Biblija i istinitost Obećanog Mesije (a.s.) – II. Dio
U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Biblija i istinitost Obećanog Mesije (a.s.) – II. Dio

M Adam Ahmad, Al-Hakam

Link za prvi dio

Još jedna tvrdnja koju su kršćani iznijeli protiv osnivača Ahmadija Džemata i Obećanog Mesije, hazreti Mirze Ghulama Ahmada, mir s njim, jest da je istaknuto kako će veliki broj ljudi diljem svijeta odmah prihvatiti Mesiju posljednjih dana kada bi on sišao s Nebesa. Međutim, ovaj opis prihvaćanja drugog Mesije protivi se onome što propovijeda Biblija jer je Isusa.s. jasno predvidio upravo suprotno. Isus je rekao:

„Kažem vam [učenicima] da je Ilija već došao, ali ga nisu prepoznali, nego su mu učinili što su htjeli. Tako će i sin čovječji [Mesija] patiti od njihovih ruku.’”[i]

Gornji stih iz Biblije pokazuje da će Mesija posljednjih dana također isprva patiti jer ga ljudi nisu htjeli prihvatiti kao što nisu prihvatili Ivana Krstitelja koji je došao kao utjelovljenje Ilije. Iznosili bi isti izgovor koji su govorili u Isusovo vrijeme i progonili bi ga.

Ako netko prigovori da se ovaj stih konkretno odnosi na Isusovu muku, onda je to doista istina. Mi, sljedbenici Obećanog Mesije vjerujemo da je i on bio utjelovljenje kao i Isus, tako da mu je isto bilo isto suđeno.

Obećani Mesijaa.s.  je rekao:

“Uistinu, zapamtite da su Božja obećanja istinita. U skladu sa svojim obećanjem, On je svijetu poslao opomene i dok ga svijet nije prihvatio, Svemogući Bog će ga sigurno prihvatiti i pokazati njegovu istinitost prema neizmjerno snažnim napadima“.

“Zaista vam kažem da sam se u skladu s obećanjem Boga Svemogućeg pojavio kao Obećani Mesija; prihvati ako hoćeš ili me odbij ako hoćeš. Ali zapamtite, vaše poricanje neće značiti ništa. Sve što je Bog želio doista će se dogoditi, jer mi je Svemogući Bog već objavio, kao što je zabilježeno u  Barahin-e-Ahmadiyya :

صَدَقَ اللهُ وَ رَسُوْلَهٗ وَ كَانَ وَعْدًا مَفْعُوْلًا

“’Proročanstvo Allaha i Njegovog Poslanika se ispunilo u svoje propisno određeno vrijeme i što god je Bog htio moralo se dogoditi.’”[ii]

Biblija

Iako se Obećani Mesijaa.s. suočavao s velikim protivljenjem u svom životu, a njegova zajednica i danas nosi breme proganjanja, njegova božanska misija nastavlja se širiti baš poput Isusovih sljedbenika.

Sadašnji poglavar globalne Ahmadija muslimanske zajednice, hazreti Mirza Masroor Ahmad, Khalifatul Mesih V, neka mu Allah bude Pomoćnik, rekao je:

“Kada se miljenici Božji suoče s poteškoćama u Njegovo ime, prijestupi takvih zločinaca nastavljaju se povećavati. Kada se Časni Poslaniks.a.v.s. suočio s protivljenjem, Svemogući Allah mu je također rekao da je takvo protivljenje djelo zločinaca. Protivnici vjere uvijek se svim silama trude suprotstaviti poruci proroka, stvaraju prepreke u njegovom radu, muče njegove sljedbenike nedaćama; ali ta protivljenja, ove poteškoće, ti napadi nikada ne omogućuju protivnicima da budu uspješni. Na kraju su proroci ti koji pobjeđuju, a protivnici postaju meta Božjeg gnjeva.”[iii]

Biblija također daje sasvim drugačiji pogled na način na koji će se Mesija pojaviti u posljednjim danima. Umjesto da se s velikom pompom spusti s neba, u Bibliji piše da bi se Mesija pojavio poput lopova u gluho doba noći. Kaže:

“Budijte, dakle, jer ne znate dana u koji će doći vaš gospodar. Ali shvatite ovo: da je vlasnik kuće znao u koje doba noći dolazi lopov, bdio bi i ne bi dopustio da mu se provali u kuću. Iz tog razloga i vi budite spremni, jer će Sin čovječji [Mesija] doći u čas u koji se ne nadate.”[iv]

U drugoj knjizi piše:

„Jer vi ste potpuno svjesni da će dan Gospodnji doći kao lopov u noći.“[v]

Biblija nadalje kaže:

“Gospodin nije spor u ispunjavanju obećanja, kao što neki razumiju sporost, nego je strpljiv s vama, ne želeći da itko propadne, nego da svi dođu do pokajanja. Ali dan će Gospodnji doći poput lopova.”[vi]

Gornji stihovi jasno pokazuju da će se drugi Mesija pojaviti kao lopov zaogrnut Isusovim duhom i ljudi će ga isprva zanijekati jer se nije pojavio prema njihovim željama i očekivanjima.

Štoviše, u vezi sa stanjem ljudi u vrijeme drugog dolaska Mesije, Biblija kaže:

„Ali ovo shvatite: u posljednjim danima doći će strašna vremena. Jer ljudi će biti samoljubivi, hvalisavi, oholi, uvredljivi, neposlušni svojim roditeljima, nezahvalni, nesveti, bez ljubavi, ne opraštajući, klevetnici, bez samokontrole, brutalni, bez ljubavi prema dobru, izdajice, bezobzirni, umišljeni, ljubitelji užitaka, a ne ljubitelji Boga, koji imaju oblik pobožnosti, ali niječu njegovu moć. Okrenite se od takvih!“[vii]

Gornji stihovi sami po sebi objašnjavaju da će ljudi prije pojave drugog Mesije biti prepušteni svjetovnom luksuzu i sebičnim pothvatima. Stoga je nemoguće opravdati bilo kojim sredstvom logike ili razuma da bi u takvim okolnostima ljudi hrlili da prihvate Mesiju posljednjih dana odmah nakon njegove pojave.

Obećani Mesijaa.s. je rekao:

„Kada je Bog vidio svijet utonuo u jadno stanje i zemlju punu zloće, tiranije i bezakonja, poslao me s misijom propagiranja istine i reformiranja svijeta. Vrijeme je također bilo odgovarajuće, jer se 14. stoljeće brzo približavalo. Tada sam, pod božanskom zapovijedi, podigao svoj glas putem tiskanih najava i javnih govora objavljujući svima da sam ja onaj kojeg je Bog predodredio da me podigne početkom ovog stoljeća da obnovim religiju, tvrdeći da sam poslan s misijom da se ponovno uspostavi vjera koja je nestala s lica zemlje i da se cijelo čovječanstvo privuče natrag pobožnosti i pravednosti uz pomoć Božje vlastite ruke i da se reformiraju i uklone greške u vjerovanju i ponašanju.“

“Bilo mi je otkriveno kroz božansko otkrivenje nekoliko godina kasnije da je Mesija koji je bio obećan od najranijih vremena ovom narodu i da je posljednji Mahdi [reformator] koji je bio predodređen da se pojavi nakon propadanja islama i koji je trebao biti, dobio direktno vodstvo od Boga i koji je trebao ponovo osigurati duhovnu hranu, kao što je bilo unaprijed određeno i o kome je također dao radosnu vijest od strane Časnog Poslanika, neka je mir i blagoslov Allahov na njega, osobno prije 1300 godina, je nitko drugi nego ja.”[viii]

Biblija također rasvjetljuje stanje vjere prije dolaska Mesije posljednjih dana. Isusa.s. kaže:

“Kažem vam, on će odmah izvršiti pravdu u njihovu korist. Ipak, kad sin čovječji [Mesija] dođe, hoće li naći vjeru na zemlji?”[ix]

Ovo je svakako retoričko pitanje i stoga ga je Isusa.s. ostavio bez odgovora. Sadašnje stanje ljudi u svijetu pokazuje da su izgubili svu vjeru u Boga i ona se svakim danom smanjuje do točke izumiranja. Ova činjenica označava da ako je Božji odabranik uopće trebao doći, to je bilo njegovo vrijeme da se pojavi.

Obećani Mesijaa.s. je rekao:

“Neki neuki ljudi krivo zamišljaju da ja tvrdim da sam primatelj objave putem obmane. Uistinu, ovo je djelo Moćnog Boga, koji je stvorio nebesa i zemlju i svemir. Kad god vjera u Boga opadne, uzdigne se netko poput mene; Bog mu govori i očituje svoja čuda kroz njega sve dok ljudi ne shvate da Bog postoji. Otvoreno najavljujem da ako osoba, bilo Azijat ili Europljanin, dođe u moje društvo, uskoro će otkriti istinitost mojih izjava.”[x]

U jednom od svojih urdu dvostiha, Obećani Mesija kaže:

وقت تها وقتِ مسيحا نہ كسى اَور كا وقت

ميں نہ آتا تو كوئى اَور ہى آيا ہوتا

„Vrijeme je vrijeme Mesije i nije ničije drugo vrijeme -da nisam ja došao, došao bi netko drugi.“[xi]

Stoga je svijet sigurno izgubio istinsku vjeru prije povratka Mesije, hazreti Mirze Ghulama Ahmada. Došao je i vratio vjeru u Boga i udario temelje Ahmadija džemata koji vrši njegovu misiju.

Sadašnji nasljednik Obećanog Mesije hazreti Mirza Masroor Ahmada.b.a. nastavlja podsjećati ljude svijeta da za pronalaženje prave vjere na zemlji u ovim bezvjernim vremenima, čovjek mora prihvatiti Mesiju Posljednjih dana.

Povezan:


Završne bilješke:

[i] Matej, 17:11-12
[ii] Malfuzat  [engleski], tom 1, str. 213-14
[iii] Propovijed u petak, 21. svibnja 2010.
[iv] Matej 24:42-44
[v] 1. Solunjanima 5:2
[vi] Druga Petrova 3,9-10
[vii] 2. Timoteju 3,1-5
[viii] Tadhkiratush-Shahadatain , Ruhani Khazain, sv. 20, str. 3-4
[ix] Luka 18:8
[x] Suština islama , tom 4, str. 29-30;  Kitab-ul-Bariyyah , Ruhani Khazain, tom 13, str. 18
[xi] Durr-e-Sameen , str. 160