14 karakteristike anđela
U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

14 karakteristike anđela

Frasat Ahmad, misionar, SAD

Ako vam netko priđe i pita: “Što su anđeli?”, kako biste odgovorili? Biste li mogli dati sažet odgovor ili biste se spotaknuli kroz dvosmislen, polovičan odgovor?

Na našu sreću, Obećani Messijaa.s. nudi jednostavan, ali sveobuhvatan odgovor na ovo teško pitanje. Piše:

“[Anđeli] su u potpunosti poput udova Božanskog. Svi nacrti Svemogućeg Boga prvo se odražavaju u njihovim prozirnim zrcalima. Njihovim posredovanjem, nacrti Svemogućeg Boga se provode i šire po cijelom stvorenju.”[i]

On nastavlja:

“Svemudri, Koji je izabrao posredništvo sredstava za fizički razvoj čovjeka i stvorio mnoge fizičke posrednike da na različite načine utječu na ljudsko tijelo, isti Onaj bez suradnika, čija djela imaju jedinstvo i simetriju, izabrao je da čovjekov duhovni razvoj treba također slijediti sustav koji je usvojen za njegov fizički razvoj tako da dva sustava, vanjski i unutarnji, te fizički i duhovni, svojom ravnotežom i harmonijom, upućuju na Jednog Stvoritelja. Koji sve regulira svojom voljom.”[ii]

Kako je Obećani Messijaa.s. teoretski objasnio postojanje anđela, Hazreti Mirza Baširudin Mahmud Ahmad r.a. je praktički točno odredio kako Kur’an definira anđele.

Njegovim vlastitim riječima, evo 14 kur’anskih točaka Hazreti Mirza Baširudin Mahmud Ahmad r.a. o stvarnosti anđela. Preuzeto iz njegovog govora pod naslovom Malaikatullah, održanog u prosincu 1920. u Jalsa Salana, Kadianu.

 1. Oni su Božja tvorevina

Oni su Božja tvorevina, netko može misliti, s obzirom na status koji im se pripisuje, da anđeli nisu Božje stvorenje. Kršćani su postali žrtve upravo te zablude i pretpostavili su da Duh Sveti nije Božje stvorenje, već dio samoga Boga. Kao takvom, oni su mu pripisali božanstvost. Ali islam tvrdi da je ideja da anđeli nisu stvoreni lažna. Uzvišeni Allah objavljuje:

“Jesmo li mi stvorili anđele kao žene dok su oni bili svjedoci?” (37:151)

Ovaj ajet dokazuje da je Uzvišeni Allah stvorio anđele.[iii]

 1. Ne mogu se vidjeti golim okom

Čovjek ne može svojim fizičkim očima gledati anđele u njihovim izvornim oblicima. Ako ih vidi svojim očima, vidjet će ih manifestirane u novom obliku, što znači da fizičke oči neće biti dovoljne da ih vide [u njihovom izvornom obliku], već su potrebne duhovne oči za to …

Dakle, Uzvišeni Allah kaže:[iv]

“A da smo ga (Poslanika) Mi učinili anđelom, Mi bismo ga stvorili čovjekom; i Mi bismo im to napravili sumnjivim kao što oni (sada) sumnjaju.” (6:10)

 1. Nemaju spol

Treba zapamtiti da oni [anđeli] nisu ni muškarci ni žene. Gore spomenuti ajet aludira na to:

[“Jesmo li Mi stvorili anđele kao žene dok su oni bili svjedoci?” (37:151)]

Ovdje Bog nije objavio da su anđeli zapravo muškarci; nego je rekao da ti ljudi tvrde da su anđeli žene. Što oni znaju, što su oni [anđeli]? Jesu li bili prisutni kada je Bog stvorio anđele? … Netočno je tvrditi da su anđeli muškarci ili žene. Rod je povezan s fizičkim bićima, a ne s duhovnim entitetima.[v]

 1. Tri su ranga

Anđeli imaju tri reda. Svi ne pripadaju istom rangu. Uzvišeni Allah kaže:

“Oni koji nose Prijestolje i oni koji su oko njega slave hvalom Gospodara svoga, i vjeruju u Njega, i traže oprost za one koji vjeruju: “O, Gospodaru naš, Ti sve stvari obuhvaćaš Svojom milošću i znanjem. Zato oprosti onima koji se kaju i slijede Tvoj put; i sačuvaj ih kazne džehennemske.” (40:8)

Ovaj ajet otkriva tri kategorije anđela, dvije od onih od dalalatun-nasa [dokazano kroz tekstualne dokaze] i treću od išaratun-nasa [navedeno kroz tekst]. Kako se navodi da je prva kategorija onih anđela koji nose Allahov Arš, a druga kategorija onih anđela koji okružuju Njegov Arš.

