U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija
Related Contents from Topics

Život Poslanika II Šehadet Hubaiba

Peti Halifa i poglavar Ahmadija muslimanskog džemata

Kratki sadržaj

Nakon učenja Tašahhuda, Teavvuza i sure Fatiha, halifa hazreti Mirza Masroor Ahmad (aba) je rekao da spominje šehadet Hazreti Hubaib u određenom pohodu. Zabilježeno je da je bio prvi ashab koji je ubijen nakon što je postavljen na drvenu konstrukciju, odnosno nalik krstu.

Nevjernici su mu na ovaj način prijetili da će ga ubiti, ali je hazreti Hubaib (ra) odgovorio da ga to nimalo ne brine, ako pogine na Allahovom putu.

Hazreti Halifa (aba) je nastavio da je hazreti Hubaib (ra) molio da Časni Poslanik (savs) bude obaviješten o njegovom stanju. I tako, jednog dana, isto stanje je savladalo Časnog Poslanika sallallahu alejhi ve sellem kada bi primio objavu, i on je rekao: ‘Neka je mir i na njega, i Allahova milost i blagoslov.’ Nakon toga je rekao da je Džibril (as) prenio Hazreti Hubaibovu (ra) poruku mira i da su ga Kurejšiji ubili.

Okrutnosti Kurejšija prema hazreti Hubaibu (ra)

Hazreti Halifa (aba) je zatim rekao da su Kurejšije proboli tijelo hazreti Hubaiba (ra) dok je bio na krstu. Zatim je okrenuo lice ka Kabi i ubijen je. Hazreti Halifa (aba) je rekao da se iz ove predaje čini da je bio mučen kopljima prije nego što je ubijen. Ali prema predaji Sahiha al-Bukharija, nakon što je hazreti Hubaib (ra) završio svoje dvostihe, Uqbah bin Harith mu je prišao i ubio ga.

Hazreti Halifa (aba) je rekao da je hazreti Mirza Bashir Ahmad (ra) napisao u vezi s tim:

‘Međutim, prije iskrenog neprijateljstva Kurejšija, emocije milosti i pravde nisu dolazile u obzir. Kao takav, nije prošlo mnogo dana kada su ljudi Ban Al-Haritha i drugi poglavice Kurejšija odveli Hubaiba (ra) na otvoreno polje kako bi ga pogubili i proslavili njegovu smrt. Kada je Khubejb (ra) osjetio miris šehadeta, zamolio je Kurejšije da mu dozvole priliku da klanja dva rekata namaza prije njegove smrti.

Kurejšije, koji su možda željeli da islamski ibadet postane dio ovog spektakla, dali su mu dozvolu. Hubaib (ra) je klanjao dva rekata namaza sa velikom pažnjom i koncentracijom. Nakon što je obavio namaz, rekao je Kurejšijima: “Želio sam još više da produžim svoj namaz, ali onda sam pomislio da možete pretpostaviti da svoj namaz produžujem s namjerom da odložim smrt.” Zatim, recitirajući sljedeće dvostihove, Hubaib (ra) se nagnuo naprijed:

“Kada budem ubijen u cilju islama kao musliman, nije me briga na koji ću bok pasti nakon Šehadeta, sve je to za ime Boga; I ako moj Bog hoće, blagosloviće svaki moj odsječeni ud.”

Posljednje riječi ovih dvostiha su možda još uvijek odzvanjale iz jezika Hubaiba (ra) kada je ‘Uqbah bin Harith istupio naprijed i ovaj zaljubljenik u Časnog Poslanika (savs) bio je pomiješan u prah. U drugoj predaji se navodi da su Kurejšije objesili Hubaiba (ra) na granu drveta, a zatim ga ubili tako što su ga više puta proboli kopljima.’ (Hazreti Mirza Bashir Ahmad (ra), Život i karakter Pečata poslanika (savs) str. 365-366.)

Hazreti Halifa (aba) je rekao da je Ebu Hurejra (ra) prenio da je hazreti Hubaib (ra) bio prvi ashab koji je klanjao dva rekata namaza prije nego što je ubijen.

