V imenu Allaha, Milostnega, Vseusmiljenega.
Čaščenja ni vreden nihče razen Alaha, Mohamed je Alahov poslanec.
Muslimani, ki verjamejo, da je Mirza Ghulam Ahmad (as),
Obljubljeni Mesija in Imam Mahdi.

Hazreti Mirza Masroor Ahmad – pravi islamski kalif

Muslimanska skupnost Ahmadija je edina skupnost v islamu, ki jo že več kot sto let vodijo duhovni kalifi. Odločno si prizadeva za ločitev religije in politike. Njen vodja se imenuje Halifat-ul-Masih, tj. kalif (naslednik) Mesije. Izbran je bil na demokratičen način na volilni skupščini. Njegov mandat je dosmrten.