In the name of Allah, the Gracious, the Merciful
There is none worthy of worship except Allah, Muhammad is the Messenger of Allah
Muslims who believe in the Messiah,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)

Учесници во битката на Бедр

По проучениот Шехадет, Та’уза и сура Ал-Фатиха, хазрети Халифа-тул Месих V (нека Аллах биде негов помагач) рече дека, како што спомнал во претходна хутба, постојат аспекти од животот на одредени асхаби кои треба да бидат спомнати.

Хазрети Халифа-тул Месих V (нека Аллах биде негов помагач) рече дека денес прво ќе го истакне животот на хазрети Абдуллах бин Џехеш р.а..

Хазрети Абдуллах Ибн Џехеш р.а.

Хазрети Халифа-тул Месих V а.т.б.а. рече дека Абдулах бин Џехеш р.а. бил од племето Бану Есад. Тој бил со просечна висина и со густа коса.

Еднаш, бил именуван за водач на експедиција, а Чесниот Пратеник Мухаммед (саллаллаху алејхи ве селлем), во врска со него, рекол дека Абдулах бин Џехеш р.а. бил трпелив, решителен и бестрашен.

Забележано е дека Абдулах бин Џехеш р.а. прв го носел знамето на исламот и дека во текот на експедицијата која тој ја водел прв пат е добиен воен плен.

Хазрети Халифа-тул Месих V а.т.б.а. рече дека муслиманите во Медина се плашеле од ненадеен напад на Курејшиите. Чесниот Пратеник Мухаммед (саллаллаху алејхи ве селлем) го препознал овој страв во луѓето и решил да дознае повеќе за нивното движење.

Потоа, создал група од 8 луѓе, а за водач го поставил Абдулах бин Џехеш р.а.. За да биде сигурен Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в.с. не и кажал на групата која е нејзината мисија. Наместо тоа, му дал на Абдулах бин Џехеш р.а. писмо со упатства и му рекол да не го отвора веднаш, туку по два дена патување.

Отворајќи го писмото, прочитал дека Чесниот Пратеник Мухаммед (саллаллаху алејхи ве селлем) наредил да се оди во Нахла, која се наоѓала помеѓу Мека и Та’ифа.

Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в.с. во писмото напишал дека по сознанието за оваа мисија, ако некој сака да се врати треба да му се дозволи, но сите останале решителни да ја завршат мисијата.

Во текот на експедицијата групата наишла на караван од Мека и еден од Меканците бил убиен, а двајца биле заробени.

Хазрети Халифа-тул Месих V а.т.б.а. го цитираше хазрети Мирза Башир Ахмад р.а. кој напишал:

„Во оваа прилика господин Марголиус пишува дека Мухаммед с.а.в.с. намерно ја пратил оваа чета во Светиот месец, бидејќи во тој месец Курејшиите природно биле невнимателни, а муслиманите можеле лесно и сигурно да го нападнат караванот.

Меѓутоа, секоја разумна личност може да сфати дека мала група како оваа не можела да биде пратена во толку далечен крај за да го ограби караванот, посебно, кога непријателскиот центар бил толку блиску.

Понатаму, историјата категорично утврдува дека оваа група била пратена само со цел за прибирање на разузнувачки податоци. Уште повеќе, кога Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в.с. дознал дека асхабите го нападнале караванот, бил крајно незадоволен.

Се пренесува се дека, кога групата се појавила пред Чесниот Пратеник Мухаммед (саллаллаху алејхи ве селлем) и го известила за задачата, Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в.с. бил крајно незадоволен…“

Хазрети Халифа-тул Месих V а.т.б.а. и понатаму го цитираше Мирза Башир Ахмад р.а. кој пишувал:

„Од друга страна, Курејшиите, исто така, кренале голема врева дека муслиманите ја прекршиле светоста на Светиот месец. Бидејќи во таа прилика бил убиен човек, Амр бин Ал-Хадрами, кој бил главатар, а бил сојузник на ‘Утбах бин Раби’ах, главатарот на Мека, тоа многу ги разгневило Курејшиите и нивниот оган на бесот.

Почнале да се подготвуваат за напад на Медина со уште поголем жар и врева.

Потоа, битката на Бедр првенствено е резултат токму на оваа подготовка и жестоко непријателство. После ова, дошло до проговарање и меѓу муслиманите и меѓу неверниците, и конечно бил објавен следниот Кур’ански ајет, кој бил олеснување за овие муслимани:

„Те прашуваат за светиот месец и борбите во него. Кажи: ’Борбата во него е голем грев! Одвраќање од Аллаховиот пат, неверувањето во Него и протерувањето на жителите од Месџидул-Харам… кај Аллах е поголем грев.‘

Сплеткарењето е поголем грев од убиството! Ако оние се во можност ќе се трудат да ве одвратат од верата ваша, и не престануваат да ве убиваат сè додека, ако се во можност, не ве одвратат од верата ваша. А оној од вас, кој ќе се оддалечи од својата вера и умре како неверник, ќе биде оној чии дела ќе пропаднат и на овој свет и на идниот. Тоа се луѓе кои се жители на огнот и во него долго ќе останат!“

(2:218)

Хазрети Халифа-тул Месих V а.т.б.а. рече дека мечот на хазрети Абдуллах бин Џехеш р.а. се скршил на денот на Ухуд.

Тогаш Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в.с. му дал гранка од дрвото на урма, по име Урѓуун, која станала како неговиот меч. Од тој ден станал познат по титула Урѓуун.

Хазрети Абдуллах бин Џехеш р.а. бил убиен во текот на битката на Ухуд.

Бил оженет со хазрети Заинаб бин Хузамиах. По неговата смрт, кога станала вдовица, подоцна се омажила за Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в.с..

Хазрети Салих Шукран р.а.

Хазрети Халифа-тул Месих V а.т.б.а. рече дека следниот е хазрети Салих Шукран р.а.

Според некои, запишано е дека Чесниот Пратеник Мухаммед (саллаллаху алејхи ве селлем) го примил како наследство од својот татко. Потоа, по битката на Бедр, Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в.с. го ослободил.

Хазрети Халифа-тул Месих V а.т.б.а. рече дека по смртта на Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в.с. хазрети Салих Шукран р.а.ја имал честа да биде меѓу оние кои го измиле благословеното тело на Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в.с..

Хазрети Халифа-тул Месих V а.т.б.а. рече дека во текот на ерата на својот Халифат хазрети Омер р.а. го пратил синот на хазрети Салих Шукран р.а. кај Абу Муса Ашари р.а., кој се викал Абдул Рахман бин Шукран. Омер р.а. му рекол со него да се однесува според статусот на неговиот татко во очите на Чесниот Пратеник Мухаммед (саллаллаху алејхи ве селлем). Тоа значи дека Пратеникот с.а.в.с. го држел на висок степен.

Хазрети Халифа-тул Месих V а.т.б.а. рече дека хазрети Салих Шукран р.а. пренел хадис во кој пишува дека еднаш го видел Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в.с. на камила на патот за Хаибар, и видел дека додека јава во исто време и клања.

Ова, исто така е одговорно прашање дали може да се моли при патување или при превоз.

Хазрети Малик бин Духшум р.а.

Хазрети Халифа-тул Месих V а.т.б.а. рече дека следниот асхаб кого ќе го спомене е хазрети Малик бин Духшум р.а..

Забележано е дека хазрети Малик бин Духшум р.а. бил во групата на асхаби кои отишле кај Чесниот Пратеник Мухаммед (саллаллаху алејхи ве селлем), и кажале дека Пратеникот с.а.в.с. ветил дека оној кој ќе убие одреден број на неверници во борба ќе добие одредена сума на воен плен, а оној кој ќе зароби одреден број ќе добие и одреден износ. Меѓутоа, 70 луѓе биле убиени и 70 биле заробени, а пленот не бил доволен сите да добијат еднаков дел. По ова, на Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в.с. му бил објавен ајет од Чесниот Кур’ан:

„Прашуваат за воен плен. Кажи: ’Воениот плен му припаѓа на Аллах и на Неговиот Пратеник‘.“

 (8:2)

Хазрети Халифа-тул Месих V а.т.б.а. рече дека во текот на битката на Ухуд, кога се проширила лажна вест за смртта на Чесниот Пратеник Мухаммед (саллаллаху алејхи ве селлем), хазрети Малик бин Духшум р.а. поминал покрај ранетите асхаби, прашувајќи дали слушнале за смртта на Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в.с.. Тие му одговориле дека. дури и да е вистина, Аллах џ.ш. се уште е жив и треба да се продолжи со борба.

Хазрети Халифа-тул Месих V а.т.б.а. рече дека еднаш некои луѓе на Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в.с. му кажале дека сметаат како хазрети Малик бин Духшум р.а. ги штити лицемерите.

Чесниот Пратеник Мухаммед (саллаллаху алејхи ве селлем) ги прашал:

„Зарем не клања?“

Тие одговориле дека тој клања, но во неговите молитви нема ништо добро. Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в.с. два пати кажал дека му е забрането да убие некого кој клања намаз.

Хазрети Халифа-тул Месих V а.т.б.а. рече дека ова треба да послужи како поука на денешните муслимани.

Хазрети Укаша бин Михсан р.а.

Хазрети Халифа-тул Месих V а.т.б.а. рече дека ќе го спомне хазрети Укаша бин Михсан р.а..

Тој загинал во времето на хазрети Абу Бакр р.а., 12. година од Хиџра.

Хазрети Халифа-тул Месих V а.т.б.а. го цитираше имамот Шабиј, кој рекол дека, иако Укашах р.а. бил осигуран со Џеннетот, тој гордо одел по оваа земја.

Хазрети Халифа-тул Месих V а.т.б.а. рече дека хазрети Укаша бин Михсан р.а. бил меѓу оние кои го прателе хазрети Абдуллах бин Јахш р.а. на неговата експедиција.

Исто така, забележано е дека во времето на битката на Бедр, Чесниот Пратеник Мухаммед (саллаллаху алејхи ве селлем), додека гаѓал, му се скршил лукот а хазрети Укашах р.а. бил тој што му помогнал тоа да го поправи.

Хазрети Хариџах бин Зеид р.а.

Хазрети Халифа-тул Месих V а.т.б.а. рече дека следниот е хазрети Хариџах бин Заид р.а..

Забележано е дека хазрети Му’адх бин Џабел р.а., хазрети Са’д бин Му’аз р.а. и хазрети Хариџа бин Зеид  ги прашале еврејските свештеници за одредени аспекти на Теврат, но тие одбиле да одговорат.

Во таа прилика на Чесниот Пратеник Мухаммед (саллаллаху алејхи ве селлем) му бил објавен следниот ајет.

Навистина, оние што го кријат тоа што Ние го пративме како јасен доказ и совршено упатство, откако тоа во Книгата јасно им го објаснивме на луѓето, а Аллах проколнува; а ќе ги проколнат сите оние кои проколнуваат.“

(2:160)

Хазрети Зијад бин Лабид р.а.

Хазрети Халифа-тул Месих V а.т.б.а. рече дека следниот е Зијад бин Лабид р.а..

Забележано е дека еден човек од долина Акик дошол кај Чесниот Пратеник Мухаммед (саллаллаху алејхи ве селлем) и побарал на неговиот народ да прати луѓе кои ќе го повикуваат во верата. На неговото барање, Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в.с. го пратил хазрети Зијад бин Лабид р.а..

Хазрети Халифа-тул Месих V а.т.б.а. рече дека хазрети Зијад починал во почеток на владеењето на Маувија.

Хазрети Халид бин Букаир р.а.

Хазрети Халифа-тул Месих V а.т.б.а. рече дека следниот е хазрети Халид бин Букаир р.а..

Забележано е дека хазрети Халид р.а. и неговите три браќа учествувале во битката на Бедр, а сите четири браќа, исто така, учествувале во селидбата во Медина.

Хазрети Аммар бин Јасир р.а.

Хазрети Халифа-тул Месих V а.т.б.а. рече дека следниот е хазрети Аммар бин Јасир р.а..

Забележано е дека еднаш Чесниот Пратеник Мухаммед (саллаллаху алејхи ве селлем) поминал покрај хазрети Аммар р.а. и го видел како плаче. Рекол дека противниците страшно го тепале сè додека не кажал нешто против Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в.с..

Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в.с. го прашал што му е во срцето. Хазрети Аммар р.а. одговорил дека во срцето има непоколеблива вера. Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в.с. рекол дека, ако тоа е така, тогаш Аллах џ.ш.  ќе опрости за тоа што изговорил со устатата.

Хазрети Халифа-тул Месих V а.т.б.а. рече дека во текот на битката кај Сифин имало жестоки борби, а Маувијах рекол дека единствен начин да се ослабат противнички сили било Аммар би Јасир р.а. да биде убиен.

Конечно во битката кај Сиффин хазрети Аммар р.а. станал шехид. Забележано е дека, кога хазрети Али р.а. дознал за смртта на хазрети Аммар р.а., рекол дека секој кој не смета дека тој е значаен шехид  и секој кому не му е жал заради тоа не е вистински верник.

Хазрети Халифа-тул Месих V а.т.б.а. рече дека во идните хутби ќе продолжи да зборува за другите асхаби.

Трагичен инцидент во Буркина Фасо

Хазрети Халифа-тул Месих V а.т.б.а. рече дека ни доаѓаат тажни вести од Буркина Фасо, каде пред два дена биле убиени девет Ахмади муслимани.

Тоа навистина е трагичен инцидент. Биле убиени на најбрутален начин. Нивната вера била во искушение, но останале непоколебливи. Не, дека биле жртви на отворен оган, туку поединечно биле повикувани надвор и еден по еден биле убивани.

Хазрети Халифа-тул Месих V а.т.б.а. се молеше Возвишениот Аллах да им се смилува и да ги воздигне нивните статуси.

Хазрети Халифа-тул Месих V а.т.б.а. ги советуваше сите Ахмади муслимани да продолжат со молитва за тоа подрачје.

Терористите се заканиле дека ќе нападнат ако џамија повторно биде отворена. Нека Семоќниот Аллах ги сочува сите Ахмади муслимани од нив.

Хазрети Халифа-тул Месих V а.т.б.а. рече дека повеќе детали за настанот ќе спомне во следните хутби.