Ishod hazreti Hubaibove (ra) dove protiv nevjernika

Hazreti Halifa (aba) je zatim citirao Ibn Hadžara al-Askalanija koji je napisao da je hazreti Hubaib (ra) dovio: ‘O Allahu, prebroj moje neprijatelje da bi im se mogao osvetiti.’ U drugoj predaji su zabilježene sljedeće riječi: ‘Ubijte ih sve jednog po jednog i ne dozvolite da nijedan od njih ostane.’

Kada su nevjernici čuli ovu dovu, neki od njih su pali na zemlju od straha. Nije prošla ni godina dana kada su svi osim onih koji su pali na zemlju umrli od ove dove. Hazreti Halifa (aba) je rekao da se ova tvrdnja ne može potkrijepiti drugim predajama, ali se može reći da je većina njih ubijena ili primila islam u vrijeme osvajanja Mekke, čime je ispunjena dova hazreti Hubaiba (ra).

Hazreti Halifa (aba) je rekao da je jedan biograf napisao da su nevjernici, kada su čuli ovu dovu hazreti Hubaiba (ra), bili uplašeni, znajući da će se ispuniti. Tako su neki od njih pokrili uši i pobjegli, dok su se drugi sakrili jedni iza drugih, popeli se na drveće ili legli na zemlju, nadajući se da će se spasiti od dove.

Hazreti Halifa (aba) je rekao da bi od onih nevjernika koji su kasnije prihvatili islam, ponekad gubili svijest ili bi bili zadivljeni kad god bi se spomenulo ime hazreti Hubaiba.

Grupa ashaba poslata da preuzme tijelo hazreti Hubaiba (ra)

Hazreti Halifa (aba) je rekao da se u jednoj predaji spominje da su Kurejšije odredili 40 ljudi da čuvaju tijelo hazreti Hubaiba (ra) nakon što je stavljen na krst. 40 dana kasnije, Časni Poslanik (savs) je poslao hazreti Mikdada (ra) i hazreti Zubaira bin Avvama (ra) u Mekku da skinu njegovo tijelo sa krsta.

Kada su stigli, našli su 40 ljudi u dubokom snu. Tako su skinuli tijelo i stavili ga na svog konja dok su odlazili. Kada su nevjernici saznali, poslali su 70 ljudi da ih uhapse. Kada su se približili, hazreti Zubejr (ra) spustio je tijelo na zemlju i rekao nevjernicima da se mogu suočiti s njima i biti ubijeni, ili se bezbjedno vratiti.

To je izazvalo toliko strahopoštovanja u njihovim srcima da su se vratili bezuspješno. Ali dok je hazreti Zubair (ra) spustio pogled da pronađe tijelo, kao da ga je progutala zemlja, dajući hazreti Hubaibu (ra) naslov ‘Onaj kojeg je zemlja progutala.’

Hazreti Halifa (aba) je rekao da postoji nekoliko čudnih predaja o tome kako je nestao, ali se čini da je jedna tačna, koja kaže da je njegovo tijelo palo u rijeku i odneseno nizvodno. U svakom slučaju, Uzvišeni Allah je sačuvao njegovo tijelo od ruku nevjernika. On štiti one koji ga vole i žrtvuju sve za Njegov cilj, čak i nakon smrti.

Hazreti Halifa (aba) je rekao da se time završava spominjanje ovog pohoda.

Apel za dove

Hazreti Halifa (aba) je rekao da se nastavi doviti za Palestince jer je situacija prešla sve granice. SAD su ranije govorile da je ulazak u Rafah njihova crvena linija, ali sada kažu da nije i niko ne zna šta je njihova crvena linija zaista. Molio je da Uzvišeni Allah podari nedužnim zaštitu od ovih tlačitelja.

Slično, molite se za narod Sudana gdje oni ubijaju svoj narod, a muslimani muslimane. Neka im Allah podari razumijevanje i omogući im da istinski postupaju prema učenju islama.

Hazreti Halifa (aba) je rekao da se i dalje moli za one koji su zatvoreni u Jemenu da budu pušteni. Molite se i za Ahmadi muslimane u Pakistanu, gdje, kako se Bajram bliži, hodže intenziviraju svoje napore protiv Džemata. Neka Allah zaštiti sve Ahmadi muslimane od njihovih smicalica i podari sredstva za oslobađanje tamošnjih zatvorenika.

