U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Pravila proučavanja Kur'ana

Dova

Prije mjesec dana, na dan Kurban Bajrama, neko u Švedskoj je organizovao  spaljivanje Časnog  Kur’ana kako bi povrijedio srca muslimana, pod izgovorom slobode izražavanja. Ostavljajući po strani pitanje da li takvo djelo treba dozvoliti od strane države, želio bih skrenuti pažnju na činjenicu da takvi događaji stavljaju na nas, muslimane, veliku odgovornost da pokažemo svijetu ljepotu Časnog Kur’ana. Mislim da bi to bio najprikladniji način reagiranja na ove incidente, ali ne samo to.

Nažalost, danas veliki dio muslimana čuva Kur’an samo u vitrini. Isto tako, ulema u svojim predavanjima uglavnom se bavi hadisima, raznim pričama i školskim raspravama, umjesto da propovijeda putem Kur'ana na stvaran način.

Uprkos činjenici da se ovi događaji dešavaju i zbog prisutnosti elemenata islamofobije u društvu u kojem živimo, također je istinita i činjenica da su neki muslimani pogrešno predstavili Časni Kur’an. Sve to nas svjesno čini da pravilno proučavamo Časni Kur’an.

Tokom prošlog Ramazana bio sam pozvan u kuću na iftar. Jedan od članova domaćinstva koji nije bio musliman, povezujući svoj problem, zamolio me kao teologa da mu objasnim kako ga može riješiti. Razgovarali smo o stvarnim problemima društva. Kako trebamo živjeti kada se suočimo sa situacijom za koju ne možemo pronaći rješenje.

Polovina članova ove kuće bili su katolici, a druga polovina muslimani. Možda ovo nije uobičajeno u Bosni, ali u Albaniji jeste. Oni koji su bili katolici također su postili, čak su se aktivno uključili u pripremu iftara. Objašnjavao sam toj osobi kako trebamo pristupiti određenoj situaciji, kada me jedan od muslimana prekinuo i rekao – Izgovori “Ja Fetah, Ja Fetah, Ja Fetah” tri puta i riješio si problem!

Svi prisutni su ostali bez riječi, jer nisu čak ni znali značenje tih riječi. Kako bi samo usmena riječ mogla riješiti problem! Na taj način, neki muslimani su Kur'an prihvatili samo kao čarobne riječi, ne znajući njegovo značenje. Također ima mnogo onih koji koriste Časni Kur’an kao alat za lov na crnu magiju i džinove.

Na našoj web stranici svakodnevno primamo poruke od ljudi koji nas mole da putem Kur'ana uklonimo čini ili džinove sa njih. Sve to pokazuje da se Kur'an, koji vam pruža duhovno svjetlo, ili čuva samo u vitrini ili se bavi stvarima koje sam upravo spomenuo itd.

Jedan od glavnih razloga za ovu situaciju je taj što su sami učenjaci učinili da Kur'an nije knjiga iz koje dobijate duhovno svjetlo, već knjiga koju sami ne možete razumjeti. Takvi učenjaci daju prednost hadisima nad Časnim Kur’anom. Ako pratite  govore hodža, primijetit ćete da većina njih samo govori o  pričama i stvarima koje nisu stvarne.

Ukratko, poruka Poslanika Muhammeda savs, ispunjena je riječ po riječi, kada je rekao “ostat će samo tekst Časnog Kur'ana”. Danas imamo milione hafiza, milione učenjaka, milijarde primjeraka Kur'ana, čak i pisanih sa zlatnim koncem, ali malo se njime vodi. Sve to pokazuje da je Imam Mehdi morao doći kako bi uputio muslimane kako pravilno proučavati  Kur'an.

Svemogući Bog kaže u Časnom Kur'anu: “A za svaku smo stvar načinili riznicu i ne umanjujemo je, osim po određenom mjeri” (Časni Kur'an 15:22). Tako Bog otkriva značenja Kur'ana svojim izabranim robovima u različitim vremenima, na osnovu duhovnih potreba čovjeka.

U vezi s tim, On potvrđuje u Kur'anu: “… njihovo tumačenje zna samo Allah i oni koji su u dubokom znanju, govore: ‘Mi vjerujemo u njega, sve je od našeg Gospodara'” (Časni Kur'an 3:8).

O ovim robovima kojima Bog podučava Kur'an, On kaže: “Uistinu, ovaj Kur'an je plemeniti, (čuvan) u tajnoj Knjizi. Njega dodiruje niko osim onih koji su čisti” (Časni Kur'an 56:78-80).

Objašnjavajući ovaj ajet, Osnivač Ahmedija muslimanske zajednice, Obećani Mesija i Imam Mehdi a.s., također kaže: “Značenje ovih ajeta je da Bog otkriva istine Kur'ana samo onima koji su duhovno čisti. To je zato što osoba sa čistim srcem ima sličnost sa Časnim Kur'anom, i zbog te sličnosti, znanje o Kur'anu se otkriva u njenom čistom srcu i ona uspijeva prepoznati, osjetiti ga, i njeno srce potvrđuje – da, ovo je istina. Tako svjetlost njenog srca postaje prikladan kriterij za mjerenje istine.”

Časni Kur'an također pruža logičke i naučne argumente. “Dvije stvari koje se čini da se primjenjuju u  Časnom Kur'anu, od početka do kraja: (1) su njegovi logički argumenti i (2) su Božiji svjedočanstva.

Oba ova aspekta teku kao dvije paralelne rijeke kroz cijeli Kur'an, utječući i podržavajući jedno drugo. Tok logičkih argumenata govori čitaocu – ovako bi trebalo biti. A druga struja, svjedočanstva o objavama, kao plemeniti i pouzdani glasnik smiruje srce rekavši – to se tačno desilo.”

“Kur'an, dok smiruje neobrazovanu osobu, istovremeno pruža ubjedljiv odgovor filozofu koji traži logičke argumente.”
“Naše vjerovanje je da će se što više nauka razvija, sve čvršće će se utemeljiti veličanstvo Časnog Kur'ana u svijetu.”

Kur'an treba neprestano i pažljivo čitati i proučavati. Zato je Poslanik Allahov Muhammed savs, rekao: “Onaj ko završi čitanje cijelog Kur'ana u tri dana, ništa od toga nije razumio.”  Najbolji način za čitanje i proučavanje Kur'ana je da, prvo, prema Allahovoj naredbi (Časni Kur'an 16:99), zatražite zaštitu od prokletog šejtana, odnosno, molite sa riječima “E'ūzu billāhi mineš-šejtānir-ražīm”.

Nakon toga, počnite s imenom Allaha, Milostivog, Samilosnog, odnosno, recite “Bismillāhir-Rahmānir-Rahīm”. Također, Kur'an od samog početka tvrdi da je vodič za one koji se boje (Časni Kur'an 2:3), tj. za one koji se stide odbiti istinu, upasti u grijeh i koji se stalno trude da se duhovno očiste.

Nakon ove pripreme, trebali biste čitati Kur'an na način da gdje god dođe do molitve, i vi također molite; gdje god čitate o Božijem milosrđu, zamolite Ga za to; gdje god vidite da se govori o kazni zlikovaca, da Ga zamolite za zaštitu od takvih djela, itd.

Na kraju, predlažem vam da pročitate knjigu “Filozofija učenja Islama”, koja je izvanredan komentar Časnog Kur'ana. Neka Allah omogući da razumijemo Njegovu knjigu i da živimo prema njoj. Amin.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp