U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija
sunce sija

Hazreti Mirza Masroor Ahmad intervjuiran je od strane  Švedske televizije Sverigasen ,11. Maja 2016 godine Svjetski poglavar Ahmedija muslimanske zajednice,Peti Halifa,Hazreti Mirza Masroor Ahmad intervjuisan je od strane Švedske televizije Sverigas Television Mahmood džamiji,u Malmeu Švicarskoj.

Tokom ovog intervjua Hazreti Mirzu Masroora Ahmada su pitali o novo izgrađenoj džamiji, integraciji  (uklapanju) izbjeglica te porastu terorizma i radikalizaciji mladih. Kada su ga pitali zašto je Ahmedija Muslimanska zajednica sagradila džamiju u Malmeu,Hazreti Mirza Masroor Ahmad odgovorio je:

”Časni Ku“ran kaže,da ljudska bića bi trebala da obožavaju svoga Stvoritelja, i zato smo sagradili ovu Džamiju,da bi okupili ljude da zajedno obožavaju Allaha Svemogućeg. Ahmedi muslimani će da ulaze u ovu džamiju pet puta dnevno i da klanjaju i da održavaju  molitve  petkom.”

Govoreći o samoj džamiji,Hazreti Mirza Masroor rekao je:

”Džamija je iznimno lijepa,i ja se nadam i da će Šveđani,takođe smatrati da je ova džamija pozitivni dodatak njihovoj okolini.”

Hazreti Mirza Masroor Ahmad pitan je i za veoma dobro poznati slogan Ljubav svakome,mržnja nikome.”

Na šta je odgovorio :

”Ljubav svakome,mržnja nikome“,je ustvari je osnova učenja Ku“rana,zato što Islam znači mir i ljubav za čitavo čovječanstvo. Zato,mi  ne smatramo nikoga kao neprijatelja,niti želimo da ikome naudimo.”

Vezano za terorističke aktivnosti kao što su Daesh,Hazreti  Mirza Ahmad Masroor odgovorio je:

”Bilo ko propovjeda ili zagovara  bilo kakav oblik ekstremizma,djeluje  potpuno protiv istinskog učenja Islama, i treba biti osuđen za takva djela. Mi,Ahmedi muslimani,smo miroljubivi,i nijedan Ahmedi musliman nema želju da pristupi bilo kakvoj ekstremnoj grupi.“ Mi svoju djecu od ranog djetinstva učimo da je  biti miroljubiv bitan dio za njihovu vjeru.”

U vezi uklapanja izbjeglica u zapadno društvo, Hazreti Mirza Masroor Ahmad rekao je:

”Za mene pravo uklapanje u neku zemlju ,je voljeti zemlju u kojoj živiš,i biti u potpunosti odan toj zemlji. Zbog toga,sve  izbjeglice bi trebale biti odane prema svojoj novoj naciji,treba da je istinsko vole,poštuju,da poštuju njihove zakone,te da učestvuju u njenom napredovanju. To je integracija.”

Upitan da li su Ahmedi muslimani u poebnoj  opasnosti u Evropi,Hazreti Mirza Masroor Ahmad rekao je:

Zbog prijetnji Daesha i drugih terorističkih grupa,svi su ljudi u opasnosti,i postoji opća opasnost miru. Ali,postoji određena prijetnja da se naudi Ahmedi muslimanima,i zato smo mi uvijek na oprezu…”

Slika: Unspalsh.com

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp