Lojalność wobec kraju podstawą pokoju - Islam Ahmadiyya
W imię Allaha Miłosiernego Litościwego
Nie ma nikogo godnego czci oprócz Allaha i Muhammad jest Jego Posłańcem
Muzułmanie którzy wierzą w Mesjasza,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)
Lojalność wobec kraju

Wykazanie lojalności wobec kraju zamieszkania może ustanowić i szerzyć pokój, ponieważ lojalny obywatel z konieczności życzy dla swojego kraju wszystkiego najlepszego i uczestniczy w jego smutku.

Podczas przemówienia do niemieckich dowódców wojskowych w Koblenz w Niemczech Jego Świątobliwość Hadhrat Mirza Masroor Ahmad(niech Allah będzie jego pomocnikiem) , Piąty Kalif z Muzułmańskiej Wspólnoty Ahmadiyya, zauważył, że lojalność wobec własnego kraju zamieszkania tworzy spokój w społeczeństwie, ponieważ wymaga od każdego obywatela wypełniania swoich zobowiązań, niezależnie od trudności. Jak mówi Koran:

Dopełniajcie przymierza Allaha, kiedy takie zwarliście, i nie zrywajcie danej przysięgi po jej złożeniu(…)” ( 16:92 ).

W tym duchu lojalności Muzułmańska Wspólnota Ahmadiyya w USA rozpoczęła w 2011 roku ogólnokrajową kampanię zatytułowaną „Muzułmanie za lojalnością”. Rozdano setki tysięcy ulotek, szczegółowo opisujących nauki islamu dotyczące lojalności wobec własnego kraju.

Niektórzy obawiają się, że muzułmanin jest przede wszystkim lojalny wobec swojej wiary, muzułmanin może poświęcić najlepsze interesy swojego kraju dla islamu. Ale Jego Świątobliwość zauważył, że w rzeczywistości szczery patriotyzm jest zasadą islamu.

Prorok Muhammad(saw) stwierdził: „Miłość do ojczyzny jest częścią wiary.” (Sachawi). Nie ma konfliktu między lojalnością do religii a ich Przyrzeczeniem Wierności, ponieważ okazywanie lojalności wobec samego kraju zamieszkania staje się praktyką religijną.

Jeśli państwo jest niesprawiedliwe, obywatel może pokojowo krytykować niesprawiedliwość, ponieważ lojalny obywatel chce dla swojego kraju jak najlepiej. Ale ponieważ najmniejszy akt nieładu lub niepokoju może skutkować kaskadą, islam zabrania także wzniecania jakiejkolwiek formy buntu. Jego  Świątobliwość zauważył, że jeśli żadna zmiana nie nastąpi, pomimo poinformowania o domniemanej niesprawiedliwości, Koran nakazuje tym poszkodowanym emigrację do innego kraju:

,,Zaprawdę, tym, którym aniołowie przynoszą śmierć, podczas gdy oni sami krzywdzą swoje dusze, aniołowie powiedzą: ,,Do czego dążyliście?” Ci odpowiedzą: ,,Byliśmy w kraju traktowani jako słabi’’. Aniołowie powiedzą: ,,Czy ziemia Allaha nie była dość duża, abyście mogli do niej wyemigrować?’’ Są to ci, których mieszkaniem będzie Piekło, a jest to zły los.’’  ( 4:98 )

W związku z tym, gdy mieszkańcy Mekki przez ponad dekadę prześladowali Proroka Muhammada(saw) i jego wyznawców, prorok Muhammad(saw) pokojowo wyemigrował do Medyny.

Jego Świątobliwość zwrócił również uwagę, że lojalność wobec własnego kraju wymaga również od obywatela braku obłudy. Jako imigrant lub obywatel, lojalność wobec swojego kraju zmusza każdą jednostkę do działania w najlepszym interesie kraju. Ponieważ osobiste interesy i stronniczość są odsuwane na bok, społeczeństwo wierzy, że każda osoba ma na uwadze dobro wszystkich innych osób, a pokój staje się powszechny.

Jego Świątobliwość zauważył, że najskuteczniejszym sposobem pielęgnowania takiego środowiska, jest, to aby świat łączył wszelką lojalność z Bogiem. Wtedy większe dobro ma pierwszeństwo przed krótkowzrocznymi interesami, ponieważ jeśli lojalność wszystkich jest powiązana z tym samym Bogiem, w jaki sposób jakakolwiek jednostka może uzurpować sobie prawa innych?

Niestety, jeśli ta mądra rada zostanie zignorowana, poszczególne państwa stworzą wewnętrzne środowisko „niepokoju i frustracji”. W dzisiejszym, połączonym świecie, pogłębienie podziałów tylko pogłębi tworzenie bloków politycznych i zagrozi światowemu pokojowi.

Udostępnij