U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija
Muhammed Božiji Poslanik

IZJAVA  ZA  ŠTAMPU

3.februar 2006.godine.

Poglavar Ahmedija Muslimanske zajednice je danas čestitao medijima Velike Britanije za odgovoran stav na spornu  karikaturu koja je šokirala muslimanski svijet.

Hazret Mirza Masroor Ahmad – duhovni poglavar 200 miliona snažne Ahmadija muslimanske zajednice u 182 zemlje – takođe je rekao da vjerske vođe treba da stanu ujedinjeno protiv uvreda vjerskih osjećaja.

Hazrat Ahmad je rekao da poštovanje koje muslimani imaju prema Časnom Poslaniku (neka je mir na njemu) je neprocjenjiva i oni zato nalaze da je neshvatljivo zašto da Božiji Poslanik  bude prikazan na ovakav način.

On je rekao: ‘Ja želim da bezrezervno osudim ponašanje nekih novina koje prikazuju Časnog Poslanika islama, Muhammeda (neka je mir na njemu) na uvredljiv i divlji način.

‘Ovo je tužno vrijeme kad mediji – za koje se očekuje da obavještavaju, obrazuju i stvaraju razumijevanje i harmoniju među različitim rasama i religijama – namjerno provociraju i pogoršavaju religiske osjećaje vređajući Osnivača uzvišene religije islama. Iako je sloboda govora upotrebljena kao izgovor, mediji imaju odgovornost da poštuju  duhovne osjećaje svih religija. Mi živimo u više religiskom društvu na ovom svijetu i svima nam je dužnost da razumijemo jedan drugog, da poštujemo vjerovanje jedan drugog i da živimo u miru i harmoniji.

Ja sam siguran da će mi se pridružiti moji istovjerci u osudi ove nepotrebne i neprikladne provokacije. Ovo je vrijeme za sve vjerske vođe da stanu zajedno i osude ovo svetogrđe.

Ja želim da iskoristim ovu priliku da čestitam Britanskoj štampi i medijima za odgovoran način na koji su držali ovaj štetni događaj, i fin način na koji su tretirali ovo osjetljivo pitanje.’

Ahmadija muslimanska zajednica ima svoja svetska sjedišta u Londonu, Velika Britanija i izgradila je Evropski najveći džamiski kompleks u gradu. Takođe je ova Zajednica odgovorna za gradnju prve džamije u Londonu.

Izvor: Baitul Futuh Mosque, 181 London Road, Morden, Surrey SM4 5HF

Telefon 020 8870 8687 7899

Pitanja za štampu E mail basharat.nazir@btinternet.com

Tel 07703 483 384

Slika: pixabay.com

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp