Biblija i istinitost Obećanog Mesije (a.s.) – I. Dio
U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Biblija i istinitost Obećanog Mesije (a.s.) – I. Dio

Obećani Mesija i Isus

M Adam Ahmad, Al Hakam

Časni Kur’an,  Sunet  i Hadisi Časnog Poslanikas.a.v.s.,  te većina islamske literature i izvora potvrđuju istinitost osnivača Ahmadija džamata, hazreti Mirze Ghulama Ahmada, Obećanog Mesije i Mehdija, mir neka je s njim.

Nastavljamo objavljivati članke o tome. Međutim, ova serija članaka nastojat će rasvijetliti istinitost Obećanog Mesijea.s. kroz Bibliju.

Protivnici Ahmadija džamata, posebice kršćani, iznose mnoge optužbe protiv mesijanstva Obećanog Mesije na temelju njihovih svetih knjiga, ali u isto vrijeme zanemaruju mnoge biblijske reference koje jasno dokazuju istinitost njegove tvrdnje.

Jedan od njihovih brojnih prigovora je da se Mesijaa.s. posljednjih dana, koji je po njihovom mišljenju Poslanik Isusa.s. treba sa svojim materijalnim tijelom spustiti direktno s neba. No, usporedimo li s hazreti Mirza Ghulam Ahmadoma.s.  koji je rođen ovdje, ne može biti Mesija ovoga doba.

Osim drugih uvjerljivih povijesnih dokaza koji dokazuju da prorok Isusa.s. nije  bio uzdignut na nebo sa svojim tijelom, niti je umro na križu za grijehe čovječanstva, nego je imao prirodnu smrt, Biblija također otvoreno podržava ovu činjenicu i dalje ističe da on sam ne bi došao kao Mesija nego bi se netko drugi pojavio u njegovom tijelu i duhu u Posljednjim danima.

Biblija, pozivajući se na činjenicu da se Isus u svom tijelu neće vidjeti nakon što je umro, kaže:

“[…] što odlazim k Ocu [Bogu] i više me [Isusa] ne vidite.”[i]

Na drugom mjestu, naznačujući da će u njegovo ime biti poslana druga osoba, piše:

Doista, kažem vam, odsada me nećete vidjeti dok ne reknete: Blagoslovljen Onaj koji dolazi u ime Gospodnje [Isusa]!«[ii]

Gore navedene izreke jasno potvrđuju da će Božji izabranik, osim Isusaa.s. doći u njegovo ime i biti Mesija posljednjih dana.

Zbog toga je Obećani Mesijaa.s.  rekao:

“Od čudesa koje mi je Bog podario, jedno je da sam nekoliko puta susreo Isusa Mesiju u stanju savršene budnosti koje se naziva [božanska] vizija. Razgovarao sam s njim i od njega sam utvrdio prirodu njegove stvarne tvrdnje i učenja. Glavna stvar, koja je vrijedna pažnje, jest da je Isus Mesija toliko zgrožen doktrinama pomirenja, Trojstva i sinovstva, kao da su to velike prijevare koje su napravljene protiv njega. Ovaj dokaz vizije nije bez potpore“.

“Čvrsto vjerujem da ako iskreni tražitelj istine dođe i ostane sa mnom neko vrijeme i poželi susresti hazreti Mesiha [Mesiju] u viziji, on će to moći učiniti zahvaljujući blagoslovima mojih dova i pažnje. On također može razgovarati s njim i dobiti njegovu potvrdu onoga što sam rekao, jer ja sam osoba u kojoj boravi duša Isusa, Mesije, kroz razmišljanje.”[iii]

Stihovi Biblije na temu uzašašća i drugog Ilijinog dolaska također podržavaju gornji stav o Obećanom Mesijia.s..

Što se tiče Ilijinog uzašašća, piše:

“Dok su oni [Ilija i Elizej] išli i razgovarali zajedno, odjednom su se pojavila ognjena kola s vatrenim konjima i razdvojila njih dvojicu, a Ilija se u vihoru popeo na nebo.”[iv]

Biblija, o drugom Ilijinom dolasku, kaže:

„Evo, ja [Bog] poslat ću vam Iliju proroka prije dolaska velikog i strašnog dana Gospodnjeg [Isusa]. I okrenut će srca očeva k njihovoj djeci, i srca djece k njihovim očevima.”[v]

Gore navedeni stihovi naveli su Židove da povjeruju u Ilijino tjelesno uzašašće na nebo i kao što kršćani očekuju fizički povratak Isusa na zemlju s neba kao Mesije posljednjih dana, Židovi su također čekali ispunjenje božanskog obećanja, tj. silaska Ilije s nebesa prije dolaska Isusa – Mesije. Međutim, Ilija je preminuo baš kao što je Isus umro prirodnom smrću tako da ga više nismo vidjeli i nije se pojavio.

S druge strane, proročanstvo o drugom Ilijinom dolasku ispunilo se u ime Ivana Krstitelja koji je došao kao Ilijin odraz.

Biblija kaže:

Upitaše ga [Isusa] učenici: »Što dakle pismoznanci govore da prije treba da dođe Ilija?«On [Isusa]  im odgovori: »Ilija će doduše doći i sve obnoviti. No velim vam: Ilija je već došao, ali ga ne upoznaše, već učiniše s njim što im se prohtjelo. Tako je i Sinu Čovječjemu trpjeti od njih.«Tada razumješe učenici da im to reče o Ivanu Krstitelju.[vi]

Gornji stihovi jasno pokazuju da se drugi Ilijin dolazak dogodio u osobi Ivana Krstitelja i da su Isusovi učenici od njega saznali za to. Međutim, kako je Isus predvidio, Židovi nisu vjerovali u Ivana Krstitelja, preteču Mesije, te su tako progonili Isusa jer je po njihovom mišljenju Ilija trebao tjelesno sići s nebesa prije pojave Isusa, Mesije.

S tim u vezi, Obećani Mesijaa.s. je  rekao:

“’Silazak’ ili ‘dolazak’ ne znači dolazak Mesije, sina Marijina; to je zapravo govorna figura koja označava dolazak nekoga tko nalikuje sinu Marije; i da se, u skladu s božanskim nagovještajem i otkrivenjem, odnosi na sadašnjeg pisca – moje vlastito skromno ja.

“Previše sam svjestan da čim se ovo moje gledište, koje se temelji na jasnom i određenom otkriću, objavi, mnoga neprijateljska pera će oživjeti i uslijedit će javni protest pun užasa i odbijanja […]

„Neka bude jasno, da se prema Bibliji, našim vlastitim knjigama Hadisa i drugim zapisima, samo za dva poslanika pretpostavlja da su fizički uznesena na nebesa. To su Ilija, također poznat kao Ilija, i Mesija, sin Merjemin, također poznat kao Isa ili Isus.

“Što se tiče oba ova proroka, neke knjige Starog i Novog zavjeta govore da su podignuti na nebesa i da će se vratiti na zemlju neko vrijeme u Posljednjim danima i da će ljudi zapravo svjedočiti njihovom spuštanju s neba. Hadis Časnog Poslanikas.a.v.s. također  sadrži riječi istog učinka.

“Što se tiče Ilije, čije je biblijsko ime također Ilija, evanđelja pozitivno izjavljuju da se proročanstvo o njegovom silasku s neba ispunilo rođenjem Jahje, ili Ivana, Zaharijina sina. Mesija, sin Marijin, nepogrešivo izjavljuje: ‘On je doista Ilija od kojeg se očekivalo da će doći. Odajte mu priznanje ako hoćete.’ [Matej 11:13-15 & 17:10-13]

“Kroz ovu arbitražu ni manje ni više osobe nego Božjeg proroka, slučaj Ilije, njegovo uzdizanje na nebo i naknadno spuštanje su učinkovito riješeni, a način i značenje ‘Drugog dolaska’ jasno je određeno. Ovo je, dakle, doktrina, u skladu s Evanđeljima, koju bi kršćani trebali jednoglasno prihvatiti, da se Ilija, čije se silazak čekao, u Mesijino vrijeme vratio s neba u osobi Ivana koji je rođen kao Zaharija, s temperamentom i osobinama Ilije.” [Elucidation of Objectives , str. 1-4 [engleski prijevod  Taudih-e-Marama ]]

Biblija također potvrđuje da će Mesija posljednjeg doba biti novo stvorenje, a time neće biti isti Isus iz Nazareta. Dakle, kaže:

„Isus im je rekao [svojim učenicima]: ‘Svima vam sa sigurnošću kažem, kada sin čovječji sjedne na svoje slavno prijestolje u obnovljenom stvorenju [Mesija posljednjih dana], vi koji ste me slijedili također ćete sjediti na dvanaest prijestolja, upravljajući dvanaest izraelskih plemena.” [Matej 19:28]

Gornji redak jasno označava da drugi Mesijin dolazak neće biti Isusovo staro ja, već novi oblik. To također tjera da vjerujemo da je Mesija ovog doba bio nitko drugi do Poslanik Ahmad jer  je bio obnovljeno stvorenje Svemogućeg Allaha.

Stoga se Mesija posljednjih dana nije trebao spustiti s nebesa ili neba, već se trebao pojaviti kao utjelovljenje Isusa iz Nazareta i posjedovati njegove atribute i kvalitete kao odraz.

Obećani Mesija kao što je vrlo prikladno sažeo gornju raspravu je rekao:

“Svi naši protivnici koji danas žive umrijet će i nitko od njih nikada neće vidjeti Isusa sina Marijina kako silazi s nebesa; tada će i njihova djeca koja su ostala nakon njih umrijeti i nitko od njih neće nikada vidjeti Isusa sina Marijina kako silazi s neba i tada će umrijeti i njihova treća generacija i ni oni neće vidjeti sina Marijina kako silazi s neba. Tada će Bog izazvati veliko zaprepaštenje u njihovim srcima, da je prošlo razdoblje kršćanske dominacije i da je svijet svjedočio velikoj promjeni, ali Marijin sin nije sišao s nebesa. Tada će, u strahu, mudri među njima napustiti ovo vjerovanje i neće proći tri stoljeća od sada kada će oni koji čekaju drugi dolazak Isusa sina Marijina, bilo da su muslimani ili kršćani, potpuno napustiti ovaj koncept. Tada će prevladati samo jedna religija nad cijelim svijetom i bit će samo jedan vjerski vođa. Došao sam samo posijati sjeme, koje je zasađeno mojom rukom. Sada će rasti i cvjetati i nema nikoga tko bi mogao spriječiti njegov rast.”[vii]

Link za drugi dio

Povezan:


Završne bilješke:

[i] Ivan 16:10
[ii] Matej 23:39
[iii] Poklon za kraljicu , str. 19-20 [engleski prijevod  Tohfa-e-Qaisariyyah ]
[iv] 2. Kraljevima 2:11
[v] Malahija 4:5-6
[vi] Matej, 17:10-13
[vii] Tadhkiratush-Shahadatain , Ruhani Khazain, sv. 20, str. 67