In the name of Allah, the Gracious, the Merciful
There is none worthy of worship except Allah, Muhammad is the Messenger of Allah
Muslims who believe in the Messiah,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)

Hazrat Mirza Masroor Ahmad Khalifatul Masih V varnar för hotet av ett tredje världskrig.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad talar även om hot mot civila offer i flyganfall

Världsordförandet för Ahmadiyya Muslimska samfundet, femte Khalifa (kalif), Hans Helighet, Hazrat Mirza Masroor Ahmad har levererat en stark varning till världens ledare och regeringar om den potentiella upptrappningen av dagens konflikter till ett fullskaligt tredje världskriget. Hans Helighet gjorde kommentarer under sin fredagspredikan den 4 December 2015 i Baitul Futuh moskén i sydvästra London.

Hans Helighet belyste hur världens problem härrörde från allvarliga orättvisor som begås av både muslimska länder och andra stormakter. Hans Helighet uppmanade Ahmadiyya-muslimerna i världen att be för varaktig fred i världen.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad sade:
Världen är idag stor fara och rör sig snabbt mot en katastrof och så speciella och uppriktiga böner krävs från medlemmarna i vår samfundet

Varnar för de eventuella förödande konsekvenser som ligger framåt, Hazrat Mirza Masroor Ahmad sade:
Situationens allvarhet är så pass att ett tredje världskrig kan börja när som helst – faktum är att i verkligheten har ett tredje världskrig har redan börjat i en liten skala. Jag har varnat för detta under ett antal år, men först nu har analytiker och världsfigurer börjat instämma.

På tal om flyganfall mot terroristgruppen Daesh i Irak och Syrien, Hazrat Mirza Masroor Ahmad sade:
Om regeringarna vill utföra flyganfall måste de riktas direkt mot förövarna av grymhet och inte oskyldiga människor. Må Allah skydda oskyldiga och medlemmar av allmänheten.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad fortsatte:
Folket i Syrien är fångade med ingen möjlighet att fly. Grannländerna borde ha förenat sig med lokala myndigheter för att få slut på konflikten för länge sedan. Istället har sjukdomen fått jäsa och sprida sig längre bort och påverkar nu stora delar av världen. Visserligen har de muslimska grannländer misslyckats med sin uppgift att få ett slut på konflikten och oordningen.

På tal om eskalerande förakt och konflikter, Hazrat Mirza Masroor Ahmad sade:
Det sägs att vissa regeringar handlar med Daesh och köper deras olja. Ryssland har gjort denna anklagelse mot Turkiet. Turkiet förnekar det och har riktat samma anklagelse mot Ryssland. Varhelst sanningen ligger är säkert att det sker någon form av handel. Dessutom, ända sedan Turkiet sköt ner ett ryskt plan har uttryck för fiendskap bara ökat.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad sade:
Det har också sagts att Daesh har gjort ett plan om att om det tvingas överge Irak eller Syrien kommer det att bilda en bas i Libyen. Det är uppenbart att flyganfallen kommer då också börjas i Libyen och än en gång kommer den allmänna befolkningen att dödas. Västländer hjälper dessa länder upprepade gånger innan de slår mot dessa. I Libyen, Syrien eller Irak har de antingen eliminerat deras regeringar eller försöker göra det. Olyckligtvis är även de muslimska regeringarna i sina egna länder gryma och orättvisa. Sjukdomens utbredd i världen är ett resultat av en cykel av ständig orättvisa.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad fortsatte:
Trots den osäkra situation världen står inför, verkar det fortfarande inte som om stormakterna eller de muslimska regeringarna fäster någon uppmärksamhet för det yttersta behovet av rättvisa. Även om de barbariska terrorister Daesh besegras betyder det inte att fred omedelbart kan uppnås. Faktum är att vissa faktorer tyder på att division och krigsföring kan fortsätta eftersom spänningarna mellan Ryssland och västvärlden ökar. Återigen är det de oskyldiga medlemmar av allmänheten som kommer att drabbas hårdast och förlora sina liv.

Avslutande, Hazrat Mirza Masroor Ahmad sade:
Så världen står i en allvarlig fara och därför måste vi böja oss i bön. Må Allah rädda världen från alla former av förstörelse och får världens ledare och regeringar agera med förnuft och rättvisa.