In the name of Allah, the Gracious, the Merciful
There is none worthy of worship except Allah, Muhammad is the Messenger of Allah
Muslims who believe in the Messiah,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)

Pressmeddelande: Hans Helighet har fördömt fredagens terrorattacker i Paris.

Överhuvud av det globala Ahmadiyya Muslimska Samfundet fördömer terrorattackerna i Paris och ber för offren

”Å det globala Ahmadiyya Muslimska Samfundets vägnar, uttrycker jag min innerliga sympati och kondoleanser till den franska nationen, dess folk och regering efter de avskyvärda attackerna som ägt rum i Paris. Denna brutala och omänskliga attack kan enbart fördömas i allra hårdaste ordalag.

Jag skulle även vilja betona att alla former av terrorism och extremism fullständigt bestrider de sanna lärorna av islam. Den Heliga Koranen har konstaterat att dödandet av en enda oskyldig människa är likt att döda hela mänskligheten. Inga omständigheter kan rättfärdiga mord och de som söker rättfärdiga sina hatfyllda dåd i islams namn nedsvärtar enbart religionen på det allra värsta sättet.

Vår sympati och våra böner är med offren till dessa attacker och med alla dem som berövats eller drabbats på något sätt. Må Allah ge dem alla ståndfasthet och jag hoppas och ber att förövarna bakom detta onda dåd snart ska ställas inför rätta.”

Kontakt: Amer Munir Chaudhry, Public Relations Ahmadiyya Sverige, Mobil: 0707-651132, E-post: pr@ahmadiyya.se