Pojam džihada - Obećani Mesija je došao okonačati rat
U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija
džihad, Jihad, pojam džihada, Obećani Mesija, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad

Obećani Mesija je došao okonačati rat

Već sam napisao knjige na urdu, perzijskom i arapskom jeziku, u kojem sam dokazao da je popularna percepcija džihada koja prevladava među mnogim muslimanima, poput iščekivanja krvožednog Imama i čuvanja mržnje prema ostalima, ništa više od lažne predstave koju promiču kratkovidni klerici. Islam, nasuprot, ne dopušta nasilje u religiji, osim u slučaju obrambenog rata, ratova koji se vode protiv ugnjetavača, ili ratova kojima je cilj podržavanje slobode. Potreba za obrambenim ratom se javlja samo u slučaju kada neprijateljska agresija predstavlja izravnu prijetnju po život. Osim te tri vrste džihada koje dopušta šerijat – islamski zakon, nijedan drugi oblik rata u ime religije nije dopušten. (Masih Hindustan Mein, Ruhani Khaza u: 15. svesku, str. 4-5, 1908.)

Obećani Mesija se neće boriti protiv nevjernika mačem

Uobičajena doktrina koju neki promiču, da će se Obećani Mesija spustiti s neba i boriti s nevjernicima, te da neće prihvatiti glavarinu (tj. Jizyah; Džizju) i da će ponuditi samo izbor smrti ili prelaska na islam, krajnje je pogrešna. Ona je puna svih vrsta greški i nerazumijevanja, i u potpunosti se protivi onome što piše u Časnom Kur’anu, a kao takva može biti samo osmišljena od varalica. (Nurul-Haqq, Ruhani Khaza u: 8. svesku, str. 67, 1894.)

Islam se širi zbog svojih unutarnjih kvaliteta

Nijedan istinski musliman ne vjeruje da bi se islam trebao širiti mačem. Islam se uvijek širio zbog svojih unutarnjih kvaliteta. Oni, koji se nazivaju muslimanima, a traže da se islam širi mačem, nisu svjesni njegovih unutarnjih kvaliteta i njihovo ponašanje je nalik ponašanju divljih zvjeri.(Tiryaqul-Qulub, Ruhani Khaza u: 15. svesku, str. 167, fusnota, 1902.)

Časni Kur’an jasno zabranjuje korištenje sile u širenju vjere i upućuje na širenje vjere unutarnjom ljepotom islama i dobrim primjerima koje pružaju muslimani. Nemojte se zavarati mišlju da je muslimanima u počecima dana naredba da se prime mača. Tog mača se nisu primili zbog širenja vjere, već zbog samoobrane od neprijatelja islama i u svrhu uspostavljanja mira i sigurnosti. To nije bio dio plana pribjegavanju upotrebe sile u vjerskim pitanjima.(Sitarah Qaisariyyah, Ruhani Khaza u: 15. svesku, str. 120-121, 1889.)

Obećani Mesija je došao okonačati rat

Doktrina džihada, kako je razumiju i promiču muslimanski vođe ovog doba, koje nazivaju maulavi (mule), krajnje je pogrešna. Ona ne može voditi ničem drugom osim tome da obične ljude, svojim vatrenim propovijedima, pretvaraju u divlje zvijeri i time ih uskraćuju za sve pozitivne kvalitete koje krase ljudska bića; i tako se to i zbilo! Siguran sam da je breme grijeha onih koji su ubijali iz neznanja, ali pod utjecajem takvih propovijedi, i koji nisu svjesni razloga zbog kojih je islam morao boriti u svojim ranijim fazama, na leđima tih mula koji tajno nastavljaju širiti te opasne doktrine koje rezultiraju ničim drugim osim užasnim gubicima života…

Zapisano je da će, kada se pojavi Obećani Mesija, džihad mačem i svi ostali oblici nasilja i borbe za religiju prestati, jer se on neće latiti mača ili bilo kojeg drugog oružja. Njegov jedini instrument će biti molitva, a njegovo jedino oružje će biti čvrsta volja. On će postaviti temelje mira, i zajedno će okupiti i ovce i lavove. Njegovo doba će biti doba mira, prijaznosti i ljudske prisnosti. Zašto ti ljudi ne promisle o činjenici da je prije trinaest stoljeća Časni Poslanik (neka mu je mir i blagoslov Allahov) rekao o Obećanom Mesiji: On će stati na kraj ratovima. (Government Angrezi Aur Jihad, Ruhani Khaza, svezak 17, str. 7-8, 1900.)

Prijatelji! Napustite sada misao da „džihad“ predstavlja ratovanje;Sada je zabranjeno da se ide u rat zbog religije.Mesija koji je vjerski vođa religije je došao;Sada je došao kraj svim ratovima koji se vode u ime religije.Božje svjetlo se spušta s nebesa;Sada je uzaludno izdati ukaz za rat i borbu.Muhamed (neka mu je mir i blagoslovi Allahovi) – Odabrani Poslanik – je jasno izjavio da;kada dođe do Adventa (Drugog Dolaska) Isusa Krista, on će stati na kraj svakom nasilju.(Tuhfa-e-Golarhviyyah, Ruhani Khaza u: svesku, str. 77, 1902.)

Dragi moji! Način na koji biste trebali podržati svoju religiju je značajno drukčiji!Nije u tome da povlačite oružje čim se netko ne slaže s vama!Zašto bi bilo potrebno posezati za oružjem ako želite podržati svoju vjeru;Ono što nastaje na krvoproliću ne može biti vjera.(Tiryaqul-Qulub, Ruhani Khaza u: 15. svesku, str. 132, 1902.)

Povezan: