V imenu Allaha, Milostnega, Vseusmiljenega.
Čaščenja ni vreden nihče razen Alaha, Mohamed je Alahov poslanec.
Muslimani, ki verjamejo, da je Mirza Ghulam Ahmad (as),
Obljubljeni Mesija in Imam Mahdi.

Potreba po enotnem muslimanskem vodstvu

Kalifat vodstvo

Islam verjame v enotno duhovno vodstvo za mirno vodenje muslimanov. To razumevanje izhaja neposredno iz Korana in življenja preroka Mohameda.sa

Koran poziva muslimane, da promovirajo mir s tem, da ostanejo enotni: Trdno se držite, vsi, Alahove vrvi, in ne razidite se; in spomnite se usluge, ki vam jo je Alah naredil, ko ste si bili sovražniki in je On združil vaša srca in ljubezen, tako da ste zaradi Njegove milosti postali kot bratje; in bili ste na robu brezna, v katerem je bil ogenj in On vas je rešil (3: 104). Pravi islam torej uči, da morajo muslimani ostati enotni kot ena skupnost, saj je to najboljša zaščita pred razprtijami in nasiljem.

Življenje preroka Mohamedasa kaže, da koranska učenja ne morejo biti »razdeljena«. Preroksa je kot voditelj Meke muslimane ohranil enotne in sprejel Listino Medine. 15. člen Listine Medine na primer pravi: Vsi verniki [muslimani] so drug drugemu prijatelji … Podobno je v 19. členu Preroksa napisal: Mir vernikov države Medina ne more biti razdeljen.

V svoji poslovilni pridigi je vsem muslimanom naročil: Vedeti morate, da je vsak musliman brat vsakega drugega muslimana in da muslimani tvorijo eno bratovščino. Muslimani so ta učenja sprejeli in se po njegovi smrti iz vseh krajev združili pod islamsko institucijo Božje napotenega kalifa. To je bilo v skladu s koranskim učenjem, po katerem je Bog sam vzpostavil islamsko vodstvo za tiste, ki Vanj verjamejo in služijo človeštvu: Alah je zagotovo obljubil tistim med vami, ki verujejo in delajo dobra dela, da jih bo zagotovo naredil za naslednike na zemlji, kakor je za naslednike naredil tiste pred njimi; in da bo zagotovo utrdil njihovo vero, ki jo je zanje izbral; in da jim bo zagotovo po strahu dal varnost in mir (24: 56).

Mnogi muslimani in nemuslimani na kalifat ne gledajo kot na duhovno, temveč kot na politično institucijo. Vendar gre za zgrešeno razumevanje islamskega kalifata, ki prihaja iz pomanjkanja znanja o njegovem pravem pomenu in pomembnosti. Kalif (halifa) v arabščini pomeni naslednik, namestnik ali zastopnik. Z drugimi besedami, kalif je tisti, ki nasledi Božjega preroka z namenom, da nadaljuje njegovo misijo. Cilji in misija preroka so duhovni, saj Božji preroki ne pridejo, da bi zavojevali ozemlja in dežele ali oblikovali vlado. Pridejo, da bi promovirali in vzpostavili čaščenje enega in edinega Boga ter dvignili moralno in duhovno zavest ljudi. Koran (2: 152) zelo jasno govori o razlogu za prerokov prihod. Kalif zato ne potrebuje državne ali politične moči, enako kakor papež ne potrebuje politične moči, da bi vodil milijone katolikov. Pravi islam torej verjame v Božje napotenega duhovnega kalifa.