U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija
Konferencija o vjeri

Svjetski poglavar i peti halifa Ahmadija muslimanske zajednice, hazreti Mirza Masroor Ahmad održao je glavni govor na historijskoj konferenciji ‘Konferencija svjetskih religija’ održanoj 11.februara 2014.

Konferenciju je organizovala Ahmadija muslimanska zajednica u VB, kao dio obilježavanja svoje stogodišnjice, u popularnom Guidhallu u gradu Londonu. Tema ovog događaja o kojem se mnogo govorilo bila je ‘Bog u 21. Stoljeću’.

Konferenciji je prisustvovalo oko 500 delegata, uključujući vjerske vođe iz raznih zemalja, političare, vladine službenike, članove diplomatskih krugova, akademike i predstavnike raznih nevladinih organizacija.

Konferencija je također primila poruku podrške Njenog Visočanstva kraljice Elizabete II, njegovog visočanstva Dalai Lame, glavnog ministra Davida Camerona i nekoliko drugih dostojanstvenika.

U toku oovg događaja razne vjerske vođe su razmatrali koju ulogu religija može odigrati u današnjem svijetu i da li je religija nastavila biti pokretačka sila za dobro. Glavni govor koji je održao  hazreti Mirza Masroor Ahmad nastojao je odgovoriti na ova pitanja u svjetlu istinskih islamskih učenja.

Halifa je istakao da su sve glavne religije svijeta u svojoj izvornoj formi  poučavale obožavanju Boga i o ljubavi i saosjećanju prema ljudima. Njegovo visočanstvo je rekao kako bi ova izvorna učenja, da su podržana danas vodila skladnoj zajednici, slobodnoj od sukoba i rata. On je također osudio vlade širom svijeta zbog davanja prednosti trošenju za odbranu i oružane snage nad i preko trošenja za društvene brige i humanitarnih projekata.

Govoreći o tome kako je osnivač islama, Časni Poslanik Muhammed s.a.v.s. odgovorio na najstrašnije i neprekidno proganjanje, hazreti Mirza Masroor Ahmad je rekao:

Kad je Časni Poslanik s.a.v.s. postigao pobjedu nad zakletim neprijateljima islama, koji su u prošlosti učinili sve što su mogli u svojim naporima da unište ovu religij, on je odgovorio mirom i oprostom.

Hazreti Mirza Masroor Ahmad je rekao da nema oprečnosti između miroljubivih islamskih učenja i činjenice da su se neki vjerski ratovi vodili u toku ranih godina islama. On je rekao da su ovi ratovi koji su se vodili bili odbambeni ratovi, vođeni samo da se zaštiti islam, ali također i da se zaštite ljudi svih religija.

Navodeći  primjer Bitke na Bedru, gdje  su 300 slabo opremljnih muslimana porazili mnogo jaču vojsku koja je imala 1000 vojnika, hazreti Mirza Masroor Ahmad je rekao:

Gdje je, s jdne strane ovo bila pobjeda za islam, to je također bila trajna pobjeda za svaku osobu koja želi da mir bude utemeljen u svijetu. To je bila pobjeda za svaku osobu koja želi da uvijek budu sačuvane ljudske vrijednosti i to je bila pobjeda za sve ljude koji vjeruju da je religija pokretna snaga za dobro i za utemeljivanje mira u svijetu.

Njegovo visočanstvo je obasnio da su bilo koji ratovi, koji su se vodili u toku ere Časnog Poslanika Muhammeda s.a.v.s. ili njegovih ispravno upućenih nasljednika bili po prirodi potpuno odbambeni i vođeni su samo da se ‘dokrajči okrutnost’ ‘utemelji mir.’ Međutim, da su se kasniji ratovi koji su se vodili u toku era određenih muslimanskih vladara vodili da se proširi kraljevstvo i stekne moć.

Komentarišući o ovome, hazreti Mirza Masroor Ahmad je rekao:

‘Ovi ratovi koji su se vodili da se prošire kraljevstva i uveća moć ni na koji način se nisu vodili u skladu sa učenjima islama kao što poučava Časni Kur’an.’

Hazreti Mirza Masroor Ahmad je rekao da Ahmadi muslimani vjeruju da je osnivač Ahmadija muslimanske zajednice, hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana, Obećani Mesija i Mehdi i da je došao da dokrajči vjerske ratove, da ljude dovede Njihovom Stvaraocu i da skrene pažnju svijeta na ispunjavanje prava jedan drugog.

Hazreti Mirza Masroor Ahmad je apelovao na ljude svih religija da rade zajedno ka stvaranju pravednog društva baziranog na uzajamnom poštovanju i toleranciji. Hazreti Mirza Masroor Ahmad je rekao:

Ja se nadam i molim (Boga) da mi, koji smo predstavnici različitih vjera i religija, i koji smo se okupili ovdje danas praktično pokažemo ova učenja puna ljubavi, da se svi borimo za obožavanje Jednog Boga, postupajući prema Njegovim stvorenjima s pravdom i ispunjavanjem njihovih prava koja im pripadaju.

Sigurno su ovo izvorna učenja svih religija. Mi trebamo koristiti sve svoje resurse i sposobnosti da gajimo bolje društvo, da pomažemo Božijem stvaranju i da širimo ljubav, privrženost i mir na svakom nivou. Hitna i kritična potreba svijeta danas je da utemelji mir i vjeru u Boga.’

Njegovo visočanstvo je pozvao vođe svih nacija da dadnu prednost društvenoj brizi nad i preko nepotrebne ratobornosti (militarizacije). Hazreti Mirza Masroor Ahmad je rekao:

‘Hitna i kritična potreba svieta danas je da utemelji mir i vjeru u Boga. Ako svijet razumije ovu stvarnost onda sve zemlje, bilo velike ili male, neće u  ime odbranenog trošenja doznačavati  milione i bilione dolara da prošire svoje vojne sposobnosti. Umjesto toga oni će trošiti to bogatstvo da nahrane gladne, da omoguće opće  obrazovanje i da poprave uvjete života svijeta u razvoju.’

Halifa je zaključio ponavljajući činjenicu da je Bog ‘Živi Bog’ Koji i dalje sluša molitve ljudi. Hazreti Mirza Masroor je rekao:

‘S ciljem da sebe zaštitimo i da spasimo čovječanstvo mi se trebamo okrenuti Svemogućem Bogu i trebamo se vezati sa onim Živim Bogom koji nije napustio Musaa i njegov narod, i nije napustio poslanika Isaa (Isusa) i njegove učenike. Niti su istinski muslimani lišeni sticanja Božijih blagoslova i da vide primanje svojih dova.’

Na početku večeri, niz vjerskih vođa i dostojanstvnika došli su na binu da istaknu svoja pojedinačna vjerovanja. Svi govornici su također iskoristili priliku da izraze svoju zahvalnost Ahmadija muslimanskoj zajednici na organizovanju ovakvog događaja koji unapređuje međuvjerski dijalog.

Rabbi Jackie Tabick, pridruženi predsjednik svjetskog kongresa vjera je rekao:

‘Mi trebamo pomagati jedan drugom u svojim duhovnim životima i biti istiniti prema svojoj vjeri razumijevajući i vrednujući jedinstvenost među nama.’

Umesh Sharma, predsjedavajući hindu vijeća VB naveo je sveti hindu tekst koji ističe miroljubiva učenja poslanika Krišne. On je također rekao da hazreti Mirza Masroor Ahmad ‘vodi primjerom’ u svojim naporima da se u svijetu razvije mir.

Rt. Hon Dominic Grieve, glavni sudac je rekao:

‘Pravo pojedinačne savjesti je osnova svega i zato je neophodno da ljudi budu slobodni da svoju religiju prakticiraju bez prinude bilo koje vrste. Ja želim zahvaliti njegovom visočanstvu (hazreti Mirzi Masroor Amadu) i Ahmadija muslimanskoh zajednici na njihovom zadivljujućem doprinosu Velikoj Britaniji.’

Geshe Tashi Tsering je pročitala poruku njegovog visočanstva Dalai Lame, koja kaže:

‘Vrline ljubavi i nesebičnosti osnove su svih religija i zato je neophodno poštovanje prema svim religijama. Sve religije su sredstvo unutrašnjeg mira. Ja dajem svoju srčanu podršku konferenciji svjetskih religija.’

Profesor Kwaku DansoBoafovisoki komesionar  Gane pročitao je poruku predsjednika Gane, koja kaže:

‘Ova konferencija će biti sredstvo pomoći da se u svijetu dovede mir.’

Sheikh Moafaq Tarif, duhovni poglavar Druze zajednice Izraela je rekao:

‘Sve velike religije se slažu o Božijoj Jedinstvenosti… Hajde da se svi okupimo i udružimo ruke zajedno protiv nasilja.’

Dr Katrina Lantos-Swett, zamjenik predsjedavajućeg komisije o internacionalnoj vjerskoj slobodi SAD, rekao je:

Ja sam uvijek oplemenjen i dirnut duhom među Ahmadi muslimanima. Ahmadija muslimanska zajednica je živi dokaz da religija može biti sredstvo mira.’

Dr. Lantos-Swett također priznaje ulogu rahmetli sir Chaudhry Zafrullah Khan sahiba u pregovaranju deklaracije Ujedinjenih nacija o ljudskim pravima i činjenice da ju je on potpisao u ime države Pakistan.

Barones Berridge, predsjedavajući Parlamentarne grupe VB o internacionalnoj vjerskoj slobodi u glavnim crtama je dao rad ove parlamentarne grupe i rekao da je njen cilj bio da ‘potakne savjest vlada’ ka utemeljivanju religijske slobode.

Arhiepiskup Kevin McDonald, koji predstavlja Rimo-katoličku crkvu, govorio je o Svjetskom danu molitve za mir koji je organizovao pokojni papa John Paul II u 1986. I rekao da je današnja konferencija još jedan momenat okupljanja ljudi raznih religija u miru i pravdi’. Arhiepiskup je također pročitao poruku podrške kardinala Petera Turksona, predsjednika biskupskog vijeća za mir i pravdu.

Rt Hon Barones Warsi, Stariji ministar države u službi inostanih poslova rekao je:

‘Svjedočanstvo je otvorenosti, praktičnom pristupu problemima i pitanjima, i humanosti Ahmadija muslimanske zajednice da je njihov vodeći globalni događaj proslavio sve vjere.’

Rabbi profesor Daniel Sperber, koji predstavlja glavnog Rabbia Izarela obratio se hazreti Mirzi Masroor Ahmadu kao ‘Khalifi islama’ i rekao:

‘Ljudski rod u svijetu nije njegov gospodar nego njegov čuvar. Hajde da se vratimo jednostavnom pojmu vjere i svetosti Boga.’

Svjetska konferencija se završila sa nijemom molitvom (dovom) koju je predvodio hazreti Mirza Masroor Ahmad. Prije početka večerašnjeg progama, njegovo visočanstvo je održao niz privatnih susreta sa dostojanstvenicima i delegacijama iz raznih zemalja i također predvodio klanjanje magrib (akšam) i iša (jacije) namaza u Guild hallu.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp