Pravi musliman je onaj iz čijeg su jezika i djela drugi u sigurnosti
U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Pravi musliman je onaj iz čijeg su jezika i djela drugi u sigurnosti

Islam znači mir religija mira

Islam – kako reagirati na uvredu i provokaciju

 “Pravi musliman je onaj iz čijeg su jezika i djela drugi u sigurnosti “, rekao je  Poslanik Muhammed (s.a.v.s.)

Uzimajući u obzir naš posljednji razgovor i jasno stavljajući do znanja da je islam protiv bilo koje vrste terorizma, želio bih danas razgovarati o učenjima islama o tome kako izraziti svoje osjećaje, ljubav i suosjećanje prema Svemogućem Bogu i njegovom stvaranju i djelovanju u doba nevolje, tuge ili provokacija.

Šta se smatra jednim od najvećih grijeha u islamu? Možda ne znate, ali zapravo je to idolopoklonstvo kada ljudi tretiraju neke druge osobe, predmete ili pojave kao  Bogove i stavljaju ih ispred Jednoga Boga. Isto kao prva zapovijed na Mojsijevom popisu zapovijedi kaže – “Nemoj imati drugih bogova osim mene”. Ali islam ide dalje i dodaje mu vrlo važnu osobinu što je u Časnom Kur’anu navedeno u 6. poglavlju ajeta 108:

„I ne psujte one koje oni pozivaju mimo Allaha, da ne bi oni, iz neprijateljstva, psovali Allaha u neznanju. Ovako smo svakom narodu Mi pokazali kako su lijepa  njihova djela. Oni će doći pred Svevišnjeg i On će im ukazati na ono što su radili“.

Tako Bog kaže. Štovanje više Bogova smatra se velikim grijehom za vjernika, a to se ne mora odnosi na osobe raznih drugih vjera ili svjetonazora, jer imaju svoju perspektivu. Bog kaže da je samo Njegova odgovornost brinuti se o tim ljudima. Nadalje, Mi ne smijemo sramotiti njihove lažne Bogove jer bi to dovelo do poremećaja u društvu jer bi oni zauzvrat optuživali  Jedinog Boga. Rezultat toga bio bi metež i nasilje.

Iste misli dijeli Wolfgang Benz, povjesničar i bivši voditelj istraživačkog centra o antisemitizmu u Berlinu u nedavnoj raspravi:

“Ako znam da će ljudi smatrati da su im osjećaji povrijeđeni i da će to rezultirati nasiljem, pitam se je li to uopće potrebno? Sloboda govora je pripadajuće pravo, “ali prisiljava li [sloboda govora] vrijeđanje osjećaja drugih, čak i ako imate pravo na to? Kritički osvrt na islam moguć je bez vrijeđanja“, rekao je Benz. [1]

Islam garantira slobodu mišljenja i izražavanja, ali uči da svaka sloboda i pravo također imaju određene odgovornosti. Stoga bi trebale postojati određene mjere predostrožnosti u pogledu prava na slobodu. Ne treba zanemariti niti napadati prava drugih u ime slobode. Univerzalno je načelo da sloboda samoodređenja ima određene granice; ta su ograničenja tamo gdje započinje krug tuđih prava.

Zbog toga Časni Kur’an potiče da, čak i ako sretnete nekoga drugog mišljenja, ipak trebate tu osobu pozdraviti s mirom. [2]

U islamu uopće nema svjetovne kazne za djela bogohuljenja. Ne postoji niti jedan ajet Časnog Kur’ana niti bilo koji incident iz čitavog života Časnog Poslanika Muhammeda (sa.v.s.) koji pokazuje bilo kakvu fizičku reakciju ili kaznu za osobu zbog njenih bogohulnih djela. Suprotno tome, Časni Kur’an predstavlja prethodne poslanike i njihove sljedbenike kao primjere, jer su i oni bili meta provokacija i uvreda – ali njihov jedini odgovor bio je očitovanje visokih standarda strpljenja.

“A poslanici su uistinu bili odbijani prije tebe; ali su ostali strpljivi zbog toga što su bili odbijani i proganjani, dok im nije stigla Naša pomoć. “ [3]

Sada, na primjer, pogledajmo kako je Časni Poslanik Muhammed (s.a.v.s.) reagirao ne samo na verbalnu provokaciju, već i na fizičko nasilje.

Muslimani su itekako svjesni ovog incidenta koji se dogodio u gradu Ta’if. Časni Poslanik (s.a.v.s.) je otišao u Ta’if da im prenese poruku Jednog Boga. Narod Ta’ifa ne samo da je odbacio njegovo propovijedanje već ga je nasilno napao. Bacali su na njega kamenje dok je napuštao grad. Bio je teško ozlijeđen dok mu je krv liptala i  sakupljala se u sandale. Nakon što se malo odmaknuo od te razularene gomile,  anđeo mu je prišao i pitao ga želi li da cijeli grad bude srušen zbog njihovog nasilja nad njim. Časni Poslanik (s.a.v.s.) je odgovorio da ne želi njihovo uništenje, već se nada da će Božjom milošću, ako ne oni, možda njihova djeca biti usmjerena prema islamu. [4]

Ovo plemenito ponašanje koje odražava visokokarakternu osobu razlog su zašto je u Kur’anu napisano: „A Mi tebe nismo poslali drugačije nego kao milost svim svjetovima[5]

Imajući ovo na umu, sljedeći stih ima golemo značenje:

“I obožavajte Allaha i nemojte Mu nikakvog drugog pripisivati, i činite dobročinstvo roditeljima, i bližoj rodbini, i siročadi, i siromašnima, i susjedima i onima koji su vam rodbina, i onima koji vam nisu rodbina, prijateljima, putnicima i onima koji su vam ‘desna ruka’.  Alah ne voli ohole i hvalisave ”[6]

Islam jasno zapovijeda da je odgovornost muslimana da brine ne samo o svojoj rodbini i prijateljima, već i o svim ljudima na svijetu i u društvu. Volio bih da ne samo muslimani već i svi građani slijede ove principe koje su objašnjene u islamu. Uvjeren sam da nitko ne može postići duševni mir dok ga oduzima drugima. Da bi se održalo skladno društvo, iako mogu postojati različita mišljenja, moraju se uzeti u obzir osjećaji drugih.

Imajući na umu sva ova učenja, lakše je razumjeti ono što rabin Schlomo Hofmeister iz Beča pokušava objasniti:

„Služio [terorist] se religijom kako bi opravdao svoj postupak, ali sama religija nema nikakve veze s napadom“ [7]

Pa da zaključim još jednom riječima riječima svjetskog duhovnog poglavara muslimanske zajednice Ahmadija, Hazrete Mirze Masroora Ahmada (a.b.a):

“Naša religija ne dopušta terorizam ili ekstremizam ni pod kojim okolnostima, a svatko tko tvrdi da se treba suprotno ponašati taj radi protiv učenja Časnog Kur’ana i suprotno plemenitom karakteru Svetog Poslanika islama (sallallahu alejhi va sellam).”

Povezan:


[1] https://www.migazin.de/2020/11/10/historiker-benz-mohammed-karikaturen-muss-man-nicht-zeigen/
[2] Časni Kur’an, 25:64
[3] Časni Qur’an, 6:35
[4] Sahih al-Bukhari, 3231
[5] Časni Kur’an, 21:108
[6] Časni Kur’an, 4:37
[7] https://www.juedische-allgemeine.de/juedische-welt/die-religion-hat-nichts-mit-dem-anschlag-zu-tun/