In the name of Allah, the Gracious, the Merciful
There is none worthy of worship except Allah, Muhammad is the Messenger of Allah
Muslims who believe in the Messiah,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)

Brev till världsledare – Covid-19

I sitt Fredagstal 1 januari 2021 sade Hans Helighet Mirza Masroor Ahmad:

”Sedan ett år tillbaka står världen inför en mycket farlig smittsjukdom, och inget land i världen är skonat från detta virus. Vissa i mindre och andra i större omfattning. Men det verkar som majoriteten utav världen idag inte vill rikta sin uppmärksamhet mot det faktum att denna pandemi kommer från Gud för att vi ska reflektera över våra skyldigheter och ansvar – detta önskar man inte tänka på. Kandet vara så att Gud önskar väcka oss, önskar tala om för oss och rikta vår uppmärksamhet mot detta? Ingen verkar fundera över detta.

För några månader sedan skrev jag brev till flera ledare i världen för att rikta deras uppmärksamhet mot detta, och försökte förklara för dem i ljuset av Covid och riktade genom den Utlovade Messias (frid vare med honom) ord deras uppmärksamhet mot att dessa hemsökelser kommer från Gud för att man glömt bort sina skyldigheter och ansvar och inte uppfyllt dem, utan istället tilltagit i orättvist agerande. Därför bör man uppmärksamma detta.

Vissa ledare skickade sina svar, men det var världsliga/diplomatiska svar att även vi önskar detta, och de talade helt utifrån världsliga premisser men nämnde det inte ett ord om det religiösa perspektiv som jag utförligt talade om. De sade att förvisso bör det vara så, men dessa människor önskar varken ta något praktiskt steg mot att förändra sina tillstånd, och inte heller vara empatiska mot sitt eget folk och rikta deras uppmärksamhet mot det egentliga syftet. Detta trots att de känner till att effekterna av denna pandemi kommer vara mycket farligt. Varje världsledare känner till detta, varje förnuftig människa känner till detta, varje analytiker känner till detta. Men trots detta riktas ingen uppmärksamhet mot den egentliga lösningen. Fokus riktas enbart mot materiella lösningar.

Genom denna pandemi försämras inte enbart varje individs ekonomi, utöver det faktum att den påverkar allas generella hälsa. Vi ser även att större ekonomier faller samman. Världsliga människor har endast en lösning för detta, vilket är att när det egna landets ekonomi försvagas så tar man kontrollen över svagare länders ekonomi genom att lura och bedra dem på olika sätt för att sedan lägga beslag på deras tillgångar. För detta kommer block att skapas och vi ser att de redan börjat formas. Ett brutalt krig kommer att bryta ut, och nu börjar man säga att det redan brutit ut på ett sätt. Och det är inte alls otänkbart att det blir ett krig med riktiga vapen. Detta kommer då vara ett fruktansvärt krig. Sedan kommer dessa människor att falla i en ännu djupare avgrund. Fattiga länder är redan utsatta, men nu kommer även rika länders befolkning att bli utsatta på ett fruktansvärt sätt. Så innan världen når denna punkt, bör vi uppfylla vår plikt och förvarna världen.”

De brev som nämns i talet av Hans Helighet Mirza Masroor Ahmad finns i länkarna nedan;

Hans Helighet Påve Franciskus

Generalsekreterare FN

President av den Federala Republiken av Nigeria

Premiärminister av Australien

President av republiken Ghana

President av Sierra Leone

Identiska brev till olika Statsöverhuvuden