Dženaze

Hazreti Halifa (aba) je rekao da će potom klanjati dženazu namaz u odsustvu.

Chaudhary Munir Ahmad Sahib

Prvi je imam Chaudhary Munir Ahmad Sahib, bivši direktor MTA Teleport America. Preselio je prije nekoliko dana u 73. godini. ‘Uistinu Allahu pripadamo i Njemu ćemo se vratiti.’ Njegova porodica je ušla u okrilje Ahmadijata preko njegovog pradjeda Hazreti Maulvija Fazal Din Sahiba, koji je bio naveden kao broj 2 od 313 ashaba Obećanog Mesije (as).

Chaudhary Munir Ahmad Sahib diplomirao je u Jamii 1973. i služio je kao imam u raznim dijelovima Pakistana. Godine 1981. poslan je u SAD. Igrao je vitalnu ulogu u uspostavljanju MTA teleporta i kasnije je imenovan za njegovog direktora. Nije imao odgovarajuće kvalifikacije za ovaj zadatak, ali je imao strast za to i neumorno je radio.

Iza njega su ostali supruga, kćerka i sin. Njegova djeca su napisala da se uvijek uzdao u Allaha i da se obraćao Bogu u teškim vremenima. Bio je vrlo gostoljubiv, imao je duboku ljubav prema Halifatu i uvijek je koristio svoje vještine da služi u MTA. On ne samo da je pomagao u svom odjelu, već bi podržao i druge odjele i sarađivao na svaki mogući način kada se to od njega traži.

Hazreti Halifa (aba) je rekao da su mnogi ljudi pisali da je Chaudhary Sahib uvijek nastojao da slijedi upute halife tog vremena.

Ako bi mu se ikada neki imam požalio da je stavljen u kancelariju nakon 7 godina učenja da postane imam, on bi odgovorio da halifa najbolje zna gdje da ih postavi, i da ako mu je naloženo da samo pomete pod, on bi uradi to svim srcem.

Hazreti Halifa (aba) je rekao da je hazreti Musleh Maud (ra) jednom rekao da će doći vrijeme kada će nam trebati i imami da rade u uredima, umjesto da imamo drugo osoblje. Stoga bi svi imami trebali ukloniti pomisao zašto služe u bilo kojem odjelu i da mogu biti imenovani u bilo kojem odjelu u bilo koje vrijeme.

Hazreti Halifa (aba) je rekao da je Chaudhary Sahib radio vrlo pedantno i da je služio u MTA 29 godina. Zahvaljujući njegovim naporima sada imamo MTA Sjevernu Ameriku i MTA Južnu Ameriku.

Hazreti Halifa (aba) je rekao da se uvijek trudio da uštedi troškove Zajednice i nabavljao je samo mašineriju koja je bila apsolutno neophodna. Radio je veoma skromno i odlično je ispunio svoj vakuf. Hazreti Halifa (aba) je molio da Allah podari rahmetliji oprost i milost i uzvisi njegov položaj.

Abdur Rahman Kathi Sahib

Druga dženaza namaz je Abdur Rahman Kathi Sahib, koji je preselio prije nekoliko dana. ‘Uistinu Allahu pripadamo i Njemu ćemo se vratiti.’ Bio je Musi i zakleo se na vjernost sa 16 godina. Redovno je klanjao namaze i postio. Bio je skroman i pobožne naravi.

Njegov sin piše da ih je uvijek učio da daju prednost svojoj vjeri i da bi ih poslao u vjersku školu na sat ili dva prije nego što odu u državnu školu, a svake večeri se pobrinuo da uče Kur'an.

Supruga mu je preminula prije tri godine, pa su za njim ostale dvije kćerke i četiri sina. Jedan od njegovih sinova je Shamsuddin Malabari Sahib, koji služi kao glavni imam u Kababiru, nije mogao prisustvovati dženazi. Hazreti Halifa (aba) je molio da mu Uzvišeni Allah podari strpljenje i strpljivost, uzdigne položaj rahmetlije i podari mu oprost i milost.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp