia było ukazanie światu piękna islamu.

Drugi werset zarecytowany na początku kazania wspomina, że ​​gdy Bóg udziela godności to pociąga to za sobą przestrzeganie modlitwy, płacenie zakat, nakazywanie dobra i zakazywanie zła. Godność w obecnym wieku miała zostać udzielona poprzez Obiecanego Mesjasza (as). System Kalifatu miał być utworzony na jego mocy i tak się stało. Dzisiaj sam Kalifat Społeczności Ahmadiyya rozprzestrzenia na świecie poprawne nauki islamu, buduje meczety dla odmawiania modlitwy (a nie dla rozprzestrzenia się zła), które tworzą szacunek, honor i siłę dla islamu. Jest to ogromną odpowiedzialnością dla każdego Ahmadi, aby zastanowić się nad tym. Podczas wywiązywania się z naszych obietnic, starać się kształtować nasze myśli zgodnie z poszukiwaniem przyjemności Boga. W związku z tym wersetem należy pamiętać, że ​​gdy prawdziwe sługi Boga szukają od Niego pomocy, to otrzymują ją. Poświęcają wszystkie swoje zdolności i mocne strony dla dobra ludzkości, a także spełniają swoje obowiązki wobec Boga. Boją się Boga, rozwijają się w wierze i spędzają życie w prawości oraz mówią innym, aby czynili dobro i powstrzymują ich od czynienia zła.

Niechaj Bóg sprawi abyśmy zrozumieli wszystkie te sprawy, abyśmy wywiązywali się z obowiązków wobec Boga, a także rozwinęli się we wzajemnej miłości. Bądźmy również zdolni do wypełniania naszych obowiązków wobec meczetów, a także w kwestiach Tabligh. Tak jak posiadamy pasję do poświęceń finansowych, tak przyjmijmy teraz nieustanną pasję do rozwoju duchowego, dzięki czemu będziemy w stanie spełnić nasze obietnice, które daliśmy prawdziwemu wyznawcy Proroka (saw).

Udostępnij