Drugim riječima, prva kategorija je onih anđela koji provode božanske naredbe. Druga kategorija služe kao zamjenici koji prenose svoje upute nižim redovima anđela. I ova izjava pokazuje da postoji treći red anđela, ispod ranga anđela koji okružuju Njegovo prijestolje [drugi red], a to je također dokazano istinitim od strane Hadisa …

Dakle, postoje anđeli koji nose Allahovo prijestolje, a zatim i oni anđeli koji su im podložni i djeluju kao njihovi pomoćnici, dok su još uvijek mukarab [bliski] Allahu.

Ovom drugom razredu ne daju se izravno nikakve upute, ali služe kao pomoćnici prve kategorije. A tu su i oni anđeli koji su podređeni ovoj drugoj klasi. Dakle, postoje tri reda anđela:

 • Oni koji očituju Allahova svojstva
 • Oni koji pomažu prvom rangu i koji su mukarab Allahu
 • Oni koji su dobili manje zadatke. Njihov broj se ne može utvrditi, kako navodi Uzvišeni Allah:

A nitko ne zna vojske Gospodara tvoga osim Njega.” (74:32)[vi]

 1. Oni nisu u stanju počiniti grijeh

Anđeli su takva tvorevina da im nije dana moć da počine zlo … Za razliku od ljudskih bića, opseg djelovanja anđela je ograničen. Čovjek može prekoračiti svoje granice, ali anđeli nisu u stanju prijeći granice koje su im postavljene. Uzvišeni Allah kaže:

koji nisu neposlušni prema onom što im On naređuje i rade samo kako im je naređeno. (66:7)[vii]

 1. Oni ispunjavaju Allahovu naredbu u najvećoj mjeri

Anđeli ne samo da nisu u stanju oglušiti se o Allahovu naredbu, već imaju takve inherentne sposobnosti da u potpunosti ispunjavaju Božju naredbu u cijelosti… Njima je data takva sposobnost da u potpunosti ispunjavaju svaki zadatak koji im je dodijeljen. Što znači da su svi oni sposobni za to. Anđeli su drugačiji od ljudskih bića po tome što neki ljudi imaju moć ispuniti zapovijed, a neki ne. Uzvišeni Allah kaže:

i rade samo kako im je naređeno. (66:7)[viii]

 1. Nikakva vanjska sila ne može njima manipulirati

Anđeli su zaštićeni na svaki način [od vanjskog utjecaja]. Uzvišeni Allah kaže:

“nad kojom su (postavljeni) anđeli, oštri i strogi“ (66:7)

Anđeli su oštri i strogi. Niti jedna druga sila ne može utjecati na njih nego utječu i u potpunosti utječu na svaku tvar za koju im je naređeno utjecati.[ix]

 1. Nebrojeno ih je

Njihov je broj ljudskim bićima nemjerljiv. Uzvišeni Allah kaže:

A nitko ne zna vojske Gospodara tvoga osim Njega.” (74:32)

Samo Allah zna broj anđela. Nitko drugi.[x]

 1. Slijede sustav administrativnog reda

Oni [anđeli] su fiksirani u svom položaju administrativne službe, do te mjere da imaju službe rangirane vlasti različitih odjela. Dakle, Uzvišeni Allah kaže:

“Ti reci: “Anđel smrti koji vam je određen usmrtit će vas, onda ćete biti vraćeni Gospodaru svome.” (32:12)

Allah također objavljuje:

“A da ti samo možeš vidjeti kad zlotvori budu u agoniji smrti, i anđeli ispruže svoje ruke, (govoreći): “Izvedite svoje duše. Danas će vam biti data ponižavajuća kazna zbog onoga što ste lažno govorili protiv Allaha i oholili se na Njegove znakove.” (6:94)

Na drugom mjestu, kaže On:

Sigurno će, onima kojima anđeli daju smrt u stanju kad čine nasilje svojoj duši, oni reći: “U kakvom ste stanju bili?” (4:98)

Razmislite o ova tri stiha. Prvi stih spominje da je samo jedan anđeo dobio zadatak da uzme ljudske duše. Druga dva stiha spominju da mnogi anđeli uzimaju duše.

Ovo ilustrira da je jedan anđeo bio zadužen za ovu zadaću, ali mnogi drugi anđeli djeluju kao njegovi zamjenici, koji, u poslušnosti njemu, obavljaju njegov posao. Ako je za proces smrti korišten sustav upravljanja, onda se može zaključiti da se sustav upravljanja koristi za sve zadatke koje obavljaju anđeli.[xi]

 1. Ograničeni su u svom stanju i snazi

Anđeli su, za razliku od ljudskih bića, ograničeni u svojim moćima i mogućnostima. Oni ostaju samo u jednom stanju, dok ljudska bića mogu uvelike napredovati i evoluirati. Uzvišeni Allah kaže:

 „I On je naučio Adema svim imenima, i onda ta (stvorenja) stavio pred anđele i rekao: “Recite Mi imena ovih, ako ste istiniti. ”Oni su rekli: “Slavljen si Ti! Mi ne znamo osim ono čemu nas Ti poučiš; sigurno si Ti Onaj koji ima vječno znanje, mudar si.” (2:32-33)[xii]

 1. Imaju slobodnu volju, ali u iznimno ograničenoj mjeri

Njihov primjer [anđela] sličan je konju čiji je vrat upregnut u dugačko uže koje je privezano za čavao; [konj] se može kretati, ali ne može napustiti granice svoje uzice. Anđeli također kruže oko fiksne stanice i ne mogu napustiti njene granice. Ova granica je:

koji nisu neposlušni prema onom što im On naređuje i rade samo kako im je naređeno.“ (66:7)

Da anđeli imaju slobodnu volju, može se zaključiti iz pitanja koje postavljaju o Hazreti Adama su:

oni su rekli: “Zar ćeš Ti na njoj postaviti onoga koji će nered činiti, i krv prolijevati?” (2:31)

Anđeli su upitali Uzvišenog Allaha kakva je mudrost [u postavljanju Kalife na Zemlju] ako ljudska bića stvaraju nered i prolijevaju krv. Postavljanje ovog pitanja pokazuje da anđeli u određenoj mjeri imaju slobodnu volju. Međutim, ova slobodna volja ih ne naginje zlu, niti nadilazi vrlinu [koja im je dodijeljena] …

Također iz Hadisa zaključujemo da anđeli imaju neku slobodnu volju. Zapisano je da je jedan čovjek otišao do učenjaka i rekao: „Počinio sam bezbroj grijeha. Hoće li mi biti oprošteno?“ Učenjak je rekao: „Tvoje pokajanje neće biti prihvaćeno.“ Čovjek je ubio učenjaka i otišao do drugog učenjaka kako bi on mogao tražiti pokajanje od njegove ruke. Ali čovjek je umro na putu. Na to su anđeli s neba rekli: „Odvest ćemo ga u nebo, jer je otišao s namjerom da se pokaje.“ Anđeli pakla su, međutim, rekli: „Odvest ćemo ga u pakao, jer je umro prije nego se pokajao.“[xiii] Ovaj dijalog i razlika u mišljenjima ilustrira da anđeli imaju slobodnu volju [donekle].[xiv]

 1. Oni nemaju znanje o nevidljivom

Uzvišeni Allah kaže:

“A na Dan kad ih On sve okupi zajedno – pitat će anđele: “Jesu li ovi ljudi vas obožavali?” Oni će reći: “Slavljen neka si Ti. Ti si naš Prijatelj, a ne oni. Ne, oni su obožavali džine; i među njima je većina vjerovala u njih.” (34:41-42)

Ovaj stih pokazuje da anđeli nemaju znanje o nevidljivom. Da su anđeli imali znanje o nevidljivom, ne bi pokazali nedostatak znanja u vezi sa svojim ibadetom … Neki anđeli [na Sudnjem danu] će, zbog nedostatka znanja, poricati da su ih neki ljudi obožavali [na svijetu].[xv]

 1. Postoje različiti anđeli raspoređeni na različite zadatke

Hadis bilježi da je Hazreti Aišar.a. upitao Poslanika: „Jesi li naišao na dan teži od dana bitke na Uhudu?“:

Na dan Akabe, nakon što sam se suočio s odbijanjem od strane Mekanaca, otišao sam do ljudi Abd Džalaila, a oni nisu obratili pažnju i odbili su moju poruku. Dakle, otišao sam, obuzet pretjeranom tugom, i nastavio dalje… Podigao sam glavu prema nebu da vidim oblak i u njemu ugledam Gabriela. Pozvao me je govoreći: “Allah je čuo što ti je tvoj narod rekao i vidjevši njihovo protivljenje, Allah ti je poslao anđela s planina da mu narediš da učini što god želiš ovim ljudima.

Pozvao me anđeo s planina i pozdravio me, a zatim rekao: “O Muhammede! Naručite što želite. Ako želite, pustit ću Al-Akšabain (dvije planine u blizini Mekke) da padne na njih“, što znači da će umrijeti od potresa.

Poslanik je rekao: „Ne, ali se nadam da će im Allah dati pobožno potomstvo koje će obožavati jedino Allaha“.[xvi]

Ovaj Hadis otkriva da je anđeo Gabriel rekao Poslaniku: „Allah je uputio anđela s planina da ti pomogne.“ Gabriel nije rekao: „Ja sam došao da ti pomognem“. Ovo ilustrira da su različitim anđelima dodijeljeni različiti zadaci.[xvii]

 1. Oni su manifestacije Božanskih svojstava

Neki anđeli su manifestacije jednog specifičnog Allahovog svojstva, dok su neki drugi anđeli manifestacije mnogih svojstava. Dakle, Uzvišeni Allah kaže:

“Sva hvala pripada Allahu, Stvoritelju nebesa i Zemlje, koji anđele čini izaslanicima, sa po dva, tri i četiri krila (moći). On dodaje stvaranju što On hoće; jer Allah ima trajnu moć nad svim stvarima činiti što On hoće.” (35:2)

Časni Poslaniks.a.v.s. kaže: „Onaj (tj. Gabriel) koji mi je donio Savršenu knjigu [Časni Kur’an] ima 600 krila.“[xviii]

Ovo pokazuje da je Gabri el manifestacija 600 božanskih atributa… Dakle, anđeli su manifestacije različitih atributa, i da njihovo posjedovanje krila nije doslovno; nego se odnosi na atribute koje oni predstavljaju.[xix]

Povezano:


Završne bilješke:

[i] Aina-e-Kamalat-e-Islam, Ruhani Khazain, Vol. 5, str. 169-170, fusnota
[ii] Aina-eKamalat-e-Islam, Ruhani Khazain, Vol. 5, str. 86-87, fusnota
[iii] Malaikatullah, Anwar-ul-Ulum, sv. 5, str. 489
[iv] Malaikatullah, Anwar-ul-Ulum, Vol. 5, p. 490
[v] Malaikatullah, Anwar-ul-Ulum, sv. 5, str. 490
[vi] Malaikatullah, Anwar-ul-Ulum, Vol. 5, pp. 490-491
[vii] Malaikatullah, Anwar-ul-Ulum, Vol. 5, p. 492
[viii] Malaikatullah, Anwar-ul-Ulum, Vol. 5, p. 492
[ix] Malaikatullah, Anwar-ul-Ulum, sv. 5, str. 493
[x] Malaikatullah, Anwar-ul-Ulum, svezak 5, str. 493
[xi] Malaikatullah, Anwar-ul-Ulum, svezak 5, str. 493-494
[xii] Malaikatullah, Anwar-ul-Ulum, Vol. 5, pp. 494-495
[xiii] Sahi Muslim, Kitab al-Tauba
[xiv] Malaikatullah, Anwar-ul-Ulum, svezak 5, str. 495-496
[xv] Malaikatullah, Anwar-ul-Ulum, sv. 5, str. 496
[xvi] Al-Bidayah wa-Nihayah, Vol. 3, str. 135-137, izdanje Bejruta, 1966.
[xvii] Malaikatullah, Anwar-ul-Ulum, tom 5, str.497
[xviii] Sahih al-Buhari, Kitab-ut-Tafsir, sura al-Najm
[xix] Malaikatullah, Anwar-ul-Ulum, svezak 5, str. 497-498