In the name of Allah, the Gracious, the Merciful
There is none worthy of worship except Allah, Muhammad is the Messenger of Allah
Muslims who believe in the Messiah,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)

Waqfe-Arzi

Inom Sverige – Information

Pleas find information in English at the end of this page.

Ansökan
Varje deltagare ska ansöka minst två veckor före startdatumet för sin Waqfe Arzi inom
Sverige. Ansökningsblankett fylles i och skickas genom lokale sekreterare sahib Talim ul
Quran & Waqfe Arzi, med den lokale Sadr sahibs rekommendation till Amir sahib för
godkännande.

Waqfe Arzi ansökningsblankett

Perioden för Waqf
Waqfe Arzi (kortvarigt engagemang) skall vara i minst två veckor.

Speciella regler under COVID 19 pandemin
Det kommer att ges tillstånd att göra Waqfe Arzi inom egen ort. I sådana fall måste man ge
minst 4 dagar med 8 timmar per dag och 10 dagar med minst 3 timmar per dag till sina
Waqfe Arzi uppdrag som man fått från den lokale Sadr sahib.

Kostnader
Waqfe Arzi görs på egen bekostnad. Varje deltagare är ansvarig för sina rese- och
matkostnader. Emellertid erbjuds boende gratis i moskén eller missionshuset.

Vart ska man åka
Centret kommer att avgöra den lämpligaste orten enligt den ansökandes omständigheter.

Vad ska man göra
Den hängivna ska tillbringa sin tid i:
* Zikre Ilahi (Ihågkommelsen av Allah)
* Utföra Tahajjud-böner förutom obligatoriska böner
* Recitation av den heliga Koranen
* Undervisa den heliga Koranen
* Tarbiyyat och Tabligh-aktiviteter
* Besöka sjuka och äldre
* Waqare Amal
* Främja Waqf-e-Arzi Scheme
* Och alla andra aktiviteter i samarbete med och under ledning av Sadr sahib för den Jama’at där man gör sin Waqfe Arzi

— The above guidelines in English are available HERE