V imenu Allaha, Milostnega, Vseusmiljenega.
Čaščenja ni vreden nihče razen Alaha, Mohamed je Alahov poslanec.
Muslimani, ki verjamejo, da je Mirza Ghulam Ahmad (as),
Obljubljeni Mesija in Imam Mahdi.

Trije verzi iz Korana, ki dokazujejo, da je ISIS neislamski

ISIS

S primerjavo dejanj ISIS-a in Korana je jasno, da ISIS ne predstavlja islama v nobeni obliki.

Odkar se je lani pojavila ISIS, so muslimani po vsem svetu bombardirani s trditvami, da ta teroristična skupina predstavlja interpretacijo islama ‘kot najbolj pravilno’.

Zato naj bi bil to dokaz, da je islam neločljivo povezan z nasiljem in moramo storiti prav vse, da ustavimo širjenje islama. Nekateri ekstremistični politiki, kot je Geert Wilders, želijo prepovedati Koran v celoti. Nekateri ekstremni antiteisti, kot je Ayaan Hirsi Ali, želijo vojaško zatreti celoten islam. Nekateri ekstremni novi ateisti, kot je Sam Harris, zagovarjajo grozljivo mučenje in vnaprejšnje jedrske napade na narode, ki so večinsko muslimanski. Potem so tu še islamofobni politiki, kot sta Bobby Jindal iz Louisiane in Molly White iz Teksasa, ki zagovarjata »protišeriatske« zakone. Na žalost je demoniziranje islama dandanes velik posel.

Protiislamski ekstremisti trdijo tudi, da nekaj miroljubnih verzov, ki jih Koran vsebuje in so bili razodeti v Meki, razveljavljajo domnevno nasilni verzi razodeti kasneje v Medini – tako je islam postal neločljivo povezan z nasiljem. Dve skupini, ki to verjameta, sta – ironično – skupini teroristov ISIS-a in protiislamskih ekstremistov.

Koran definira celoten islam, potem suna (ali dejanja Preroka Mohamedasa) in nazadnje hadisi (ali izreki Preroka Mohamedasa) — v tem vrstnem redu. Prerok Mohamedsa sam je zapovedal muslimanom, da ohranjajo Koran kot prvotno in končno avtoriteto o vseh islamskih zadevah.

In čeprav suna in hadisi ne potrjujejo nobenega dejanja ISIS-a, je zgornje pravilo ključno. Teroristi in protiislamski ekstremisti pogosto izkrivljajo hadise, da bi potrdili ISIS, medtem ko brezsramno ignorirajo Koran in prej omenjeno pravilo islamskega prava.

S primerjavo dejanj ISIS-a in Korana postane jasno, da ISIS ne predstavlja nobene oblike islama, ki ga učita Koran in Prerok Mohamed.sa Naslednji trije verzi iz Korana sami prikazujejo to dejstvo.

  1. Koran 22: 40: »Dovoljenje za boj dobijo tisti, ki so napadeni, ker se jim je zgodila krivica.« 

Ta verz, razodet v Medini, je prvi, ki v Koranu omenja bojevanje. In prva stvar, ki jo Bog pove, je, da je bojevanje dovoljeno tistim, ki so napadeni. To ne zahteva globoke interpretacije ali besedne telovadbe. Vnaprejšnja vojna je kategorično neislamska.

Medtem ISIS še naprej bojuje vnaprejšnjo vojno z osvajanjem suverenih dežel in ubija novinarje, tiste, ki se ne bojujejo, civiliste in zdravnike. Vsa ta dejanja so v podrobnih islamskih pravilih o vojskovanju posebej prepovedana.

Vendar, kaj pomeni ‘storjena krivica’ in tako pridobljeno dovoljenje za boj v samoobrambi? Da se ne bi izkrivljen um sam odločil, kaj pomeni ‘storjena krivica’, Koran v naslednjem verzu razložil prav to.

  1. Koran 22: 41: »Tisti, ki so bili pregnani iz svojih domov po krivici, le zato ker so oznanili ‘Gospod je moj Bog’ – in če Bog ne bi odvrnil nekaterih ljudi z drugimi, bi zagotovo podrli samostane in cerkve in sinagoge in mošeje, kjer pogosto omenjamo Božje ime.« 

Tako Koran razlaga ‘storjeno krivico’ kot osebo, ki se je soočila še z dvema okoliščinama. Prva: posameznik je bil po krivici izgnan iz lastnega doma. Druga: izgnan je bil zaradi vere.

Tudi ta verz je bil razodet v Medini. V Meki so muslimani prosili za dovoljenje, da se bojujejo in branijo pred napadi in preganjanjem. Odgovor Preroka Mohamedasa je bil preprost in neomajen:

»Nisem dobil dovoljenja, da bi se bojeval. Dobil sem opomin, da moram ostati potrpežljiv.«

Zgodovina je to zapisala. Kljub brutalnemu preganjanju, ekonomskemu in socialnemu bojkotu, ki je mejil na stradanje in umor – vse na račun vere – muslimani v Meki niso dvignili niti prsta. Namesto tega so najprej čakali in potem bili po krivici izgnani v Medino s strani nasilnih prebivalcev Meke.

ISIS je po krivici izgnala tisoče nedolžnih muslimanov, kristjanov in jazidov na račun njihove vere – dejanja, ki jih vzporejajo z nasilnimi Mečani.

Zadnji del tega verza namiguje na četrto okoliščino pred pridobljenim dovoljenjem za boj v samoobrambi – tj. muslimani morajo z bojem zaščititi univerzalno svobodo zavesti. V nasprotnem je vojna neislamska. Vsak naslednji verz iz Korana o ‘bojevanju z neverniki’ se bere v luči zgornjega kriterija – bojevanje brez izpolnjevanja le-teh krši pravila Korana.

Teroristi ISIS-a niso izpolnili nobenega od teh kriterijev. Tako vsako dejanje ISIS-a nasprotuje islamu.

  1. Koran 2: 257: »V veri ne sme biti prisile.«

Bog je razodel ta verz ob koncu služenja Preroka Mohamedasa v Medini, potem ko je mirno prevzel Meko in postal de facto vladar vse Arabije. V času, ko bi Prerok Mohamedsa lahko vsakogar prisilil, da bi postal musliman ali trpel pod mečem, je storil prav nasprotno.

Koran kategorično obsoja vsako obliko verske prisile in zagotavlja, da je univerzalna svoboda zavesti dostopna tako ljudem vseh verstev kot ljudem brez vere. Pravzaprav v naslednjem verzu 2: 257 nadalje razjasni, da tiste, ki Boga zavrnejo, lahko kaznuje le Bog – nobeno človeško bitje nima te pravice.

ISIS pa medtem uporablja orožje in sili ljudi, da se vdajo njenim prepričanjem. To je v popolnem nasprotju z islamom in Prerokom Mohamedom.sa Vendar nič od tega ni novo. Njegova svetost islamski kalif Mirza Masroor Ahmadat je velikokrat na glas izjavil:

»Dejanja in izjave ISIS-a in drugih ekstremistov, ki se pretvarjajo, da predstavljajo islam, medtem pa širijo sovraštvo in nasilje, delujejo v popolnem nasprotju z mirnimi islamskimi nauki.«

Že zdaj teroristi ISIS pobijejo več muslimanov kot kogarkoli drugega. Dodatno, kot rezultat nevednih zelotov, kot so Wilders, Hirsi Ali, Harris, Jindal in White — ki širijo barbarsko trditev, da ISIS predstavlja islam – se nasilje proti muslimanom in strah pred njimi na Zahodu večata. To ni vprašanje vere. Ne odločam, ali so teroristi ISIS-a ‘pravi muslimani’ ali ne. Prikazujem, kako islam kategorično zavrača njihova dejanja. Dejstvo je, da dejanja ISIS-a nimajo nič opraviti z islamom.

Čas je, da protiislamistični zeloti nehajo ignorirati zdrav razum in se pridružijo muslimanom pri ustvarjanju bolj mirnega, sočutnega in izobraženega sveta.