In the name of Allah, the Gracious, the Merciful
There is none worthy of worship except Allah, Muhammad is the Messenger of Allah
Muslims who believe in the Messiah,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)

Konflikten i Syrien kan övergå i ett världskrig

Krisen i Syrien inleddes år 2011 genom ett folkligt uppror mot president Assad. Idag har det utvecklats till en global kris som berör många länder.

Ett resultat av denna konflikt är att miljontals människor är på flykt. Den absolut svåraste flyktingsituationen råder i Syriens grannländer Libanon, Jordanien och Turkiet. Men även till Europa har ett stort antal människor tagit sig genom mycket farofyllda resor.

Gällande konflikten i sig är världen delad i två läger. Ryssland och Kina stödjer Assad och anser att han har rätt att regera i Syrien. Detta medan USA och dess allierade öppet stödjer det väpnade upproret mot honom.

Nu har hela världen enats om att utplåna en gemensam fiende, Daesh. I dagarna skickades även ett brev från USA till Sveriges försvarsminister Peter Hultqvist (S) om hjälp i denna kamp.

Världen står just nu inför en oerhört riskabel tid, där politiska skiljaktigheter kan leda oss in i en global konflikt.

En muslimsk ledare som länge varnat för denna utveckling är Hazrat Mirza Masroor Ahmad, ledaren av Islams Ahmadiyya Samfund som är den enskilt största muslimska församlingen i världen. I sitt senaste fredagstal, som följs av miljontals muslimer i över två hundra länder världen över, sade han:

”Idag står världen inför en stor fara och rör sig snabbt mot en katastrof.”

Hazrat Ahmad nämnde ett antal faktorer till detta. Bland annat de flygattacker som onekligen drabbar civilbefolkningen i Syrien, och som efter händelserna i Paris trappats upp. Dessa kan inte heller ses som en slutgiltig lösning i kampen mot Daesh ondska.

Krisen i Syrien borde ha lösts av lokala aktörer i Mellanöstern, menar Hazrat Ahmad. Men deras oförmåga har lett till att hela världssamfundet blivit inblandat. Nyligen sköts ett ryskt stridsflygplan ner av Turkiet, vilket har lett till en allvarlig diplomatisk kris mellan de båda länderna. Anklagelserna om samröre med Daesh är ömsesidiga. Hursomhelst påpekade Hazrat Ahmad att det inte råder någon tvekan om att Daesh bedriver handel och förses med krigsmaterial från en eller flera aktörer.

Det påstås även att om Daesh tvingas lämna Irak och Syrien, så kommer de att etablera en ny bas i Libyen. Onekligen kommer de åtföljande flygattackerna även här att leda till fler civila dödsoffer. Länder i Västvärlden har upprepade gånger bistått dessa stater, trots deras ondska och korruption, innan de till sist vänt sig emot dem. Våra samtida oroligheter har orsakats av den denna onda cykel av orättvisa, menar Hazrat Ahmad.

Även om Daesh besegras så innebär detta inte en omedelbar fred. Vissa faktorer pekar mot att denna konflikt kommer att fortsätta genom den intressekonflikt som råder mellan världsmakter angående Mellanöstern. Återigen kommer denna konflikt att drabba de civila allra hårdast.

Konflikterna av vår samtid bygger på och får näring av den totala avsaknaden av rättvisa i de internationella relationerna. Genom globala samarbetsorgan som FN bör vi således försöka göra förutsättningarna för lycka och välgång jämställda mellan världens länder.

 

Översättning: Imam kashif Virk