In the name of Allah, the Gracious, the Merciful
There is none worthy of worship except Allah, Muhammad is the Messenger of Allah
Muslims who believe in the Messiah,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)

PRESSMEDDELANDE: Uttalande från den världsomfattande andliga ledaren för Ahmadiyya Muslimska Samfundet angående Ryssland-Ukraina-krisen.

24 FEBRUARI 2022

I förhållande till Ryssland-Ukraina-krisen har den världsomfattande andliga ledaren för Ahmadiyya Muslimska Samfundet, den femte kalifen, Hans Helighet, Hazrat Mirza Masroor Ahmad sagt:

”I många år har jag varnat världens stormakter för att de måste ta hänsyn till lärdomarna från historien, särskilt i relation till de två katastrofala och förödande världskrigen som ägde rum under 1900-talet.  I detta avseende har jag tidigare skrivit brev till ledarna för olika nationer och uppmanat dem att lägga sina nationella och egenintressen åt sidan för att prioritera fred och säkerhet i världen genom att anta sann rättvisa på alla nivåer i samhället.  Det är mycket beklagligt att ett krig har börjat i Ukraina där situationen har blivit extremt allvarlig och osäker.  Dessutom har kriget potential att eskalera ytterligare beroende på den ryska regeringens nästa steg och Natos och stormakternas svar.  Utan tvekan kommer konsekvenserna av varje eskalering att vara fruktansvärda och destruktiva i det yttersta.  Och så, det är tidens kritiska behov att alla möjliga ansträngningar görs för att undvika ytterligare krigföring och våld.  Det finns fortfarande tid för världen att ta ett steg tillbaka från katastrofens rand och därför uppmanar jag, för mänsklighetens skull, Ryssland, Nato och alla stormakter att koncentrera alla sina ansträngningar på att försöka deskalera konflikten och arbeta för en  fredlig lösning genom diplomati.

 Som ledare för Ahmadiyya Muslimska Samfundet kan jag bara uppmärksamma världens politiska ledare på att prioritera freden i världen och sätta deras nationella intressen och fiendskap åt sidan för hela mänsklighetens välbefinnande.  Därför är det min uppriktiga bön att världens ledare agerar med förnuft och visdom och strävar efter mänsklighetens förbättring.

 Jag ber att världs ledarna på allvar strävar efter att beskydda mänskligheten, både idag och i framtiden, från krigföring, blodsutgjutelse och förstörelse. 

Från djupet av mitt hjärta, ber jag att ledarna för stormakterna och deras regeringar inte vidtar åtgärder som kommer att leda till att förstöra framtiden för våra barn och nästa generationer.  Snarare borde deras alla ansträngningar och motivation vara att se till att vi lämnar efter oss en värld av fred och välstånd till dem som kommer efter oss.

Jag ber att världens ledare uppmärksammar tidens behov och värdesätter framför allt deras skyldighet att säkerställa fred och stabilitet i världen.  Må Gud den Allsmäktige skydda alla oskyldiga och försvarslösa människor och må sann och varaktig fred i världen råda.  Amen.”

MIRZA MASROOR AHMAD

Khalifatul Masih V

VÄRLDSOMFATTANDE LEDAREN FÖR

AHMADIYYA MUSLIMSKA SAMFUNDET