In the name of Allah, the Gracious, the Merciful
There is none worthy of worship except Allah, Muhammad is the Messenger of Allah
Muslims who believe in the Messiah,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)

Yttrandefrihet – var går gränsen?

Inspelning: https://alislam.cloud/se/Yttrandefrihet.mp4

Koranbränning, antisemitiska manifestationer och yttrandefrihetens gränser

I september 2020 ansökte ett antal aktörer om demonstrationstillstånd på olika platser i landet för att bränna Koranen. Detta skapade stor oro i samhället och väckte även en offentlig debatt om yttrandefriheten, hets mot folkgrupp och hädelse.

Händelserna kring stormningen av Kapitolium i Washington D.C. och efterföljande beslutet av flera sociala media plattformar at stänga ner Donald Trumps konton visar på temats otroliga aktualitet och väcker mångas åsikter kring yttrandefrihet. Sveriges statsminister uttalar sig på Aftonbladet debatt att även vissa politiker i Sverige bör se över sin retorik. Senare samma månad i samband med att judar högtidlighöll försoningsdagen, jom kippur, genomförde nazistiska Nordiska motståndsrörelsen antisemitiska manifestationer på flera platser i Sverige, Danmark och Island.
Vilka lärdomar ska man ta med sig från dessa händelser? Hur ökar vi beredskapen för att dylika aktioner inte skapar oro i samhället? Var går gränsen mellan yttrandefrihet och hets mot folkgrupp?

I ett seminarium arrangerat av Islams Ahmadiyya församling i samarbete med ABF Stockholm bjuds politiska företrädare för Stockholm stad och representanter från civilsamhället in för samtal om yttrandefrihetens gränser.

Inledning:
Göran Stanton och Andrea Larsson, Hatbrottsgruppen, Polisregion Stockholm

📣 Panel 1: Politikersamtal
Försvara yttrandefriheten och bevara samhällsfreden – hur ska detta bli möjligt?
Medverkande:
Jonas Naddebo (C), kultur- och stadsmiljöborgarråd Stockholm stad
Mariana Duarte (MP), intern gruppledare i Stockholm Stad
Madeleine Fridh (Fi), ersättare i Kommunfullmäktige
Salar Rashid (S), ledamot Kommunfullmäktige
Bengt Eliasson (L), riksdagsledamot
Hampus Hagman (KD), riksdagsledamot
Ole-Jörgen Persson (M), Ordförande Spånga-Tensta stadsdelsnämnd
Mia Sydow Mölleby (V), riksdagsledamot

📣 Panel 2: Civilsamhällesamtal
Yttrandefrihet, hädelse och hets mot folkgrupp – var ska man dra gränsen?
Medverkande:
Jacob Rudenstrand, Svenska evangeliska alliansen
Ulf Gustafsson, Humanisterna
Aron Verständig, Judiska församlingen
Kashif Virk, Islam Ahmadiyya församling